Anadolu yakası boşanma avukatı ekibimiz, İstanbul Anadolu yakasında tüm boşanma dava ve dava süreçleri için gerekli hizmetler sağlamaktadır. Boşanma hukuku konusunda uzman avukatımız tüm boşanma davaları için hizmete hazırdır. Boşanma davalarının değişkenlik gösterebildiği ve bu sebeple birbirinden farklı isimlendirilen tüm boşanma davaları için boşanma avukatımıza başvurabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma, terk sebebiyle boşanma, zina sebebiyle boşanma vb. tüm davalar fark etmeksizin gerekli hukuki süreç boşanma avukatımız tarafından titizlikle yapılmaktadır.

Boşanma davaları birçok davaya göre daha komplike ve detaylı davalardır. Toplumun en hassas kurumu olan aile kurumunun sonlandırılması demektir. Bu sebeple hukuki süreçler en ayrıntısına kadar irdelenir ve detayları ile sonuca varılır. Tüm süreçlerin hukuki bir şekilde düzenlenmesi ve dosyalanması gerekmektedir. Bu süreç davadan önceki hazırlık sürecidir. Dosyanın hazırlanması, boşanma davasının planlanması tamamen hukuki süreçlerle işlendiğinden avukat hizmeti gerekmektedir. Anadolu yakası boşanma avukatı ekibimiz bu süreçlerin tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Boşanma Davaları, Boşanma Avukatı Hizmeti

Boşanma davalarının öncesi, süreci ve sonrası tamamen hukuki düzenlemeler ile ilerlediğinden bu süreçlerin muhakkak avukat desteği ile sağlanması gerekmektedir. Müvekkilimizin dava öncesi boşanma davasının dosyasının oluşturulması için boşanma avukatımıza başvurması gerekmektedir. Boşanma avukatımız bu sürece gerekli hukuki planlamayı yaparak dava için en etkili şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.

Boşanma davaları, boşanma sürecine giren çiftlerin hukuki yollarla ayrılma eylemlerinin yasal hale dönüştürülmesi süreçleridir. Boşanma davaları bu sebeple hassas süreçlerdir. Evlilik süresince gelişen bazı durumlar veya boşanmaya sebep olan durumlar dava sürecinin seyrini fazlasıyla etkileyebilmektedir. Boşanma sürecine girmiş çiftlerin evlilik birliğinin sonlanacağından mal varlıklarının paylaşımı sağlanmalıdır. Örneğin evlilikten çocuk doğmuş ise çocuğun velayetinin hukuki yollar ile düzenlenmesi gerekmektedir. Nafaka, tazminat gibi daha birçok konuya gebe olan boşanma davaları için ciddi ve titiz bir hukuki süreç gerekmektedir. Anadolu yakası boşanma avukatı ekibimiz yıllardır edindikleri tecrübeler ile tüm olası boşanma davaları için hizmete hazırdırlar. Boşanma avukatlarımızın bazı hizmetleri genel başlıklar altında aşağıdakiler gibidir.

 

Anadolu Yakası Boşanma Avukatı Hizmetleri

  • Çekişmeli boşanmalar için dava dosyasının hazırlanması ve tüm hukuki süreçlerin sağlanması.
  • Anlaşmalı boşanma davaları için de dava dosyasının hazırlanması, davanın açılması ve takibi gibi tüm hukuki işlerde avukatımız hizmet vermektedir.
  • Mal rejiminin tasfiyesi davalarında da boşanma avukatımız hizmet vermektedir.
  • Nafaka davalarının açılması ve takibi boşanma avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Velayet davaları için gerekli tüm süreçler ve hukuki başvurular avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Nafaka uyarlama davası, nafakanın alacaklarının tahsili, tazminat alacaklarının tahsili, bu sebeplerden doğan icra başvurularının yapılması gibi hukuki işler için de boşanma avukatımız devreye girmektedir.
  • Tanıma ve tenfiz davası açma, takibi sağlama.