Boşanma Nedenleri ve Sebepleri Nelerdir?

Medeni hukuk kapsamında incelenen boşanma davaları, birbirinden farklı sebeplere bağlı olarak açılabilmektedir. Yasaların öngördüğü şekilde devletin resmi izniyle yapılan evliliklerin kanunen sona erdirilmesi hali boşanma olarak adlandırılır. Evlilik kurumunun sarsılması sonucunda eşlerden herhangi biri veya her ikisinin ortaklaşa kararıyla açılabilen boşanma davaları,

Devamını Oku

Arabuluculuk Nedir? Şartları Nelerdir?

Arabuluculuk kanunu 1. Maddede açıkça tarif edildiği gibi, ‘’tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ihtiyari olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir’’. Arabulucu olarak adlandırılan 3. Kişiler uyuşmazlık hallerinde bazı özel teknikler uygulamak suretiyle uyuşmazlık yaşayan kişileri bir araya getirir. Her iki tarafında katılım sağlaması gereken bu görüşmelerde tarafların birbirini anlaması ve ortaya atlan görüşler doğrultusunda çözümleri kendilerinin üretmesi amaçlanır. Görüşme aşamalarında tarafların bir çözüm üretememesi halinde arabulucu da çözüm önerileri sunmak suretiyle sorunun ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Arabuluculuk,

Devamını Oku

İş Mahkemesi Arabulucu Ücretleri Ne Kadardır?

Arabuluculuk kavramı yeni bir kavram olmakla birlikte, hem işveren hem de işçi açısından oldukça önemli bir işlevi yerine getiren bir kurum olma özelliğine sahip bulunmaktadır. Geçmişte işveren e işçi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar oldukça uzun sürelerle karara bağlanamadığından gerek işveren, gerekse işçi adına mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olmaktaydı.  İş yaşamının her alanında oluşan sorunların çözümü adına oluşturulan arabuluculuk müessesi, iş mahkemeleri kanununda yapılan değişiklikler sonrasında özellikle işçi alacaklarına öncelik verilmesi kaydıyla zorunlu merci kılınmıştır.

Devamını Oku

Avukata Soru Sor

İnternet kullanımının insan yaşamına sağladığı en önemli fayda, iletişim olanaklarının artması ve verilerin olağanüstü bir hızda paylaşılmasıdır. Yaşamın hemen her alanına etkisi olan teknolojik gelişmelere hukuk alanında görev yapan avukatlar ve hukuk bürolarının da destek vermesi sebebiyle vatandaşlar kafalarındaki birçok soruya cevap bulabilmektedir. Özellikle Avukata sor şeklinde yapılan iletişim ve bilgi paylaşımları sonucunda birçok hukuki sorunun daha anlaşılır hale geldiği görülmektedir.

Devamını Oku

Boşanma Davası Açıp Mahkemeye Gitmemek

Boşanma davaları evlilik birliğinin eşlerden herhangi birinin veya her ikisinin anlaşmalı olarak başvurması sonucunda kanunen ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla açılan davalardır. Boşanma davaları,

  • Anlaşmalı boşanma davası
  • Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı türdedir.

Devamını Oku

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Tazminatı Nedir? Nasıl Alınır?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma tazminatı, SGK kapsamında çalışan ve evlilik yapacağı için işten ayrılmak isteyen kadınlara hak tanınan bir tazminat çeşididir. Diğer tazminat türlerinden ayıran en önemli özellik, bu tazminatın sadece kadınlara verilmesidir. Sosyal Hukuk Devleti olmanın gereğiyle kadınlara bu konuda pozitif ayrımcılık uygulayan kanun, bu tazminatın talep edilme koşullarını 1475 sayılı iş kanununun 14. Maddesinde belirlemiş bulunmaktadır. Kanuna göre evlilik tazminatına hak kazanabilmek için gereken şartlar aşağıdaki gibidir.

Devamını Oku

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı ve Şartları Nelerdir?

Özel okul öğretmenlerinin sahip oldukları haklar ‘’Özel Eğitim Kurumları Kanunu’’ kapsamında değerlendirilmekte olup, bu tür işlerde görev yapanlar İş Kanuna tabi olarak çalıştırılmaktadır. Gerek sektörün tam olarak kurumsallaşmamış olması, gerekse sözleşme sürelerindeki belirsizlikler sebebiyle özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmelerin tazminat hakları konusunda tereddüt yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür tereddütlerin yaşanmasına sebep olan ise, eğitim kurumu ile öğretmen arasında yapılan sözleşmelerin her yıl yenilenmesi, belirli süreli sözleşmelerle anlaşmanın sürdürülmesidir.

Devamını Oku

Mobbing Nedir?

Mobbing işyerlerinde yaşanan psikolojik tacizin uluslararası literatürde kullanım şeklidir. Bu tür taciz durumları genellikle aşağılama, alay etme, dışlama, damgalama ve bireyi genel ortamdan izole etme şeklinde gerçekleşmektedir. İş yaşamında birçok farklı şekilde karşımıza çıkan mobbing, ispat edildiği takdirde yapan kişiye kanuni yaptırım ve cezalar verilmesi söz konusu olmaktadır. Herhangi bir işyerinde bir kişiyi sindirmek amacına yönelik olarak yapılan bu tür davranışların ana sebebi ise, mobbing uygulanan kişinin kendini güvende hissetmemesi ve yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirmesine engel olarak gözden düşmesini sağlamaktır.

Devamını Oku

İşten Çıkarılınca İşçi Nereye Başvurmalı?

İş hayatında işçi-işveren arasında yaşanabilmesi muhtemel tüm sorunlar, İş Kanununda yer alan hükümler doğrultusunda çözüme kavuşturulmaktadır. İş akdi işveren tarafından haksız bir şekilde fesih edilen işçiler de kanun hükümlerine uygun başvurularla sahip oldukları haklara kavuşabilmektedir. İşçi-işveren arasında yaşanan en önemli sorunlardan biri olan işten çıkarılma, işçinin yaşayabileceği en büyük sorunlardan biridir. İşçinin gelecek korkusu yaşamasına ve psikolojik olarak çöküşüne sebep olan bu tür durumlarda kanuni sürecin gerektiği gibi yürütülmemesi halinde önemli hak kayıplarının oluşması muhtemeldir.

Devamını Oku

Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Evlenme nasıl ki yaşamın bir gereği olarak görülüyorsa, boşanmak da bireylerin yaşamsal haklarından biridir. Evlilik birliğinin yürümeyeceğine kanaat getiren çiftler kanun tarafından gerekli görülen şartları yerine getirdikleri takdirde mahkeme huzurunda boşanabilmektedir. Ancak boşanma farklı süreçlerle ilerleyen iki farklı şeklide yapılabilmektedir. Bunlar,

  • Anlaşmalı boşanma
  • Çekişmeli boşanma

Devamını Oku