Boşanma Avukatı, resmi nikah ile evlenmiş olan çiftlerin kanunlarda yer alan hükümlere bağlı olarak evliliğine son vermek istemesi ve bu isteğin aile mahkemesine taşınarak hakim tarafınca evliliğin sonlandırılmasına hukuki destek sunan avukatlara denir.

Boşanma hakkında ilgili hükümler medeni kanunda detayları ile ele alınmıştır. Boşanmanın mahkeme karşısında karşılık bulabilmesi için bir takım nedenlerin evlilikte meydana gelmiş olması gerekir. Bu nedenleri 4 Temel adımda toplayabiliriz.

  • İrade
  • Kusur
  • Temelden sarsılma
  • Elverişsizlik

Yukarıdaki ilkeler evlilik kavramını oluşturan ana unsurlardır. Söz konusu ilkelere ters düşen tüm konular boşanma sebebi olarak gösterilebilir.

İrade

İrade gösteren çiftler evliliği başlatan bireylerdir. Ortak karar alan çiftler kendi iradeleri ile başlattıkları evliliklerini yine kendi iradeleri ile bitirme hakkına sahiptir. Söz konusu irade ilkesini kullanarak evliliği bitirmek için çiftlerin ortak nokta da buluşarak bu isteklerini beyan etmeleri gereklidir. Çiftlerin birinin irade göstermesi ile irada ilkesine dayalı evlilik sonlandırılamaz.

Kusur

Eşlerin birinin diğerine karşı bir kusur işlemesi durumuna kusur ilkesi denir. Kusurlu olmayan eşin, kusurlu olan eşe dava açma ve boşanma hakkı kanunlarla korunmaktadır. Fakat bu nokta da kusur ilkesi eğer eşin kendi yaptığı bir hatadan dolayı ortaya çıkıyorsa bu durumda eş bu hakkını kullanamaz. Örneğin sürekli borç alan ve çalışmayan evine bakmayan bir eş, eşinin onu terk etmesi durumunda mahkemeye başvurup eşinin kusurlu olduğunu beyan etmesi boşanma sebebinde evi terk eden eşi kusurlu göstermez.

Temelden Sarsılma

Devam eden evliliğin, iki eşin ortak kanaatince kendilerine yarar sağlamayacaklarına karar vermesine temelden sarsılma ilkesi denir. Bu durumda evlilik kurumunun iki bireye de bir katkı sağlamayacağı düşünülerek boşanma söz konusu olabilir. Evlilik iki birey ve çocukların huzurlu ve mutlu yaşadığı bir aile yaşantısını inşa etmek ve bireylerin bu şekilde topluma daha yararlı insanlara dönüşmesini sağlamaktır. Bu nokta da kendi içinde sorunları olan bir evliliğin çocuklara ve topluma yararı olmayacağı için devam ettirilmesi doğru olmayacaktır.

Elverişsizlik

Eşlerden birinin kendi üzerine düşen sorumluluklarından kaçması ve bu sorumlulukları yerine getirmemesine bağlı olarak elverişsizlik ilkesi ortaya çıkar. Bu nokta da psikolojik ve bedensel olarak evlilik ilkesini yerine getiremeyen çiftlerden birinin diğerine karşı boşanma davası açma hakkı vardır.

Boşanma Avukatlarına Yansıyan Başlıca Boşanma Nedenleri

Daha önce söz ettiğimiz ilkelerle çelişen durumlar evliliklerde sıklıkla ortaya çıkan sorunlardır. Yukarıda ki ilkelere ters düşen başlıca boşanma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Elverişsizlik – Psikolojik hastalıklar
  • İrade – Terk edilme durumu
  • Kusur – Suç işleme ve haysiyet kaybını oluşturan durumlar.
  • Temelden Sarsma – Zina

Boşanma Avukatı Desteği Almanın Önemi

Boşanma avukatı, yukarıda ki sebepler hemen hemen her boşanma sebebinin altında yatan temel etkeni belirler ve buna gere savunma hazırlar. Boşanma davası açmaya karar veren çiftlerin ya da boşanmak isteyen eşin, dava açmadan önce avukat ile görüşmesi ve profesyonel destek alması gerekmektedir. Zira öncelikle boşanma isteğinin hangi sebeplere dayandığının doğru ve eksiksiz bir şekilde masaya yatırılması ortadaki soruna göre boşanma davasının gidişatına yön verilmesi gerekmektedir.

Boşanma avukatı, boşanmak isteyen bir eşin sunduğu her iddianın boşanmaya olanak sağlamayacağını hukuki açıdan bilen avukattır. Örneğin sürekli mutfakta sakarlık yapıp tabak kıran bir eş için boşanma davası açılıp, ev eşyasına zarar verme nedeni ile boşanma davası açılamaz. Bu nokta da eşin istekli ve bilerek alınan tüm tabakları kırdığının kanıtlanması ve bu durumun aile üzerinde ekonomik ve psikolojik yük oluşturduğuna hakimin kanaat getirmiş olması gerekir.

Boşanma başlangıcı ve davanın devam etmesinde yaşanan süreç kadar boşanma davası sonuçlandıktan sonra da önemli bir süreç sizi beklemektedir. Zira eşler arasında hak edilmiş hakların tanzimi ve diğer ekonomik konuların mahkeme hükmüne uygun olarak sonlandırılmasını avukatlar sağlayabilir. Bu nokta da boşanma sonrasında hak ettiğiniz haklarınızın alınabilmesi içinde boşanma avukatınızı iyi seçmiş olmanızda fayda var.