Sultanbeyli boşanma avukatı ekibimiz İstanbul / Sultanbeyli ve civarlarında hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Boşanma davalarının ve dava süreçlerinin, boşanma avukatımız tarafından boşanma hukuku konusunda edindiği tecrübe ile yürütüldüğü, planlandığı etkili bir hizmeti müvekkillerimize sunulmaktadır. Boşanma davalarının sebepleri veya evlilik ilişkisinin içinde barındırdığı özel durumların değişkenlik göstermesi nedeniyle her boşanma davası farklı bir süreç ile görülebilmektedir. Boşanma avukatımız bu süreçlerin hukuka uygun bir düzenleme ile plana oturtulması için çaba sarf etmekte ve müvekkilimiz için en doğru, en etkili dava sonucunu ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

Boşanma hukuku alanında tecrübe sahibi olan boşanma avukatımız planlamaları dava öncesi, dava süreci ve dava sonrası olarak hukuka uygun bir şekilde dizayn etmektedir. Sultanbeyli boşanma avukatı ekibi olarak bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi, hukukun en etkili şekilde amacına ulaşması için çaba sarf etmekteyiz. Boşanma sürecine varsa dahil olan velayet davaları, mal paylaşım davaları gibi hususlar da boşanma avukatımız tarafından hizmeti sağlanmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği sebeplerden dolayı ayrışan davalar için hukuki danışma ve avukatlık hizmetleri için bize başvurabilirsiniz.

Boşanma Davalarının Sebepleri, Hukuki Danışma ve Avukatlık Hizmeti

 Boşanma davaları evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftlerden birinin veya her ikisinin isteği ile hukuki yola başvurduğu ve sonuç aldığı anayasal eylem yoludur. Aile mahkemeleri tarafından görülen boşanma davalarının süreçleri hukuki bir düzene göre oluşturulması gerektiğinden, avukatlık hizmetinin alınması gerekmektedir.

Türk Medeni Kanunu kapsamında 161. madde ve 166. maddeler arasındaki maddeler boşanma davalarının sebepleri oluşturulmuştur. Bu sebepler özel ve genel olmak üzere iki koldan incelenmektedir. Boşanma avukatımız sebeplerinden dolayı sürecinin değişkenlik gösterdiği davalarda müvekkilimizin temsilciliğini en iyi şekilde yapma uğraşındadır. Sultanbeyli boşanma avukatı ekibimiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin yanın da tüm bu değişkenlikleri hesaba katarak dava sürecini yürütmekte ve sonuç almaktadır.

Nafaka, mal varlığı paylaşımı, tazminat, velayet gibi davalar veya boşanma davalarının ayrıntıları dava öncesinde müvekkilimize gerekli bilgilendirmeler yapılarak bir plan çerçevesinde hukuki işlemlere oturtulur. Genel başlıkları ile aşağıda belirttiğimiz boşanma avukatımızın hizmetleri en etkili ve hukuka göre yerine getirilmektedir.

 

Sultanbeyli Boşanma Avukatı Hizmetleri

  • Çekişmeli boşanmalar ve anlaşmalı boşanmalar için gerekli olan hukuki süreç boşanma avukatımız tarafından sağlanmaktadır. Boşanma davasının açılması ve akabinde boşanma davasının takibi avukatımız tarafından sağlanan hizmetlerden biridir.
  • Mal paylaşımı davalarının hukuki süreçleri, davanın başvurusu ve takibi yine avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Nafaka davası için gerekli dosya hazırlığı ve başvurusu avukatımız tarafından yapılmaktadır.
  • Tanıma ve tenfiz davasının hukuki dosyaları ile başvurusu ve davanın takibi avukatımı tarafından sağlanan hizmetlerdendir.
  • Velayet davası, nafaka ve tazminat için icra başvurusu gibi işlemler yine avukatımız tarafından hukuki yollar ile sağlanan hizmetlerdendir.