İstanbul / Sultanbeyli ve çevresi için Sultanbeyli iş hukuku avukatı arandığında deneyimli ve donanımlı iş hukuku avukat ekibimiz ön plana çıkmaktadır. Yıllardır biriktirdiğimiz hukuki deneyim ile iş hukuku davalarında etkili hizmetler sunmaktayız. İş hukukunun gerekli düzen içinde işlemesi ve ortaya çıkan davaların etkili şekilde hukuka göre yürütülmesi için iş hukuku avukatımız hassas ve etkili bir hizmet sunmaya çalışmaktadır. Dava süreçlerinin öncesinden planlanması ve dava sonrasının da hukuka göre dizayn edilmesi için iş hukuku avukatlarımız gerekli hukuki çabayı göstermektedirler. İşçi ve işverenin her türlü hukuki haklarını koruduğumuz ve bu doğrultuda hukuki danışmanlık sağladığımız, avukatlık hizmeti yürüttüğümüz büromuza iş hukukuna dair başvurularınız için beklemekteyiz.

 

İşçi Avukatı

 

Sultanbeyli iş hukuku avukatı ekibimiz işçi haklarında rastlanan hukuki delmeler, hakların zedelenmesi gibi süreçler için avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İş hukukunun işçi ve işveren arasında uyuşmazlığa düştüğü durumlarda, gerekli hukuki sürecin ivedilikle yerine getirilmesi iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. İşçi için işe iade davası, tazminat davası vb. davalarda gerekli hukuki danışmanlık sağlanır ve davanın kanuna göre düzenlenmesi yerine getirilerek dava başvurusu ve takibi gibi süreçler yerine getirilir. Mesai ücretlerini almakta sorun yaşayan veya alamayan, izin ücretlerini ve izin süreleri yok sayılan, eksik sayılan işçiler gerekli hakları için hukuki yollara başvurmaktadır. Bu hukuki yollarda işçiler için gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti avukatlık büromuz tarafından karşılanmaktadır. İş hukuku avukatımız tüm bu hukuki süreçler için hizmet vermeye hazırdır.

 

İşveren Avukatı

 

İş hukuku avukatımız işverene dairde gerekli hukuki hizmetleri yerine getirmektedir. İşçi ve işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin düzenlenerek belgelendirilmesi, izin belgelerinin hukuka göre hazırlanması, işçiye ihtar çekilmesi gerekilen durumlarda ihtarın hukuka göre hazırlanıp çekilmesi gibi hizmetler işverene dair iş hukuku avukatımızın yapmış olduğu hizmetlerdendir. İşverenin de kanuni haklarının korunması, hukuki danışmanlık ve avukatlık ihtiyacı gibi hukuki gereklilikleri avukatlık büromuz tarafından sağlanmaktadır.

 

İş Kazası Avukatı

 

İş kazaları Sultanbeyli iş hukuku avukatı ekibimizin hukuki kapsamına giren önemli konulardandır. İş kazalarından doğan dava süreçleri ve hukuki ihtiyaçlar iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır.  İş kazalarında açılan davaların, dava dosyasının gerekli hukuki belgelerle oluşturulması, davanın açılması, hukuki takiplerinin sağlanması iş hukuku avukatımızın gösterdiği hizmetler arasındadır. İş kazalarından dolayı tazminat alacaklarının karşılanmaması sebebiyle gerekli icra başvurusu da avukatımız tarafından başlatılmaktadır.

 

Sultanbeyli İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

Arabuluculuk en basit tanımıyla ortaya çıkan uyuşmazlığın tespitinin sağlanması ve gerekli hukuki süreçlerin yerine getirilmesi süreci olarak açıklanabilir. İşçi ve işveren arasında iş ilişkisi ve hukukunda oluşan uyuşmazlığın çözümü, dava dosyası içinde arabuluculuk başlığı altında görülmektedir. Bu bağlamda arabuluculuk hizmeti iş hukuku avukatımız tarafından verilen hizmetlerden olmaktadır.