Kıdem tazminatı avukatı, belirli iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan her işçinin güvencesi olan iş hukukuna ilişkin yasaların doğru bir şekilde uygulanması için işçi ya da işverene hukuki destek sunar. Belirli iş sözleşmesinin yazılı ya da sözlü olması sonucu değiştirmez. İş hukuku ile korunan söz konusu hak, kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan herkes için geçerlidir. Kıdem tazminatına bağlı olan uyuşmazlıklar ve anlaşmazlıklar ağırlıklı olarak özel sektörde öne çıkmaktadır.

Kıdem tazminatı iş hukukunun en kapsamlı ve en detaylı ele alınmış konuları arasında yer almaktadır. Kıdem tazminatını hak etmek belirli iş sözleşmesi ile mümkün olsa da tazminatı almak bir takım koşullara bağlanmıştır.

Kıdem Tazminatı Avukatı Nedir?

Kıdem tazminatı avukatı ile iletişime geçmeden önce kıdem tazminatının ne olduğunu iyi bir şekilde kavramış olmak çok önemlidir. 1475 sayılı iş kanunda yer alan 14. Maddeye göre düzenlene kıdem tazminatı hak etme durumuna ilişkin koşullardan ilki hiç şüphesiz tazminatı hak edecek kıdem yılına sahip olmaktan geçer. Bir iş yerinde ya da aynı işverenin iki farklı iş yerinde toplam 12 ay doldurmuş her işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İlk olarak Fransa da şimdiki manasından çok farklı uygulanmaya başlayan kıdem tazminatı uygulaması, ilk başladığı dönemlerde iş yerinde üstün başarı gösteren ve iş yerinden ayrılan işçilere işverenler tarafından verilen bir hediye geleneğidir. Sonrasında tüm dünya da uygulana bu gelenek, emeklilik ve sigortasız yaşlılık uygulamasından dolayı bir bakıma işçi için hayatını idame ettireceği yasal hakka dönüşmüştür.

Ülkemizde 3008 Sayılı iş kanunu ile ilk olarak 1936 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Yıpranma faktörüne bir karşılık olarak görülen kıdem tazminatı, emeklilik ikramiyesi olarak da bilinmektedir. İlk yürürlüğe girdiği dönemden bu yana pek çok kez değişikliğe uğrayan kıdem tazminatı uygulaması, 1475 sayılı iş kanunu ile halen günümüzde uygulanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı almak için öncelikli olarak tazminatı hak etmenin şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin haksız yere feshi ve emeklilik durumunda kıdem tazminatı almak en yaygın uygulamalardır. Buna ek olarak kadınlarda evlilikle kıdem tazminatı erkeklerde de askere giderken kıdem tazminatı hiçbir koşula bağlı olmaksızın alınmaktadır.

İş kanununa tabi olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı için dilekçe yazma hakkı bulunur. Örneğin her gün mahallede ki manava sebze meyve yükleme indirmesi yapan gündelikçi çalışan kıdem tazminatı talep edemez. Zira taraflar arasında iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

İşten Çıkartılınca Kıdem Tazminatı

İşçinin işten çıkartılma sebebi, kanunda yer alan 25. Maddenin 2 bendine göre değilse işçi her koşulda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı işçinin kendi isteği ile işten ayrıldığı durumlarda da uygulanmaktadır.

Sağlık sebepleri, ahlak kuralları, zorlayıcı haller ortaya çıktığında işçi işi bırakma ve kıdem tazminatını talep etme hakkına sahiptir.

İşten Ayrılmadan Alınabilir mi?

Kıdem tazminatı avukatı, işçileri doğru bilgiler ile yönlendirmektedir. Bu bilgilerin arasında ilk koşul; kıdem tazminatının işten ayrılmadan alınamaz olduğudur. Fakat bazı durumlarda işçi kendi rızası ile işten çıkmakta ve yaşadığı ekonomik durumu çözmek adına kıdem tazminatını işverenden alabilmektedir. Bu yasal olarak suç olmasa da işçiye tanınan haklar arasında da yer almaz. Bu noktada işçi ve işveren ilişkisi ile böyle bir uygulama yapılarak işçi aynı işine yeni tarihli olarak başlayabilir.

Bu durumda işçinin kıdem tazminat hakkı ve kıdem yılı sıfırlanmış olacağından, emeklilik yılında ya da bir başka sebepten kıdem tazminatını alarak işten ayrılması gerektiğinde tazminat hesaplaması ikinci iş başı yapılan tarihe göre yapılır.

Kıdem Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Hukuk karşısında hak edilen kıdem tazminatının ödenmemesi diye bir ihtimal söz konusu değildir. İşveren kıdem tazminatlarını peşin olarak ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme taksitlendirilmez. Fakat işçi ve işverenin anlaştığı durumlarda ödeme iki taraf arasında taksite bağlanabilir. Kıdem tazminatı davaları en çok çelişki yaşanan davalardır. Bu nedenle mutlaka işçi avukatı ile görüşülüp sonrasında davaya ilişkin adımlar atılmalıdır.