İş Hukuku

İş Hukuku Davaları Avukatı, İş Mahkemesi Davalarınızda Hızlı Çözümler

Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamında kendisine başvuran tarafa ya da taraflara hukuki destek sağlar.

Aile Hukuku

Aile ile ilgili konularda uzmanlaşmış kişilere Aile Hukuku Avukatı denir.

Tüketici Hukuku

Tüketicinin korunması, hem özel hukukun, hem de kamu hukukunun çeşitli dallarını ilgilendiren bir konudur.

Kira Hukuku

Kira hukuku 6098 sayılı borçlar kanununda kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. Kira sözleşmeleri kiraya veren taraf ve kiracı olmak üzere iki tarafı olan sözleşmelerdir.

Arabulucu Hizmetleri

Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku içerisine yer alan ve ticari şirketlerin kurulması, devir işlemleri, birleşmesi, bölünmesi, tip değiştirmesi ve tasfiyesi gibi konuları ele alır.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Özgür Önder Hukuk Bürosu olarak Bankacılık ve Finans Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Özgür Önder Hukuk Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

İcra İflas Hukuku

Özgür Önder Hukuk Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Özgür Önder Hukuk Bürosu olarak İdare ve Vergi Hukuku alanında faaliyet göstermektedir.