İstanbul / Sancaktepe ve civarlarında iş hukuku süreçleri için gerekli tüm hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri Sancaktepe iş hukuku avukatı ekibimiz tarafından sağlanır. İş hukuku konusunda deneyimli olan iş hukuku avukatımız biriktirdiği tüm tecrübe ile iş hukuku dava süreçlerine etki etmekte ve en iyi süreci sağlamaktadır. İş hukuku davalarının genellikle işçi ve işveren arasında ki gerekli hukuki işleyişin zarar görmesi ile görüldüğünü bilmek ile birlikte iş hukuku avukatımızın işçi ve işverene dair tek hizmetinin dava sürecinde olmadığını belirtmekte fayda olacaktır. İş sözleşmesinin hazırlanması gibi hukuki belgelerin kanuni esaslara göre düzenlenip yerine getirilmesi de iş hukuku avukatımızın hizmetleri arasında sayılabilmektedir.

 

İşçi Avukatı

 

İşçi haklarının korunması ve bu hakların gerekliliklerinin yerine getirilmesi anayasa mahkemeleri maddelerince düzenlenmesi hukuka göre belirtilmiştir. Bu hakların bazı durum ve koşullarda hukuka aykırı şekilde yok sayılması, göz ardı edilmesi sebebiyle ortaya çıkan işçi haklarının hukuki korunumu ihtiyacı iş hukuku avukatımız tarafından hukuki kapsamda savunmaya alınır. Örneğin; kıdem tazminatı hakkının işçinin elinden alınması veya yok sayılması gibi durumlarda, işçi haklarının hukuki korunumu iş hukuku avukatımız temsilciliği ile sağlanır. İşçinin gerekli ücretli izinlerinin yerine getirilmemesi ve bu gibi hakların istismar edilmesi durumlarında gerekli hukuki sürecin başlatılıp yürütülmesi iş hukuku avukatımızın görevi haline gelmektedir. Sancaktepe iş hukuku avukatı ekibi olarak tüm hukuki süreçlerin etkili şekilde işlenebilmesi için gerekli hukuki danışmanlığı ve avukatlık hizmetini müvekkilimize sağlamaktayız.

 

İşveren Avukatı

 

İş hukuku avukatı iş dünyası ve ilişkisi için fazlasıyla önemli ve gerekli bir noktadadır. İş yerinin iş hukuku avukatı ile çalışması; ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların ortadan kaldırılıp, hukuki hakların korunması gibi etkili sonuçları göz önüne alınmalıdır. İşçi ve işveren arasında iş ilişkisi hukukunun korunabilmesi ve zedelenmemesi adına iş hukuku avukatının varlığı gereklidir. İşveren adına hukuki iş sözleşmesinin hazırlanması, sözleşme feshinin sağlanması gibi süreçlerde yine işveren için iş hukuku avukatının sunduğu hizmetlerdendir.

 

İş Kazası Avukatı

 

İş hukuku avukatımız tarafından hassasiyetle irdelenen ve hukuksal anlamda bir düzene oturması için uğraşılan bir diğer konu da iş kazalarından doğan hukuki süreçlerdir. İş kazalarından dolayı açılan davaların gerekli belgeler ile dosyalandırılması, davanın başlatılması, yürütülmesi ve davanın gerekli takibinin sağlanması iş hukuku avukatımız tarafından yerine getirilmektedir. İş kazasından doğan tazminat davası için de yine avukatlık büromuz gerekli hukuki hizmetlerini sağlamaktadır.

 

Sancaktepe İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

Arabuluculuk hukuki anlamda bir tanıma oturtulmuş ve iş hukuku davaların da görülmesi zorunlu hale getirilmiş kanuni bir sürecin adıdır. Arabuluculuk hizmeti sağlayan iş hukuku avukatımız işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlığın hukuki yollarla çözümlenmesi veya hukuki belgelerle düzenlenmesi için gerekli hukuki süreci yürütmek ile görevlidir.