Ecrimisil Davası Nasıl Açılır?

ecrimisil davası nasıl açılır

Ecrimisil bir malın veya taşınmazın onu kullanmaya ve onun üzerinde haksız olarak kullanıp asıl hak sahibine ödemesi gereken haksız işgal tazminatıdır. Haksız kullanımdan doğan zararların ve elde etmeyi ihmal ettiği ürünlerin karşılığını ödemek zorunda kaldığı tazminattır. Haksız yere bir malı kullanan kişiler için haksız işgal tazminatı şeklinde de belirtilir. Hukukta ecrimisil olarak geriye dönük hesaplanan tazminatların işgalden önce durumu elde edilebilecek gelirle hesaplanır.

Kısaca hak sahibinin malını izin almadan kötü niyetli ve haksız bir şekilde kullanan kişilerden talep edilen tazminatlardır. İyi niyetli olmamak ve izni dışında kullanmak bu tazminat davalarında temel unsurdur. Ecrimisil davaları Gayrimenkul hukuku içerisinde değerlendirilir ve TMK’da 995.Maddede  şu şekilde düzenlenmiştir ;“İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.”

Ecrimisil Şartları Nelerdir ?

Ecrimisil davasında öncelikli şartlar Türk Medeni kanununca belirlenmiştir. Aşağıda sizler için ecrimisil şartlarıbilgileri yer almaktadır ;

-İzinsiz kullanım, taşınmazın sahibinin izini olmaksızın kullanıyor olmasıdır. İnşaat ve benzeri uygulamalar da izinsiz kullanıma tabiidir. Kısaca malikin veya maliklerin izni olmadan taşınmaz malın kullanıma tabii tutulması durumunda ecrimisil davası açılır.
-Taşınmazlarda kira sözleşmesinin süresi bittiği halde kiracının taşınmazda kullanımını sürdürmesi ecrimisil şartları arasındadır.
-Ecrimisil davalarında mal sahibinin haksız işgali eylemi olması gerekmektedir. Mal sahibi zararının durumunda da geçerlidir.
-İşgalcinin kötü niyeti ecrimisil şartları arasında sayılmaktadır. Kötü niyet; durumdan haberdar olduğu halde eylemi halen sürdürmektir.
– Ecrimisil davaları ile geriye dönük zararların en fazla 5 yıllık bölümünden faydalanabilir.
Ecrimisil davası açmak için işgalciye ecrimisil ihtarnamesi  gönderilmesi gerekmektedir. Karşı tarafın bu durumda haberdar edilmesi için yapılan ihtarnameye işgalci itiraz edebilir. 30 gün süre ile itiraz edebilir, bu süre geçtikten sonra aleyhine sonuçlar doğurur. İhtarname sonrası Mal sahibi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olması nedeniyle sonraki süreçlerde bu mahkemelerde işgalci ile arasındaki problemi çözebilir.

Ecrimisil Dava Süreci

Ecrimisil davası nasıl açılır? sorusuna yukarıdaki başlığımızda ve şartları taşınıldığında başvuru yapılabilir. Dava sürecinde deliller toplanır, mahkeme yoğunluğu, duruşma sayısı ve duruşma aralıkları gibi değişkenler nedeniyle dava süreciyle ilgili zaman konusunda bir net süre vermek mümkün değildir. Dava açabilmek için yukarıdaki şartları taşıyan malikin Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir. Haksız fiiller durumunda zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ancak normal durumlarda 5 yıldan fazla beklememesi gerekir. Bu süre zarfından sonra ecrimisil davası zamanaşımı süresini tamamlamış olur. Dava açıldıktan sonra tazminat bedeli hesaplanır. Tazminat bedelinde geriye dönük olarak hesaplama yapılır. Malın kira bedeli tazminat bedeli hesaplanırken deliller niteliğinde paylaşılır. Tazminat için malın geriye dönük 5 yıl içerisindeki kira bedelleri hesaplanır. Daha uzun süre belirlendiğinde ise aynı şekilde tazminat 5 yıllık olarak kalır. İşgalci malı işgal etmeye devam etmesi durumunda ise dava açıldıktan sonra hakkın iadesi için yeniden yetkili mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Ecrimisil davalarında değer belirlenirken şu etmenler dikkate alınır; bedelin yüzölçümü, niteliği, verimi, altyapı yararlanması, merkeze yakınlık, rayiç değerinin tespiti, işgalciden önce kullanılmasında elde edilecek olan tahmini gelir. Bunların hepsi hesaplandıktan sonra taşınmazın bedeli hesaplanır. Ecrimisil tazminatında davalı itiraz eder ise davacı yani taşınmazın sahibi veya sahipleri haksız işgalin ispatı gerektirir.  İşgalin kanıtlanması süresinde işgalin ne kadarını da kapladığını göstermelidir. Kapladığı işgalin yanında işgal süresini de belirtmesi gerekir. Malın işgal değeri hesaplamak yanında bir de bilirkişi tespiti olması gerekir. Takip gerektiren ve daha sonra karar verilcek olan ecrimisil üzerinden harç ödenir. Ecrimisil miktarına göre harç masrafları da artış gösterir. Bazen bu davalarda oldukça masraf gerektirir. Dava taraf sayısının fazla olması vesaire bu tarz etmenler sayesinde masraflar artar. Tüm bu işlemlerde dava  sürecinden peşinen bir gider avansı alınır. Dava açılırken belirlenemeyen ecrimisil bedellerinde dava sonrası  bedel tespit edileceğinden mahkemece bu harç miktarı taraflara iletilecektir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir