Hayata Kast Sebebi İle Boşanma

Hayata Kast Sebebi İle Boşanma

TMK m. 162: “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her…

 HIRSIZLIK SUÇU

HIRSIZLIK SUÇU

Hırsızlık Suçu,  Türk Ceza Kanunu’nun Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar bölümünde düzenlenmiş olup kanun koyucu tarafından TCK’nın 141. ve 147. maddeleri arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanu’nun 141. Maddesi uyarınca; ‘’Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı,…

 TEHDİT SUÇU

TEHDİT SUÇU

Türk Ceza Kanu’nun ‘’Hürriyete Karşı Suçlar’’ bölümünde düzenlenmiştir. Madde106- (1)Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu…

 Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçu nedir? Bir resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi, aldatıcı nitelikte değiştirilmesi, kullanılması hareketlerinden birisini gerçekleştiren kimse TCK m. 204 hükmü uyarınca 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır. Resmi belgeden söz edebilmek için; Resmi belge, bir kamu görevlisi…

Call Now Button