Girdi yapan Hukuk Bürosu

Mirasçılık Belgesi Veraset İlamı İptali Davası

Veraset ilamı, mirası bırakan kişinin ölümünden sonra kimlerin onun mirasçısı olduğunu ve bu mirasçıların mirastaki paylarını belirten belgedir. Bu belgede yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar bulunur. Belgenin alınabilmesi için yasal mirasçıların sadece kimlikleriyle notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gitmesi yeterlidir. Atanmış mirasçılar, mirasa bir ay içerisinde itiraz etmediği sürece veraset ilamını alabilirler. Atanmış mirasçıların […]

İzale-i Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası

Bir mal varlığının kullanımı ve tasarrufu kişi ya da kişilere verilebilir.  Kişilere bu yetkiyi veren mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı tek kişide olabileceği gibi birden fazla kişide de olabilir. Bu kişiler paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyeti gibi farklı şekillerde mal varlığı üzerinde hak sahibi olabilirler. Paylı mülkiyet; mal varlığının her şahsa (paydaş) belirli oranlarda pay verilmesidir. […]

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras bırakan öldükten sonra, şahsın taşınır, taşınmaz tüm malları, tüm haklarıyla yasal veya atanmış mirasçılara devrolur. Bu Türk Medeni Kanunu’nun 599. Maddesinde belirtilmiştir. Kanunda yer alan istisnai durumlar haricinde mirası bırakanın tüm haklarını (ayni haklar, mülkiyet hakları,  mal varlıklarının kullanım yetkileri gibi) kendiliğinden kazanırlar. Türk Medeni Kanunu’nun 637, 638 ve 639. maddelerinde miras sebebiyle istihkak […]

Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil bir malın veya taşınmazın onu kullanmaya ve onun üzerinde haksız olarak kullanıp asıl hak sahibine ödemesi gereken haksız işgal tazminatıdır. Haksız kullanımdan doğan zararların ve elde etmeyi ihmal ettiği ürünlerin karşılığını ödemek zorunda kaldığı tazminattır. Haksız yere bir malı kullanan kişiler için haksız işgal tazminatı şeklinde de belirtilir. Hukukta ecrimisil olarak geriye dönük hesaplanan […]

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal Ayrılığı Sözleşmesi, halk arasında Evlilik sözleşmesi olarak bilinen sözleşmedir.  Fakat bu iki terim aslında birbirlerinden farklıdır. Mal ayrılığı, Evlilik Sözleşmesi yapılırken seçilebilecek bir türdür. Evliliğin ölüm ya da boşanma nedenleriyle bitmesi durumunda, mal varlıkları üzerinde oluşacak uyuşmazlıkları önlemek ve eşlerin devlete yönelik borçlarından karşı tarafın borçlarından sorumlu tutulmamaları için yapılmaktadır. Sözleşme, ya yeni bir […]

Verasette İntifa Hakkı

Veraset; bir kimsenin ölümünden sonra malvarlığının kanuni mirasçılarına ne şekilde intikal ettirileceğini içeren ilişkidir. Bunun belgelendirilmesine de veraset belgesi denir. Veraset için mirasın el değiştirmesi de denilebilir. Verasette intifa hakkı, başkasına ait bir mal, bir gayrimenkul üzerinde belirli bir kişiye tam yararlanma hakkı sunan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkı, bir taşınmaz malda ömür boyu fayda […]

Yabancıların Mülk Edinmesi ve Oturma İzni, Vatandaşlık Alma

Türkiye sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle birçok turistin gezme amacı dışında konakladığı ve yaşamayı tercih ettiği bir ülkedir. Bu neden de birçok turist yatırım veya kullanmak amaçlı Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak istemektedir. Kanuni kaidelere uymak kaydıyla yabancılar da ülkemizden mülk edinebilir, oturma izni ve vatandaşlık alabilir. Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşların ev satın alması, 2644 sayılı […]

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescili davası, kanuna aykırı veya usulsüz şekilde düzenlendiği iddia edilen tapu kayının hukuka uygun hale getirilmesi için açılan dava türüdür. Tapu iptal ve tescil davası temel haklardan olan mülkiyet hakkı ile ilgili olduğundan kesin hüküm verilmeden icra hükmü gerçekleşmez. Tapu İptal ve tescil davası mülkiyet haklarının korunması gereği önemi büyük olan davalardandır. […]

Veraset Belgesi Nedir?

Veraset belgesi; ölen kişinin mirasında kimlerin hak sahibi olduğunu gösteren belgedir. Miras bırakanın vefâtının ardından kimlerin yasal olarak mirasta ne kadar pay sahibi olduğunu belirtir. ‘Veraset ilamı’, ‘veraset vesîkası’, ‘veraset senedi’, veya ‘mirasçılık belgesi’ olarak da bilinir. 4721 sayılı Medeni Kanunu’nda yer alan 598 sayılı madde, bu belgenin hangi koşullar altında nasıl düzenleneceğini bildirmektedir. Veraset […]

Mahkeme Kararıyla İnternetten Haber ve İçerik Kaldırma

İnternetten haber ve içerik kaldırma; ilgili yayınların özel hayatın gizliliğini ihlâl etmesi, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıması, yanlış ve yalan bilgiler ihtiva etmesi hâlinde mümkündür. Bunun için başvuru mercii Sulh Ceza Hâkimliği’dir. Tespitin doğru olduğu ispatlanırsa mahkeme, içeriğe erişimin engellenmesine karar verecektir. Ardından bu karar kanun kapsamında ilgili sitelere tebliğ edilir. Suç teşkil eden bir […]