Boşanma Davalarında Bekleme Süresi

boşanma davası bekleme süresi

Aile toplumun temelidir. Bu nedenle aile kavramı insanlar için büyük önem taşır. Evlenmek için bir araya gelen 2 kişi resmi makamlarca yapılan nikâh töreni ile evliliğin ilk adımını atmış olurlar. Daha sonra bu evlilikten doğan çocuklarla beraber aile genişlemeye başlar. Aile kurumu son derece hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle eşlerin karşılıklı anlayış saygı ve hoşgörü içerisinde olmaları gerekir. Fakat çoğu zaman eşler arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucu evlilikler sonlandırılabilir. Böyle durumlarda eşler beraber anlaşarak boşanma kararı alırlar. Boşanma işlemleri için ve sürecin daha düzgün bir şekilde ilerlemesi adına boşanma avukatından yardım alınır.

Boşanmanın Tanımı

Evlilikte boşanmada yasal işlemler sonucu gerçekleşir. Bu nedenle boşanma evliliğin resmi makamlar huzurunda sona erdirilmesi anlamına gelir. Boşanma geçmişten günümüze gelmiş ve günümüzde de yaygın bir şekilde gerçekleşiyor. Hayat standartlarının artması ve kadınların toplumda ekonomik özgürlüğünü elde etmeleri ile beraber boşanma davaları da artmaya başladı. Boşanma ile beraber kadın ve erkeğin birbiri üzerindeki hakları sona erer. Fakat evlilik sonucu dünyaya gelen çocukları üzerinde hem anneni hem de babanın hakları devam eder. Boşanma işlemini gerçekleşebilmesi için çiftlerin sağlam nedenlerinin olması gerekir. Ayrıca her iki kişinin de boşanmayı istemesi, boşanma sürecini hızlandıran bir etkendir. Boşanma ile evlilik süreci içerisinde alınan mal varlıkları da eşler arasında paylaştırılır.

Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma süreci eşlerin karşılıklı olarak sorunlarının yaşandığı ve aradaki çocukların psikolojik olarak yıprandığı bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için alanında profesyonel bir avukattan destek almak büyük bir avantaj olacaktır. Boşanma avukatı eşlerle yaptığı görüşmeler sonucunda evliliğin yürümeyeceği kanaatine vardığı zaman eşlerin isteği üzerine adlı makamlara hazırladığı dilekçeyi bildirir. Yapılan incelemeler sonucunda boşanacak eşler için belli bir gün belirlenir. Belirlenen günde ve saatte eşlerin adliyede beklemeleri gerekir. Boşanmak isteyen kişiler anlaşarak avukat tutabilecekleri gibi bireysel olarak da avukat tutabilirler. Avukatlar müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunarak delilleri ile beraber hakim karşısında yer alırlar.

iddet süresi nasıl kaldırılır

Arabuluculuk Sistemi Nedir

Boşanmak için başvurulan avukat öncelikle boşanma nedenlerini inceler. Kimi avukatlar yaptığı incelemeler sonucunda evliliğin daha fazla yürütülemeyeceğini düşünerek boşanma dilekçesine hazırlar. Bazen de boşanma avukatı eşlerin bir kez daha sakin bir kafayla bir araya gelmelerini talep eder. Eşler arabulucu denilen tarafsız kişilerin huzurunda karşılıklı olarak konuşmaya başlarlar. Yapılan konuşmalar sırasında arabulucu eşlere çeşitli sorular yönelterek onların aslında ne kadar elle tutulamayacak nedenlerden dolayı boşanmak istediklerini gösterir. Arabulucu çalışmaları kimi zaman başarılı sonuçlar verirken bazen de hiç bir etkileşim olmadan eşler kesinlikle boşanmak istediklerini dile getirirler. Boşanma sürecini sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için eşlerin bazı konularda ortak bir paydada buluşması gerekir.

Boşanmada Bekleme Süresi Nedir

Yaşanan boşanmalar kimi zaman anlaşmalı kimi zaman ise çekişmeli bir şekilde devam ediyor. Boşanmada mahkemeye sunulan gerekçeler hakim tarafından onay aldığı takdirde boşanma kısa sürede gerçekleşir. Boşanmada kanunlarda belirtilen madde gereğince kadın boşanma gerçekleştiği günden itibaren 300 gün beklemelidir. Bekleme süresi denilen bu süreçte kadın doğum yaptığı takdirde süreç sona erer. Kadın 300 gün olarak belirtilen gün içerisinde yeni bir evlilik yapamaz. Bu süreç bittikten sonra kadın istediği kişiyle yeniden evlenebilir. Bu bekleme süreci daha çok boşanma sürecinde kadının hamile kalıp kalmaması ile ilgilidir. Bu şekilde doğacak çocuğun hakkı korunmuş olur. Böyle bir uygulama erkek için geçerli değildir.

İddet Süresi Nasıl Kaldırılır

Boşanma gerçekleştikten sonra mahkeme tarafından kadına 300 gün bekleme süresi verilir. Bu süreye iddet süresi denir. Çünkü bu süreçte doğacak olan çocuk babasının kütüğüne kaydedilir. Fakat boşanan kadın da hamilelik gibi bir durum söz konusu değilse böyle bir süre talep üzerine ortadan kaldırılabilir. Bu sürecin kaldırılması için kadın aile mahkemesine başvurur. Mahkeme bayanın talebini işleme almak için öncelikle kadını bir hastaneye sevk eder. Hastanede yapılan testler ve muayeneler sonucu kadının hamile olmadığına dair bir rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor mahkemeye sunulur Ve yapılan görüşmeler sonucunda iddet süresi ortadan kaldırılır. Bu süre içerisinde kadın isterse yeni bir evlilik yapabilir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma sırasında eşlerin yaşadığı sorunlardan bir tanesi de mal paylaşımıdır. Boşanma işlemleri sırasında yapılması gereken en önemli konu alanında başarılı profesyonel bir avukattan destek almaktır. Çünkü insanların birçoğu boşanma sonucu ortaya çıkan haklarından habersiz bir şekilde boşanma kararı alırlar. Bu hakları bilemeyen kişiler hak kaybı yaşarlar. Hak kaybı yaşamak istemeyen bireyler kesinlikle boşanma işleminden sonra deneyimli bir avukat ile mal paylaşımı konusunda işlemlere başlamalıdır. Mal paylaşımı konusunda mahkeme evlilik süresi içerisinde edinilen mallar üzerinde bir paylaşıma gider. Hakim her iki tarafında haklarını eşit derecede koruyarak mal paylaşımına birbirine denk oranlarda yapar.

Nafaka Nedir Nafaka Türleri

Nafaka eşlerin veya çocuğun maddi sıkıntı yaşamaması için hakim tarafından belirlenen paradır.  Tedbir nafakası, bu nafaka türü boşanmanın gerçekleştiği süreç içerisinde alınır. Hakim burada ödenecek tutarı ailenin maddi durumuna uygun bir şekilde belirler. Yoksulluk nafakası, boşanma işlemi gerçekleştikten sonra eğer eşin bir işi yok ve maddi durumu kötü ise yoksulluğun giderilmesi için boşandığı eşinden nafaka isteyebilir. İştirak nafakası, bu nafaka türü boşanma gerçekleşip eşler ayrıldıktan sonra verilir. İştirak nafakası evlilikten doğan çocuğa verilir. Yardım nafakası ise çocuğun talebi üzerine verilir. Eğer çocuk 18 yaşını doldurmuş ve eğitimle devam ediyor bir durumda ise yardım nafakası talebinde bulunabilir.

arabuluculuk nedir

Boşanma Avukatı Seçimi

Boşanma işlemlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için alanında başarılı ve deneyimli bir boşanma avukatına ihtiyaç vardır. Boşanma avukatı seçerken avukatın daha önce aynı davalara çok girmiş olması büyük bir öneme sahiptir. Böyle zorlu bir sürecin en başarılı şekilde atlatılmasında büyük role sahip olan boşanma avukatları sağlam referanslar üzerine yapılır. Boşanmak isteyen çiftler boşanma işlemleriyle uğraşmak yerine avukat tercih ederek işlerin daha kontrollü yürümesini isterler. Avukat seçiminde avukatın müvekkile yaklaşımı, yasal işlemleri yakından takip etmesi, müvekkilini sürekli bilgilendirmesi ve boşanma gerçekleşinceye kadar müvekkilini son güne kadar yalnız bırakmaması gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Ayrıca iyi bir boşanma avukatı müvekkilinin haklarını hâkim karşısında en iyi şekilde savunur.

Boşanan Eşler Arasında Yaşanan Velayet Tartışmaları

Boşanma işlemi gerçekleşen eşler arasında daha sonra çocukların paylaşımı gibi tartışmalar baş gösteriyor. Her iki taraf ortak bir konuda anlaşamadığı zaman burada hâkim takdir yetkisini kullanacaktır. Hâkim takdir yetkisini çocuk ya da çocukların menfaatini düşünerek karar verecektir. Boşanmada çocuklara hangi tarafta kalacaksın gibi sorular sorulur. Tabi bu sorular büyük çocuklar için geçerlidir. Küçük çocukların bakımı daha çok anneye veriliyor. Anneye verilen çocuklara annenin isteği üzerine baba da her ay belli bir nafaka ödüyor.  Böylece bu süreçte çocukların daha az hasar görmesi sağlanır ve çocuğun hakları güvence altına alınmış olur.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir