İstanbul Anadolu yakası iş hukuku avukatı ekibimiz, Anadolu yakasında iş hukuku ve süreçleri için gerekli tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sağlamaktadır. İş hukuku davaları birbirlerinden sebepler dolayısıyla ayrışmaktadır. Sebeplerine göre dava sürecinin belirlendiği iş hukuku davalarında deneyimli ve donanımlı iş hukuku avukatımız ile gerekli hukuki hizmetlerimizi sağlamaktayız. Müvekkilimizin dava süresince en etkili şekilde temsil edilmesi ve dava sürecinin hukuki anlamda en doğru şekilde yürümesi adına iş hukuku avukatımız üzerine düşen hukuki hizmeti layıkıyla yerine getirmeye çabalamaktadır.

İşçi Avukatı

İşçiler için iş hukuku hizmeti, iş hukuku avukatımız tarafından en sağlıklı şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda iş hukuku davası için dava dosyasının hukuken hazırlanması, varsa tanık listesinin istenildiği hukuki gereklilikleri ile dosyaya aktarılması, delillerin dosyada açık şekilde hukuka uygun belirtilmesi, dava dosyasının hazırlanmasından sonra dava için başvurunun yapılması, dava sürecinin yürütülmesi ve dava süresince tüm hukuki takiplerinin yapılması iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. Anadolu iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku süreçlerinde gerekli hukuki danışmanlık ve avukat hizmetleri için işçi müvekkilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadır.

Kıdem tazminatı davası, işe iade davası gibi iş hukuku davalarında işçi müvekkilimizin hukuki hakları korunarak süreç işletilir. İşçi haklarının hukuken zedelendiği; eksik mesai ücreti, mesai ücretinin yok sayılması, izin günlerinin ve izin ücretlerinin göz ardı edildiği durumlar gibi süreçler için müvekkilimizin hukuki ihtiyacına cevap olmaktayız.

İşveren Avukatı

Anadolu yakası iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku kapsamında işverenin haklarını da gözeterek hukuki hizmet sağlamaktadır. İş hukuku avukatımızın işveren için yürüttüğü bazı hizmetler şöyledir;

 

  • iş sözleşmesini hazırlamak avukatımızın hizmetlerindendir.
  • İş sözleşmesinin feshedilmesi için gerekli hukuki düzenlemenin sağlanması avukatımızın hizmetlerindendir.
  • İşçilerin yıllık izinlerinin hukuka göre belgelendirilmesi avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • İşçi için çekilecek ihtarın hazırlanması ve çekilmesi avukatımız tarafından yerine getirilir.
  • İhbarname belgesinin hukuka göre hazırlanması avukatımızın hizmetlerinden biridir.
  • İş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinde etkili bir şekilde işlenmesi için gerekli düzenlemenin sağlanması

 

İş Kazası Avukatı

İş yerinde meydana gelen kazalar sonucu işçinin yaralanması veya vefat etmesi durumları iş hukukunun en hassas süreçlerinin bir kısmını oluşturmaktadır. Yaşanılan iş kazasında gerekli davanın açılması ve dava sürecinin yürütülmesi için iş hukuku avukatımız hukuki hizmet sağlamaktadır. Kaza için tanık ifadelerinin sağlıklı bir şekilde saptanması, delillerin toparlanıp dava dosyasına yerleştirilmesi ve dava sürecinin yürütülmesi Anadolu yakası iş hukuku avukatı ekibimizin hizmetlerindendir. Yaşanılan iş kazasında işveren ihmalinin saptanması ile birlikte başlayan tazminat davası süreçleri de yine iş hukuku avukatımız tarafından yürütülmektedir.

 

‘ İş hukuku avukatımız ayrıca işçi ve işveren arasında uyuşmazlık durumunda arabuluculuk rolü üstlenmektedir.’