Kadıköy iş hukuku avukatı ekibimiz İstanbul / Kadıköy ve bu civarlarda iş hukukuna dair davalar ve dava süreçleri için gerekli hizmetler sağlamaktadır. Davalar dışında gelişen iş ilişkilerinin uyuşmazlığı süreçlerinde de iş hukuku avukatımız gerekli hukuki süreçleri yürütmektedir. Hukuken sağlanması gerekilen işçi haklarının sağlanamaması, işveren adına iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçiye gönderilen ihtar gibi dava dışı süreçlerin hizmeti de iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. İş hukuku konusunda yıllardır biriktirdiği deneyim ile hizmet veren iş hukuku avukatımızın hizmetlerinden yararlanabilmek için avukatlık büromuza başvurabilirsiniz.

İşçi Avukatı

İşçi haklarının korunması kanunen sağlanan bir olgudur. Bazı işverenlerin işçi hakların hukuki gerekliliklerini bilmemesi vb. durumlarda işçi haklarının hukuki korunumu zedelenebilmektedir. Kadıköy iş hukuku avukatı ekibimiz bu gibi durumlarda kanun karşısında işçinin hukuki haklarının savunulması ve dava sürecinin yürütülmesi için gerekli hizmetlerini en etkili şekilde yerine getirmektedir. Dava sürecinin planlanması ve davanın hukuki dosyaya dönüştürülmesi için iş hukuku avukatının hizmeti gerekli bir koşuldur. İşçilere dair tazminat davası, işe iade davası gibi davalar iş hukuku avukatımız tarafından yürütülmektedir. İşçinin işveren tarafından uğradığı hukuki yanlışlıklar ( mesai ücretlerinin yatırılmaması, bayram mesailerinin dikkate alınmaması gibi) ile ortaya çıkan durumların hukuken düzenlenmesi ve sonuca bağlanması iş hukuku avukatımızın hizmetlerindendir.

İşveren Avukatı

İşveren haklarının hukuki korunumu yine iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. İşverenin işçilere karşı düzenlemesi gereken hukuki belgelerin oluşturulması gibi konular da yine iş hukuku avukatımızın hizmetleri arasına girmektedir. İşverenin işçiler için sağladığı yıllık izin belgeleri vb. hukuki belgeler iş hukuku avukatı tarafından hazırlanmakta ve işçiye iletilmektedir. İşçinin iş anlaşmasının feshi ve bunun bildirimi yine iş hukuku avukatının hizmetlerindendir. İş yerinde iş sağlığı güvenliğinin hukuken etkili ve doğru yürümesi için de iş hukuku avukatının hizmeti gerekmektedir.

İş Kazası Avukatı

Kadıköy iş hukuku avukatı ekibimiz iş kazası sonucu ortaya çıkan iş kazası davalarında gerekli hukuki süreçleri yürütmekte ve davanın her noktasında gerekli yasal işlemleri sağlamaktadır. İş kazasından doğan tazminat davalarının etkili yürütülmesi adına iş hukuku avukatımız gerekli hassasiyet ile çalışmaktadır. Dava sürecinin belgelendirilmesi, delillerin dava dosyasına hukuki bir şekilde yazılması, görgü tanıklarının hukuken dosyaya katılması, davanın başlatılması ve davanın takibi gibi hizmetler yine iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır.

 

Kadıköy İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

İşveren ve işçi arasında yaşanan uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk süreci iş hukuku davasının gerekli şartlarındandır. Zorunlu olan arabuluculuk süreci için gerekli hukuki danışma ve avukatlık hizmeti iş hukuku avukatımız tarafından verilmektedir. Arabuluculuk sürecinin davanın zorunlu bir kolu olması 2018 yılıyla birlikte kanunen sağlanmıştır. Arabuluculuk gibi tüm dava ve dava içi süreçlerin hukuki danışmanlığı ve avukatlık hizmeti için avukatlık büromuza başvurmanız yeterli olacaktır.