Boşanma Davası Nasıl Açılır?

boşanma davası nasıl açılır

ZBoşanma davasının açılışı, davanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasında farklı, çekişmeli boşanma davası ile farkı yollar izlenmektedir. İki dava türünü ortak kılan nokta, davaların aile mahkemesine başvurarak açılmalarıdır. Taraflardan biri ya da anlaşarak ikisi, boşanma dava dilekçesini, nüfus cüzdan fotokopisini ve anlaşmalı boşanmalarda anlaşma protokolünü alarak dava açabilir.

Boşanma davası açmak isteyen çiftler, son 6 ay içinde yaşadıkları bölge deki mahkemeye boşanma davası için başvurması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, Herhangi bir mahkemeye açılabilir. Bu nokta da yaşanılan bölgede ki mahkeme koşulu aranmaz. Yetkili mahkemenin belirlenmesinde ikametgâh koşulu aranmamaktadır. Tarafların uygun gördüğü herhangi bir mahkeme anlaşmalı boşanma davası için uygun olacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında asıl önem arz eden konu anlaşmalı boşanma protokolüdür. Aile mahkemesi eşler tarafından hazırlanan boşanma protokolüne göre boşanma davasını ele alacaktır.

Çekişmeli boşanma davası ile anlaşmalı boşanma davasının usulleri aynı değildir. Uygulamalarda farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasında tebligat, cevap dilekçesi ve ön inceleme gibi durumlar ortadan kalkar. Boşanmak isteyen çiftlere doğrudan duruşma günü verilmektedir.

Protokolde bir hata yoksa ve çiftlerin anlaşmalı boşanma koşullarını yerine getirdiği ispat edilirse boşanma hâkim kararı ile kesinleşmiş olur. Bu nokta da hâkim anlaşma protokollerinde bazı değişikliklere karar verebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.ozguronderhukuk.com/hizmetler/bosanma-avukati/

 

Boşanma Davasında Gerekçe Gösterme Zorunlu mu?

Boşanma davasında gerekçe gösterme zorunludur. Ayrıca gösterilen gerekçe dava sırasında ispat edilmek zorundadır. Boşanma sebepleri arasında sıklıkla yer alan sebeplere baktığımızda;

 • Şiddetli Geçimsizlik
 • Aldatma
 • İkametgâhı terk etme

Konuları öne çıkan önemli boşanma gerekçeleridir. Tarafların dilekçelerinde yer verdikleri tüm gerekçeleri dava sırasında ispat etmesi gerekmektedir. Dava açan birey, boşanma nedenini göstererek diğer eşin kusurunu da ispat etmek durumundadır. Davayı açan eşin kendi kusuruna bağlı olarak gelişen bir sorun davanın reddedilmesine neden olur.

Örnek; Boşanmak isteyen birey aldattıktan sonra eşine yakalanmış ve eşi bu sebepten ötürü evi terk etmişse, haklı boşanma talebi reddedilecektir.

 

Boşanma Dava Açma Ücreti Ne Kadar?

Davayı açan eş tüm dava giderlerini ve harç ücretini mahkemeye peşin olarak öder. Söz konusu ücretlerin ödenmediği durumlarda, sadece dilekçeyi mahkemeye vermek davanın açılmasını sağlamaz. Eğer dava ücreti ve harcı eksik olarak ödenmişse, hâkim davacıya ücretlerin ödenmesi için ek süre verir. Süre sonunda yine de eksik ücretler ödenmemişse dava açılmamış olarak kabul edilir.

Boşanma davasında toplam maliyeti ilk gün hesaplamak imkânsızdır. Çünkü denklemi değiştiren pek çok unsur ortaya çıkabilir. Bu unsurları şu şekilde sıralayabilir.

 • Dosyaya bilirkişi müdahalesi
 • Diğer kurumlardan evrak talebi
 • Dinlenecek tanık sayısı

 

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davasında, hâkim protokolü onaylarsa ve boşanmanın baskı altında gerçekleşmediğine karar verirse, boşanma tek celse de gerçekleşecektir. Davanın açılmasından itibaren karara bağlanması mahkeme yoğunluğuna bağlı olarak 1-4 ay arasında değişebilir.

Çekişmeli boşanma davası, söz konusun olduğunda süreden söz etmek pek mümkün değildir. Çünkü mahkemenin seyrine göre süre uzayıp kısalabilir. Çekişmeli boşanma davasında şu usuller gözden geçirilmektedir.

 • Tebligat yapılması
 • Cevap dilekçesinin beklenmesi
 • Ön inceleme için duruşma
 • Karar duruşması

Adımları sırası ile gerçekleşmektedir. Dava da dinlenecek olan tanıkların dinlenme süreleri ve davaya ilk çağrıda katılıp katılmamaları yine süreyi doğrudan değiştiren unsurlardır. Evrakların doğru zamanda ulaştırılması da dava süresini doğrudan etkileyen unsurlardır. Ortalama bir süre vermek çekişmeli boşanma davalarında oldukça zordur. Fakat 1-3 yıl arasında çekişmeli boşanma davalarının devam etmesi mümkündür.

 

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında duruşmaya katılmak mecburidir. Aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir. Hâkim tarafları dinleyerek özgür irade ile kararın alındığını dinlemekle yükümlüdür.

Çekişmeli boşanma davası, Söz konusu olduğunda süreç farklı işler. Çünkü bu nokta da deliller ve ispatlar söz konusu olacaktır. Bu nedenle hukuki adımlar atılırken davaları avukatların yürütmesi gerekmektedir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davalarında davaya katılmak zaruri değildir.

“Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında Avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat bu durumda duruşmalara katılmaları zorunludur. Kendi savunmalarını kendilerinin yapması gerekmektedir.”

 

Davacı veya Davalı Duruşmaya Katılmazsa Ne Olur?

Davacı taraf kendi açtığı boşanma davasına kendisi katılmazsa ve kendini temsil etmesi için bir avukata vekâlet vermezse, dava müracaata bırakılmaktadır. 3 ay davayı yenilemesi için beklenilen davacı, eğer yenilemeyi gerçekleşmezse dava açılmamış sayılır.

Davalı, eğer kendi davaya katılıp savunmasını yapmazsa ve kendisini temsil etmesi için bir Avukata vekâlet vermezse dava görülmeye devam eder. Ayrıca kendisinin bulunmadığı süreçte yapılan işlemlere yönelik bir itiraz edemez.

 

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Dava Nasıl Sonuçlanır?

Boşanma davalarında temel amaç, karşı tarafın kusurunu kanıtlayarak davanın kendi lehine sonuçlanmasını sağlamaktır. Fakat bazı durumlarda eşlerden biri boşanmak istemeyebilir. Buna rağmen boşanmak isteyen eş, davalı eşin kusurlarını kanıtlayarak boşanmanın gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu nokta da davacı eş, kusurları kanıtlamak için tanık ve belge kullanabilir. Davalı eşin kendisine yöneltilen kusurlu hareketleri olduğuna yönelik suçlamaları, kendisinin kusuru olmadığını kanıtlayarak suçsuzluğunu ispat edebilir. Bu durumda dava düşer. Boşanma kararı verilmez.

 

Boşanma sebepleri nelerdir?

Türk Medeni Kanununa göre haklı boşanma sebepleri belirlenmiştir. Bu sebeplerle açılan boşanma davalarında, boşanma kolaylıkla gerçekleşmektedir. Fakat söz konusu sebeplerin yine kanıtlanmış olması gerekmektedir. Haklı boşanma sebeplerini şu şekilde sıralayabilir.

 • Zina
 • Hayata kast,
 • Pek kötü, onur kırıcı davranış
 • Suç işleme
 • Haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Zina sebebiyle boşanma davası

 

Zina

Zina sebebi ile boşanmaya özel bir parantez açmak gerekir. Çünkü zina ettiği anlaşılan eş eğer bu konuda dava açmak için 5 yıl geçerse bu konu da dava açamaz. Bu nokta da zina suçunu affeden taraf 5 yıl sonra bu sebeple dava açamaz.

 

Hayata kast

Eşlerden biri diğerinin hayatına kast ediyorsa bu durumda haklı boşanma gerekçesi ile dava açılabilir. 6 ay ile 5 yıl arasında eşlerden hayatına kast edilen taraf dava açma hakkına sahiptir.

 

Pek kötü, onur kırıcı bir davranış

Pek kötü ve onur kırıcı davranışta da 6-ay ile 5 yıl süre içinde dava açma hakkı verilmektedir. Bu süreç içinde açılmayan davalar haklı boşanma davasına neden gösterilemez.

 

Terk

Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerinden kaçması olarak da nitelendirilen terk etme durumu haklı bir boşanma nedenidir. Söz konusu durumda ortak konuta geri dönülmediği takdirde boşanma haklı gerekçeye kavuşmuş olur. Buna ek olarak eşini konut dışına çıkmaya zorlayan ve haklı bir sebep göstermeksizin eşin evine dönmesini engelleyen eş de terk etmiş olarak kabul edilir.

 

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma

Ortak hayatı çekilmez kılan sebepler arasında en haklı gerekçe akıl hastalığıdır. Bu durumda akıl hastalığının geçmesinin olanak dışı olduğu resmi bir sağlık kurumunun vereceği rapor ile tespit edilmişse haklı boşanma sebebi ortaya çıkar.

 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, boşanma sebepleri arasında en sık öne çıkan durumlardan biridir. Fakat bu sebepler kişiye göre değişiklik gösterebilir. Sebepleri nitelendirmek mümkün değildir. Her davanın kendi özeline göre konuyu hâkim ele alarak karar vermektedir. Sebepler haklı bulunur ve ispatlanırsa boşanmaya karar verilebilir.

Bir yıl süren evliliklerde eşler birlikte başvuru yapmışsa ve eşlerin ikisi de davayı kabul ediyorsa, evlilik birliği temelinden sarsılmış olarak kabul edilir. Bu nokta da hâkimin tarafları bizzat dinlemesinden sonra boşanma kararı verilir. Hâkim tarafların hür irade ile boşanmak istediklerine kanaat etmelidir.

Boşanma davasının reddedildiği durumlarda, üç yıl içinde ortak hayat kurulmamışsa. Üç yılın ardından herhangi bir sebep göstermeksizin boşanmaya karar verilir. Ayrı geçirilen 3 yılın evliliği temelinden sarsacağı kabul edilerek tarafların birinin isteğine bağlı olarak boşanma kesinleşecektir.

 

Tazminat ve Nafaka

Boşanma sonucunda maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toplu ya da koşullara bağlı olarak aylık ödenmesine karar verilebilir. Manevi tazminatın taksitle ödenmesi mümkün değildir. Yoksulluk nafakası ve maddi tazminat gibi durumlar, davayı kazanan tarafın yeniden evlenmesi durumunda ortadan kalkmaktadır.

Evlenmeden fiilen evli gibi yaşayan bireyin haysiyetsiz hayat sürdüğü gerekçesi ile mahkemeye başvurularak tazminat kararı ve yoksulluk nafakası ortadan kalkmaktadır. Nafaka miktarının arttırılması için ilerleyen süreçte yeniden dava açılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.ozguronderhukuk.com/hizmetler/bosanma-avukati/

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davalarında Bekleme Süresi

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma Nedenleri ve Sebepleri Nelerdir?

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir