Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?

anlaşmalı boşanma davası nasıl işler

Evlilik birliğine son noktayı koymak isteyen eşlerin seçecekleri yollardan biri de “Anlaşmalı boşanmadır” Anlaşmalı boşanma davasının görülebilmesi için ilk koşul, İki eşin kendi aralarında;

  • Mali konuları
  • Çocukların Velayet konusunu

Çözüme kavuşturmuş olması gerekmektedir. Sonrasında Hâkim onayına sunulan anlaşmanın durumuna bakan hâkim davanın seyrine karar verecektir. Açılan boşanma davasında anlaşmanın incelenmesini inceleyen hâkim anlaşmanın geçerli olup olmayacağına karar verir.

Son dönemde boşanma oranlarında yaşanan artış, toplumun yaşadığı değişimin en önemli habercisidir. Buna kadının özgürleşmesi ve bireysel mutluluğun aranmasına olan eğilim önemli bir dayanak oluşturmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Koşullar

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için, öncelikle devam eden evliliğin 1 yılı doldurmuş olması gerekmektedir. Davanın açılabilmesi için iki eşin birlikte dilekçe vermesi ya da bir eşin vereceği dilekçeyi iki eşinde imzalamış olması gerekmektedir. Karar veren hâkimin iki eşi de dinleyerek yapılan anlaşmayı kontrol etmesinden sonra dört koşul yerine getirilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.ozguronderhukuk.com/hizmetler/bosanma-avukati/

Evlilik Süresinin 1 Yılı Doldurmuş Olması

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için her koşulun yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu koşullardan ilki, bir yıl devam etmiş evliliğe sahip olmaktır. Minimum bir yılı doldurmayan evliliklerde anlaşmalı boşanma için dilekçe verilebilir fakat hâkim diğer koşulları incelemeksizin davayı reddedecektir.

Bir yıl devam eden evlilik koşulunun aranmasındaki temel neden, toplumda evlilik kurumunun ciddiyetsiz bir hal almasını engellemek ve eşlerin birbirini biraz daha tanımasına olanak sağlamaktır.

“Anlaşmalı boşanmaya ilişkin dava açıldığında bir yıl dolmamışsa, fakat yargılama süresinde bir yıl dolduysa hâkim davayı kabul edebilir.”

 

Eşlerin Mahkemeye Birlikte Başvurması veya Bir Eşin Dilekçeyi İmzalayarak Anlaşmalı Boşanmayı Kabul Etmesi

Eşler, Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini birlikte başvurarak teslim edebileceği gibi, bir eşin hazırladığı dilekçeyi diğer eş imzaladığında dilekçenin bir eş tarafından teslim edilmesi anlaşmalı boşanma davası için sorun teşkil etmez. Boşanma sürecinde asıl olan, iki eşinde boşanma iradesini aynı anda duruşmayı gerçekleştiren hâkime iletmesidir.

 

Hâkimin Tarafları Dinlemesi

Hâkim, eşleri dinleyerek yapılan anlaşmayı inceler. Bu sayede tarafların birinin ya da ikisinin üçüncü kişiler tarafından ya da eşlerin birbiri arasında bir baskı oluşturmadan anlaşmalı boşanma kararının özgür irade ile alındığına kanaat getirmiş olur.

Eşlerin hâkim tarafından dinlenmesi anlaşmalı boşanmanın olmazsa olmaz hükümlerinden biridir. Hâkim eşlerin dinlenmesini tek celse ile gerçekleştireceği gibi, birden çok celse de de dinlemeye karar verebilir. Dinlemenin ikinci ve daha fazla celseye uzamasının temel nedeni, hâkimin özgür irada ile verilmesi gereken kararın özgür irade ile verilmediğini düşünmesine bağlı olabilir.

“Yargıtay, Anlaşmalı boşanmanın gerçekleştiği bir dava da, kocanın davayı çekişmeli davaya dönüştürmek isteyip istemediği sorulmadığı için bozma kararı almıştır. “

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, ya da boşanma protokolü, mahkemeye başvurmadan tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşmayı gösteren dilekçedir. Bu dilekçe içinde anlaşmalı boşanmanın hükümlerine uyulduğunu gösteren hususların eşler arasında karara bağlandığı gösterilmektedir.

Boşanma dilekçesi ile aynı kağıt içinde yer almaz. Ek bir dosya da yapılan protokol iki eşinde eşit menfaati ya da çocukların menfaatinin adil olmadığını düşündüğü durumlarda müdahale etmesi mümkündür.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü içinde evliliğin bitişinden sonraki tüm konular ele alınmaktadır. Bu konuları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Çocukların velayeti
  • İştirak Nafakası
  • Eşe ödenmesi gereken yoksulluk nafakası
  • Çocuklarla zaman geçirmek için belirlenen günler ve saatler
  • Evlilik süresinde edinilen malların paylaşımı
  • Ev eşyalarının paylaşımı
  • Bunların dışında kalan araç ve tüm taşınmazların paylaşımı
  • Eğer devam eden bir borç ve kredi varsa kim tarafından ödeneceği

Konuları, anlaşmalı boşanma protokolü ile netlik kazanmış olmalıdır.

“Yukarıda yer alan hususlarda anlaşma sağlanırken, mutlaka bir avukattan yardım almanız faydalı olacaktır.”

Her boşanma protokolü, her evliliğin doğası gereği farklılık gösterir. Bu nedenle davanın reddedilmemesi ve kalıcı hasarlar oluşmaması için evliliğin ve boşanmak isteyen çiftlerin özeline göre yazılmalıdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasına Kimler Katılmak Zorundadır;

Anlaşmalı boşanmayı ve çekişmeli boşanmayı birbirinden ayıran en temel fark, Anlaşmalı boşanmada tarafların hakim karşısında düşüncelerini açıklama zorunluluğudur. Tarafları temsil eden avukatlar olsa da tarafların mutlaka kendilerinin duruşmaya katılması gerekmektedir. Aksi koşullarda boşanma gerçekleşmeyecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davası, eğer tüm hazırlıklar doğru bir şekilde yapılmışsa çekişmeli boşanmaya göre çok daha hızlı sonuçlanmaktadır. Süre ile süreci tarif etmek doğru değildir. Dava açılan yerde görev yapan mahkemenin yoğunluğu süreci belirleyen en önemli unsurdur. İstanbul da açılan bir dava ile Bayburt da açılan bir dava süreç bakımından birbiri ile kıyaslanamazdır.

 

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Zorunluluğu Var mı?

Anlaşmalı boşanma davalarında Avukat tutma zorunluluğu yoktur. Fakat hukuk dünyasında yer alan teknik detaylar ve hususların tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için profesyonel yardım oldukça önemlidir.

 

Boşanma Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olduğu fark etmeksizin. Tüm boşanma davalarına Aile Mahkemeleri bakmaktadır. Aile mahkemelerinin olmadığı bölgelerde ise, Asliye hukuk mahkemesi bu görevi üstlenmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için daha öncede belirtiğimiz gibi ilk ihtiyacınız olan, boşanma dilekçesidir. Buna ek olarak yapılan boşanma protokolü ile diğer hususlarda anlaştığınız ortaya çıkmaktadır.

Nüfus Cüzdanı fotokopileri ve delil listeniz de mahkemeye sunulması gereken diğer evraklardır. Türk vatandaşı olmamasına karşın Türkler ile evlenen yabancılar için ayrıca evlilik cüzdanı da gerekmektedir. Dilekçe ile birlikte evlilik cüzdanın fotokopisi de mahkemeye sunulmalıdır.

Evlilik cüzdanı sunması gereken yabancının evlilik cüzdanı eksikse, mahkeme kişiye iki haftalık süre tanımaktadır. Bu süre de evlilik cüzdanının fotokopisi mahkemeye sunulmalıdır. Söz konusu belge mahkemeye gerekli süre içinde sunulmazsa, dava hiç açılmamış olarak görülmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasından Sonra Nafaka Talebi

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde kendi için nafaka talep etmeyen eş, boşanma gerçekleştikten sonra nafaka talep edemez. Bu durum çocukların nafaka taleplerinde farklılık gösterebilir. Yani çocuklar için nafaka talep etmeyen birey, sonradan mahkemeye başvurarak çocuklar için nafaka talebinde bulunabilir.

Örnek; Dava sürecinde çalışan ve kazancı çocukları için yeterli olan bir anne, Davadan sonra işinden ayrılabilir. Bu durumda ekonomik olarak zorluk çekecek olan annenin çocuklar için nafaka talebi kabul görmektedir. Yine benzer şekilde, çocukların velayeti kendisinde olan bir anne, boşanma sürecinden sonra çocuklarının babasına miras kaldığını öğrendiğinde babanın sahip olduğu yeni koşullar gereğince çocukları için nafaka talep edebilir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davasında Üst Mahkemeye Başvurma

Anlaşmalı boşanma davalarında en sık görülen konuların başında tehdit yolu ile anlaşmalı mahkemeye başvurma durumudur. Anlaşmalı boşanma gerçekleşirken birey, mahkeme de korku ve baskı ile boşanmayı kabul ettikten sonra, şayet mahkemede durumu dile getirmezse sonrasında yeniden dava açma hakkı bulunmaktadır. Fakat bu dava anlaşmalı boşanma davası hükümleri görülmeyecektir.

 

Anlaşmalı Boşanma da Dava Açan Avantajını Yitirir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında ya da boşanma davalarında avantaj ya da dezavantajdan söz etmek doğru değildir. Zira açılan her dava da davayı açan kim olursa olsun öne sürülen suçlamalar ve şikayetler ispat edilmek zorunluluğundadır. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarında davayı ilk açanın avantaj yitirdiği söylemi doğru değildir.

Anlaşmalı boşanma davalarında çiftler mahkemeye anlaşarak bir protokol ile başvurduğu için, anlaşmalı boşanma davalarında böyle bir varsayım söz konusu değildir.

 

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında İddet Süreci Nasıl İşler?

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarından sonra İddet süreci kavramı ortaya çıkar. Erkek için iddet süreci söz konusu olmazken, kadın için 300 Günlük İddet yani bekleme süreci zorunludur. Söz konusu süre kadının hamile olmasının söz konusu olabilmesidir. Bekleme süresince doğan çocuklar babanın nüfusuna kaydedilmektedir. Bu nedenle boşanmayı takip eden 300 Günlü süre geçmişte zorunlu olarak beklenmekteydi.

Fakat günümüzde iddet süreci dava açılarak kaldırılabilmektedir. Aile mahkemesine açılan dava sonucunda kadının hastaneye sevki gerçekleşir. Yapılan kontrollerle hamile olmadığı kesinleşen kadının iddet sürecinin kaldırılmasına ilişkin dava kabul edilir. Sonrasında mahkeme kadının yeniden evlenmesine olanak tanır.

İddet Sürecinde hamile olduğu anlaşılan kadının doğum yapmadan evlenmesi kanunen kabul edilmez. Örneğin anlaşmalı boşanma gerçekleştikten 3 ay sonra doğum yapan bir kadının doğumu takip eden ilk gün evlenmesinin önünde bir engel bulunmaz. Bu nokta da iddet süresi doğumun kesinleşmesi ile ortadan kalkmış olacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.ozguronderhukuk.com/hizmetler/bosanma-avukati/

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davalarında Bekleme Süresi

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir