Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

bosanma-davasinda-hakim-hangi-sorulari-sorar

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Boşanma davasında hakim neler sorar, hangi nedenle olursa olsun boşanmaya karar veren çift ya da eş, durumun hukukî karşılığı için aile mahkemesine başvuracaktır.

Boşanmaya karar verildikten ve bu başvurudan sonra nafaka, tazminat gibi konularla beraber boşanacak tarafların aile mahkemesinde hangi sorulara maruz kalacağı önem kazanır.

Evliliğin bitirilmesi anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa hâkimin soruları kaçınılmaz olacaktır ancak bu soruların en az zorlu ve sayıca az olanı anlaşmalı boşanma davalarında yaşanmaktadır.

Hâkimin soruları, boşanmadaki kusurluyu bulmak ve nafakayla tazminat talebini iyi inceleyip hüküm vermesi için oldukça önem taşır.

Soruların çeşidiyse boşanmanın türüne ve nedenine göre değişiklik gösterir.

Boşanma kararı verenler, “Acaba mahkemede hâkim ne sorar?” diye düşüneceklerdir.

Sorular, boşanma nedenlerine dayalı olarak değişeceği için konuyu başlıklar altında işlemeyi yararlı görüyoruz.

Aldatma Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında hâkim, aldatma hadisesinin ne zaman gerçekleştiği, aldatma olayının bir defaya mahsus olduğu veya sürekli olduğu, aldatmaya ilişkin kanıt bulunup bulunmadığı, kanıt var ise bunların neler olduğu, karı ve kocanın talep ettiği hususlarda birbirlerine karşı da farklı sorular sorar ve boşanma davası hakkında kanaat oluşturur.

Boşanma davasında hâkim nelere dikkat eder konusunun tek ve net bir cevabı yoktur. Boşanma davasının açılma sebebi ve içeriğine göre hâkim birçok husus üzerinde farklı alanlara dikkat edebilir.

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri arasında bulunan hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranışsuç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmeterkakıl hastalığı gibi olayların varlığın da hâkim birtakım araştırma ve inceleme yapar ve yaptırır.

Karı veya kocadan herhangi biri akıl hastalığı ileri sürülerek boşanma davası açmış ise hâkim, bu eşin gerçekten akıl hastası olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu’ndan bir rapor alınmasını kararlaştırır.

Boşanma davası açma nedeninin terk olması halinde de hâkim, hukukumuzda var olan evi terk şartlarının var olup olmadığını inceler. Ve şayet olay suç işleme iddiası ileri sürülerek boşanma davasına başvurulmuş ise hâkim bu defa, bu hususta eş için herhangi bir mahkûmiyet kararı verilip verilmediğini araştırır.

Bu hususların dışında boşanma davasında, karı ve kocanın var ise ortak çocuklarıyla ilgili olarak velayet meselesini de karara bağlanır. Hâkim, çocuğun velayeti hususunda karar verirken bazı konuları dikkatle göz önüne alır.

Bu konular arasında çocukların maddi ve manevi olarak daha iyi bir hayat süreceği anne veya babada kalması, arkadaşlarından, okul çağında ise okul çevresinden ayrılmaması gibi birçok problemi araştırılır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Çekişmeli boşanma türü, sorunlu ve zorlu bir evliliğin, boşanma aşamasının da zorlu geçmesinden ötürü tarafların maruz kalacakları sorular ve araştırılacak konular açısından da geniş bir özellik taşır.

Sorunların çok olduğu evlilik sonunda alınan boşanma kararında durum açık gibi görülse de evliliğe ve boşanmaya dair sorular da zorlu ve çeşitli olabilir.

En fazla hâkim sorularının ve araştırılacak konuların yer aldığı boşanma türü çekişmeli boşanmadır.

Çekişmeli boşanma davasında hâkim nelere dikkat eder dediğimizde önümüze birçok farklı husus çıkar.

Eğer çocuk kendi düşüncelerini anlatabilecek bir yaşta ise hâkim, çocukların tercihlerini öğrenir ve şayet çocukların yüksek menfaatleri açısından mahsuru yok ise çocukların o ebeveyn yanında kalmasına karar verir.

Araştırma sonunda hâkim, takdir yetkisini kullanarak çocuğun velayetinin hangi ebeveyne verileceğini kararlaştırır. Ayrıca çocukların eğitim, barınma, vücut ve ruh sağlığı, güvenlik konuları hakkında da iyice araştırır.

Bu meselelerle ilgili şahitler dinlenir, pedagog ve sosyal hizmetler görevlilerinden raporda isteyebilir.

Bu hususların başında boşanma sebebi olarak ileri sürülen iddianın kanıtlanması gelmektedir. Bu durumlarda her iki eş de kendi iddiaları üzerinden davayı devam ettirirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hâkim Neler Sorar?

Anlaşmalı boşanmada eşler neredeyse tüm konularda anlaştığı için hâkim sorularının ve araştırma konularının daha az olacağı tahmin edilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hâkim ne sorar?

Anlaşmalı boşanma davalarında hâkim neye dikkat eder?

Bu soruların cevabını bir örnek üzerinden vermeye çalışalım:

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların özgür iradeleriyle boşanmak isteyip istemediği, hâkimin dikkat etikleri arasındadır.

Karar vermiş görünseler de taraflara boşanma istekleri sorulur.

Hâkim, anlaşmalı boşanma olduğu için boşanma protokolü sorusu yöneltir.

Taraflar, nafaka, maddî ve manevî tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konuları da soru olarak hâkimden duyabilirler.

Mahkemede, taraflardan birinin, anlaşmalı boşanma adı altında tehditle boşanmayı kabul ettiği izlenimi doğabilir. Hâkim böyle bir durumda davayı reddedebilir.

Boşanma Davasında Şahitlere Neler Sorulur?

Dikkat edildiyse şimdiye kadar boşanmaya karar vermiş olan çifte sorulacak sorular üzerinde durduk.

Hâkim soruları yalnız boşanmak isteyen çiftle sınırlı kalmaz. Boşanma konusu içinde ispatlanacak durumlar çıkabilir.

Bu durumlarda delillerle beraber şahitleri de gündeme gelebilir. Bu durumda hâkimin soruları boşanma davasında şahit olanlara da yönelecektir.

Boşanma Davasında Şahitlere Ne Sorulur?

Bu sorunun cevabını şöyle çeşitlendirebiliriz:

  •  Tarafların ne zaman evlendiği,
  •  Birbirleriyle olan ilişkileri,
  •  Bahse konu olan evlilik sorunlarının ne zaman başladığı? gibi sorular, şahitlerin muhatap olacağı hâkim soruları içinde yer alabilir.

Şahitlerin sorulara vereceği yanıtların boşanma davasında önemli yeri vardır.

Boşanma Davasındaki Soruların Amacı Nedir?

Anlaşarak ya da zorlu bir süreçle boşanmaya karar veren taraflara aile mahkemesinde yöneltilen hâkim sorularının amacı nedir?

Boşanma gibi kolay olmayan bir süreç sorularla daha da zorlaştırılmaya mı çalışılır?

Evlilik kurumunun dağılması anlaşmalı da olsa sorulara muhatap olunmaması düşünülemez.

Soru sahibi olan hâkimin amacı, tarafların özgür iradelerini anlamak ve evliliği bitiren sebebi tespit etmektir.

Bu aşamadan sonra da bu iki konuya bağlı diğer sorular gündeme gelecektir.

Maddiyata dayalı olacak sonraki sorular da tarafların ayrılık sonrası karşılaşacağı kötü durumların önünü kapamakta faydalı olacaktır.

Sonuç

Boşanmaya karar veren çift ya da eş, aile mahkemesinde karşılaşacağı durumlarla ilgili bir avukattan destek alarak süreci daha kolay atlatabilir.

Avukat desteğiyle en başta boşanma davasıyla ilgili zihinlerde oluşacak sorulara yanıt bulunacak, sonrasındaysa mahkeme sürecinin daha rahat ilerlemesi sağlanabilecektir.

Boşanma davası içinde ve davanın sonuçlanmasından sonraki süreçte karşılaşılacak durumlarla ilgili önemli konular, boşanma avukatından öğrenilebilir ve akıldaki soru işaretleri giderilebilir.

Boşanma avukatıyla dava öncesi ve dava sırasında yapılacak paylaşımların boşanma sürecinde çok etkili olacağını belirtmeliyiz.

Boşanmaya kesin karar vermiş olanların, aile mahkemesinde karşılaşacağı sorular ve konular karşısında zorlanmayacağı düşünülebilir ama bu yola çıkmadan evvel tarafların kendini sorguya çekmesinde de fayda olacaktır.

Bu sorgulama içinde şunlar yer alabilir:

  •  Neden boşanacağım?
  •  Boşanmak için tüm sebepler mevcut mu?
  •  Karşı tarafın hataları ve yanlışlarıyla ilgili kanıtlar neler?
  •  Çocuklar bu sürece nasıl hazırlanmalı?
  •  Boşanma sonrası için planlar ne?

Konuyu aile mahkemesine taşıyıp hâkim sorularıyla karşılaşmadan önce yukarıdaki soruları düşünüp cevap aramak boşanma sürecine girerken oldukça faydalı olabilir.

Unutmayın, en zor sorular, insanın kendine sorduğu sorulardır. Bunlara rahat cevap veriliyorsa ciddi konuların soruları korkutucu olmayacaktır.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir