Hızlı ve Kolay Nasıl Boşanılır?

Evlenmek kadar boşanmak da önemli ve hayati bir karar. Kimi eşler çok hızlı bir şekilde boşanma kararı aldıkları gibi, bir o kadar da hızlı bir şekilde boşanmak istiyorlar. Bu her zaman mümkün olan bir durum değil elbette. Tüm şartların yerine gelmesi ve hakimin evlilik birliğinin bozulmuş olduğuna ikna olması önemli. Peki, ama nasıl? Hızlı ve kolay ve nasıl boşanılır? Tek celsede boşanmanın yolları neler? Anlaşmalı boşanma nedir? Hızlı boşanmak isteyen herkes mutlaka bu yazıyı okusun!

Devamını Oku

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

Bugün en önemli konu başlılarından biri işsizlik… Yaşanan ekonomik problemler beraberinde işten çıkarılmaları getirirken, kıdem ve ihbar tazminatı gibi konuları da gündeme taşıdı. İşten çıkarılınca tazminat nasıl alınır? İşçi hakları nelerdir? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşten çıkarılan herkes tazminat hakkına sahip midir? İşte cevapları!

Devamını Oku

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası iki başlıkta incelenmektedir. Maddi tazminat davası ve Manevi tazminat davasıdır. Maddi tazminat davası, hukuk kurallarına aykırılık gösteren bir eylem olduğunda kişinin ya da şirketin mal varlığında bir eksilme meydana gelmişse açılan dava türüdür. Tazminatın amacı oluşan maddi zararı gidermektir.

Manevi tazminatsa söylemlere ve eylemlere bağlı olarak oluşan durumlarda açılan dava türüdür. Bir insanı küçük düşürecek ve haysiyetsiz kılacak söylemlerle aşağılamak manevi tazminat konusudur. Yine bir insanın bir insana emanet verilen paranın bir başkası tarafından çalınması durumunda da manevi tazminat davası açılabilir. Zira olay kanıtlanana dek kişi psikolojik baskı altında olacaktır.

Devamını Oku

Kıdem Tazminatı Nedir? Alma Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı, iş kanununda en net ve en açıklayıcı anlatıma sahip maddelerden biridir. Üzerinde bir anlaşmazlık ve çelişki bulunamaması adına tüm yönleri ile ele alınmıştır. İş yaşamında iş gücünü satarak para kazanan işçinin uğradığı haksızlıklar arasında kıdem tazminatını alamadan işten çıkarılma önemli bir yer tutar. Bu işten çıkarmalar bazen haklı sebeplere dayalı olarak bazen de haksız sebeplerle gerçekleşir. Bir bu kadar yanlış uygulamada işten çıkaran işverenin kıdem tazminatı vermesi gerektiğini bilmemesinden ve işten çıkan işçinin de bu haktan habersiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Devamını Oku

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma Dilekçesi Nedir?

Boşanma dilekçesi, boşanma kararı alan çiftlerin ilk adımı olarak düşünülebilir. Boşanma sürecine ilişkin tüm talepler bu dilekçe de yer almaktadır. Boşanma dilekçesi; Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma dilekçesi olmak üzere iki çeşitte yazılmaktadır.

Devamını Oku

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olmalıdır?

Boşanmak üzere olan çiftlerin en merak ettiği konulardan birisi boşanmada mal paylaşımıdır. Zira boşanma sürecinde yaşanan en büyük sıkıntılardan birisidir. Evlilikte birlikte elde edilen mallar ve diğer varlıkların paylaşılması noktasında anlaşmazlıkların yaşanması muhtemeldir. Dolayısıyla hukuki zemin çerçevesinde çiftlerin nasıl mal paylaşımı yapacağını ve var olan malların nasıl paylaştırılacağı soruları cevaplanmalıdır.

Devamını Oku

İşe İade Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

işe iade davası hangi durumlarda açılabilir?

İşe iade davası, işverenin haksız fesih yaptığı durumlarda açılır. Geçerli bir sebebe dayanmayan keyfi denebilecek bu uygulama ile işten çıkartılan çalışanın işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. İş kanununda yer alan düzenleme ile bir takım koşullara bağlı olarak işçiler için işe iade davası açma hakkı tanımıştır.

İş Kanunu’nun 18/1. maddesinde;

‘’Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.(Ek cümle: 6552 – 10.9.2014 / m.2) “Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

İş akdinin geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshedilemeyeceği belirtilmektedir. Uyuşmazlık durumunda işçinin işe iade davası açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Devamını Oku

İhbar Tazminatı Nedir?

ihbar tazminatı nedir şartları nelerdir?

İhbar Tazminatı, iş kanununda yer alan, belirli ya da belirsiz süreli veya sürekli nitelikli iş sözleşmeleri gereğince; İş sözleşmesini ihbar süresini beklemeden feshedenler ve haklı bir nedene sahip olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin ödemek zorunda olduğu tazminattır.

Devamını Oku

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

boşanma davası nasıl açılır

ZBoşanma davasının açılışı, davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasında farklı, çekişmeli boşanma davası ile farkı yollar izlenmektedir. İki dava türünü ortak kılan nokta, davaların aile mahkemesine başvurarak açılmalarıdır. Taraflardan biri ya da anlaşarak ikisi, boşanma dava dilekçesini, nüfus cüzdan fotokopisini ve anlaşmalı boşanmalarda anlaşma protokolünü alarak dava açabilir.

Boşanma davası açmak isteyen çiftler, son 6 ay içinde yaşadıkları bölge deki mahkemeye boşanma davası için başvurması gerekmektedir.

Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

anlaşmalı boşanma davası nasıl işler

Evlilik birliğine son noktayı koymak isteyen eşlerin seçecekleri yollardan biri de “Anlaşmalı boşanmadır” Anlaşmalı boşanma davasının görülebilmesi için ilk koşul, İki eşin kendi aralarında;

  • Mali konuları
  • Çocukların Velayet konusunu

Çözüme kavuşturmuş olması gerekmektedir. Sonrasında Hâkim onayına sunulan anlaşmanın durumuna bakan hâkim davanın seyrine karar verecektir. Açılan boşanma davasında anlaşmanın incelenmesini inceleyen hâkim anlaşmanın geçerli olup olmayacağına karar verir.

Son dönemde boşanma oranlarında yaşanan artış, toplumun yaşadığı değişimin en önemli habercisidir. Buna kadının özgürleşmesi ve bireysel mutluluğun aranmasına olan eğilim önemli bir dayanak oluşturmaktadır.

Devamını Oku