Gebze ve Gebze çevresinde iş hukukuna dair tüm hukuki ihtiyaçlar Gebze iş hukuku avukatı ekibimiz tarafından sağlanmaktadır. İş hukuku konusunda yıllardır biriktirdiği deneyim ile hizmet veren iş hukuku avukatımız dava süreçleri için gerekli tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri konusunda müvekkilimizin temsilciliğini sağlamaktadır. Sebepleri gereği, dava süreçleri değişkenlik gösteren iş hukuku davaları için avukatlık büromuza hizmet için başvuruda bulunabilirsiniz. İş hukukuna dair oluşan her türlü hukuki süreç için gerekli hizmet iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır.

 

İşçi Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren tarafından hukuki olarak kabul edilen iş ilişkisinin maddelerce düzenlenmesi kapsamıdır. Bu iş hukukunun bazı sebeplerce sekteye uğraması durumunda kanuni çözüm süreçleri devreye girmektedir. İşveren veya iş yeri tarafından kanun önünde sağlanan işçi haklarının göz ardı edilmesi ile birlikte hukuki dava süreçleri mahkemelerce görülmeye başlanmaktadır. İşçi müvekkilimizin mahkeme önünde her türlü hukuki temsilciliği Gebze iş hukuku avukatı ekibimiz tarafından sağlanmaktadır. İşçi müvekkilimizin dava sürecine girmesi ile başvurduğu iş hukuku avukatımız dava planı hazırlamaya başlamaktadır. Bu süreç için gerekli olan dava dosyasının hazırlanması, dava sürecinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması iş hukuku avukatımız tarafından yürütülen çalışmalardandır.

İşçilere dair oluşan bazı hukuki eksiklikler ve davalar şöyle sıralanabilmektedir; işçi mesai ücretlerinin hukuka aykırı şekilde yok sayılması, izin ücretlerinin göz ardı edilmesi, kıdem tazminatı davası, işe geri iade davası vb. süreçler gibi.

 

İşveren Avukatı

İş hukuku avukatımız gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini işveren müvekkilimiz içinde sağlamaktadır. Gebze iş hukuku avukatı olarak işverene verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdaki gibidir;

 

  • işçi ve işveren arasında veya başka kurumlar ile imzalanan iş sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • işçilerin yıllık izin belgelerinin hukuka göre hazırlanması
  • iş sözleşmesi için yapılan anlaşmanın fesih edilmesi ve gerekli hukuki süreçlerin işlenmesi
  • İhtar ve ihbarname belgelerinin hazırlanıp işçiye ibraz edilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinde işleniş düzeninin belirlenmesi

 

 İş Kazası Avukatı

İş kazaları iş hukuku süreçlerinde çokça görülen davalardandır. İş kazalarından doğan süreçlerin yürütülmesi için Gebze iş hukuku avukatı ekibimiz gerekli hukuki eylemlerin yerine getirilmesi için uğraş vermektedir. İş kazasından sonra ortaya çıkan tazminat sürecinin hukuki işlenişi ve tazminatın sağlanamaması durumunda gerekli icra süreçlerinin başlatılması da iş hukuku avukatımız tarafından işleme alınmaktadır.

 

Gebze İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

Arabuluculuk 2018 yılı itibariyle iş hukuku davalarında görülmesi zorunlu kılınmıştır. Arabuluculuk genel hatları ile işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların yasalar karşısında hukuki temellere oturtulması eylemidir. İş hukuku avukatımız arabuluculuk süreci için gerekli hukuki işlemlerin sağlanması adına hizmet sağlamaktadır. Gebze iş hukuku avukatı ekibimiz bu gibi arabuluculuk süreçleri için hukuki destek sağlamaktadır.