Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

bosanma

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davalarının 2 türü vardır:

 •  Anlaşmalı Boşanma Davası
 •  Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

En yaygın boşanma davasıdır. Anlaşmalı bir boşanma davasında taraflar, önceden birlikte aldıkları kararlarını hukuk yoluyla tescillemek isterler.

Böyle bir durumda neredeyse tüm konular konuşulmuş ve kararlaştırılmıştır. Çiftlerin, mahkemeden bekledikleri, boşanmalarının resmiyete kavuşturulmasıdır.

 • Boşanma davasının bu şekilde açılabilmesi için bazı şartlar gereklidir:
 •  Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Çiftin mahkemeye beraber başvurması ya da diğer eşin boşanma davasını kabul etmesi
 •  Tarafların mahkemede boşanma isteklerini açıklamaları,
 •  Boşanacak çiftin boşanmanın malî sonuçları ve çocukların velayetiyle ilgili mahkemeye sundukları anlaşmanın hâkim tarafından kabul edilmesi.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
 • Boşanma davasının taraflarına ve varsa eğer çocuklara ait kimlik belgeleri
 • Çocuğun resimli vekâletnamesinin avukata ibraz edilmesi
 • Anlaşmalı boşanma davasının harç ve giderlerini ödenmesi
 • Mal paylaşımı veya devir işlemlerini gösteren evraklar

Söz konusu belgelerin tamamının hukuka uygun olarak hazırlanmış olması, dava sürecinin hızla sonuçlanmasına olumlu etki etmektedir.

Hem anlaşmalı boşanma protokolünün hem de boşanma dava dilekçesi ve varsa vekâletnamelerin hukuki açıdan uygun bir şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir.

Dava, taraflardan birinin ya da ikisinin avukatlarına vekâleten geçirilmiş ise daha çabuk sonuçlandırılabilir. Aksi halde söz konusu evrakların hukuka aykırı bir şekilde hazırlanmış olması dava süresini uzatacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini belirten en net resmî belge olarak öne çıkmaktadır.

Bu belgenin olmaması hâlinde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olamamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma durumunun olmadığı hâllerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür boşanma davalarında taraflar, maddi açıdan mal varlığı ile manevi açıdan varsa eğer çocuk vekâleti konusunda bir mutabakata varmadıkları için mahkemeye çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile başvururlar.

Çiftler arasındaki geçimsizlik, hakaret ve şiddete varan tartışmalarla sağlıklı bir evliliğin ortadan kalkmasına neden olabilir.

Geçimsizliğe giden yolsa karakter uyumsuzluğu, evlilik sorumluluklarını yerine getirmeme ve güven sarsan eylemlerle başlar.

Bu genel geçimsizlik durumlarının yanında bazı özel hâller de bulunur. Zina, hayata kast, suç işleme, onur kırıcı davranış, terk etme ve akıl hastalığı gibi.

Bu kavramları içinde barındıran geçimsiz evlilikler bir süre sonra çekişmeli boşanma davası olarak karşımıza çıkacaktır.

Bu tür boşanma davalarında kötü giden evliliklerin boşanma sürecinin de zorlu geçtiğini görürüz.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilmektedir. Davaların uzun sürmesindeki sebepler, tarafların öne sürdükleri delillerin araştırılması, dava dosyasına ek olarak tanıkların dinlenmesi ve müzakere süreçlerinin uzamasından kaynaklanır.

Ayrıca davaların söz konusu sebeplerle uzaması halinde doğal dava ücretlerine de yansıma yapmaktadır. Davanın seyrine göre bu ücretler artış göstermektedir.

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarında taraflardan istenen evraklarda da farklılıklar görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Tarafların sunduğu tanıkların listesi
 • Mahkemeye sunulan delillerin listesi
 • Kredi kartı hesap özetleri
 • Telefon operatörlerinden anılan arama dökümleri
 • Varsa darp raporu
 • Telefon mesajları
 • Karakol ifade kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Dava dilekçesine ek olarak maddi manevi tazminat talepleri, nafaka ve alacak gösterilmesi

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma işlemleri için atılan ilk adım, kişinin ikamet ettiği şehirdeki adliyeye gitmesidir. Aile mahkemesine hitaben yazılan dilekçe ile boşanma başvurusu resmi bir şekilde yapılır. Çeşitli ilçelerin adliyelerinde hukuk mahkemesi de konuyla ilgilenmektedir.

Dava dilekçesi, tevzi bürosuna ya da yazı işleri müdürüne teslim edildikten sonra kişilere ödemeleri gereken harçlar bildirilir. Maddi durumu bir avukat tutmaya yetmeyen kişiler, durumunu beyan ederek ücretsiz hukuk hizmeti alabilirler.

Söz konusu boşanma davası olduğunda deliller ve tanıklar ayrı bir önem kazanır. Dilekçe yazılırken bu delilleri dilekçe eki olarak belirtmek ve dilekçede tanıkların isimlerine yer vermek önemlidir. Yine aynı şekilde dilekçede davadan beklenen sonuçlar da yazılmalıdır. Bu sonuçlar arasında nafaka ve çocukların velayeti yer alabilir.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davalarında yetkili kurum olan aile mahkemeleri tarafından davacı taraftan talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Boşanma dava dilekçesinin hukuk kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması dava sürecini hızlandırdığı gibi dava sonucu verilen kararın hukuki açıdan zeminini de oluşturmuş olmaktadır.

Boşanma dava dilekçeleri, boşanmanın türüne ve tarafların beklentilerine göre farklı özelliklere sahip olmaktadır. Örneğin, anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe tarafların iki tarafının da onayını gösterirken, çekişmeli boşanma davalarında mahkemeye sunulan dilekçeler birbirinden bağımsız olmaktadır. Bu sebeple boşanma davasının türüne göre söz konusu dilekçenin yazılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan dilekçe, aile mahkemesine dava başvurusu sırasında sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin, diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanma davalarından farklı olan birtakım özellikleri bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolüne paralel olarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda hukuki açıdan da doğru bir şekilde yazılan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi mahkeme sürecini hızlandıran önemli bir etkiye sahiptir.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Avukata vekâlet verilmeden boşanma davası açmak, boşanmak isteyen tarafların istemesi hâlinde yapılabilecek bir işlemdir.

Medeni Kanun’da yer alan açıklamaya göre boşanma davası açmak için sadece 1 gün bile evli kalmak yeterli görülmektedir. Bunun dışında boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türk Hukuku’na göre taraflar isterlerse avukata vekâlet vermeden kendi başlarına boşanma davası başvurusunda bulunabilirler. Bunun için yazımızın başında belirttiğimiz prosedürlere hukuki açıdan dikkat ederek geçerli bir boşanma dava dilekçesi oluşturarak avukatsız boşanma başvurusunda bulunulabilir.

*Önemle belirtelim ki hukuki işlemlerle ilgili avukat desteği alınması sonuca ulaşmada çok daha faydalı olacaktır. Hem davada izlenecek yolun bilinmesi hem de beklenmedik bir durumla karşılaşılmaması için avukata başvurmak büyük önem taşır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi tamamen davanın türüne ve çekişmeli ya da anlaşmalı olup olmadığına göre değişir. Davanın açılması ve duruşmaya çıkmak için tarafların mahkemeye gelmemesi, çekişmeli boşanmalarda ortaya sunulan delillere karşı gelinmesi, karşı davalar açılması ya da taraflardan birinin boşanmak istememesi gibi durumlar davayı uzatacaktır.

Bu durumlar genelde çekişmeli boşanma davalarında görülür. Süresi de 20 aya kadar uzayabileceği için bu dava süreçleri hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok yıpratıcı olabilecektir.

Boşanma süreçlerinde en mantıklı ve hızlı olanı anlaşmalı boşanmadır. Bu nedenle tek celsede boşanmak için iki tarafın da boşanmayı kabul etmesi önemlidir.

Kolay Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Boşanmanın veya mahkeme yoluyla herhangi bir hakkınızı aramanın en temel yolu; kendinizi iyi ifade edebilmek ve ilgili mevzuat ile uygulamayı bilmekten geçer. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan yardım almanız sizin için en uygun yol olacaktır. Avukata başvursanız da konu hakkında açıklama yapmayı faydalı buluyoruz.

Boşanma davası başında karşılaşacağınız dilekçeler aşamasında kendinizi iyi ifade etmeniz, olayları temiz bir dille sade ve anlaşılır şekilde anlatmanız gerekmektedir. Ayrıca asla yalan beyanda bulunmamanız, olayları çarpıtmamanız gerekmektedir, çünkü hâkimler dilekçe ve cevap aşamasında genellikle dava yönünden bir karara varırlar.

Dilekçeler aşamasında sizin haklı olduğunuzu düşünürken, mahkeme esnasında olayları çarpıtmış olduğunuz anlaşılırsa mahkeme süreci sizin için daha zorlu geçecektir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir