Beykoz boşanma avukatı ekibimiz Beykoz ve Beykoz civarlarında görülen tüm boşanma davaları ve süreçlerinde gerekli tüm hukuki işlemlerde hizmet vermektedir. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanmanın tüm hukuki süreçlerine hakim olan ve biriktirdiği deneyim ile hizmet veren boşanma avukatımız, sizlerin de bu süreçte avukatlık ve hukuki danışmanlık ihtiyaçlarınıza cevap olmaktadır. Nafaka, tazminat, velayet, mal varlığı gibi tüm hususlarda gerekli hukuki planlamalar ile temsilciniz olmaktadır. Boşanma davası öncesi ve sonrası da dahil avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti boşanma avukatımız tarafından verilmektedir.

Beykoz boşanma avukatı ekibimiz dava öncesinden başlayarak tüm dava süresince gerekli olan hukuki işlemlerin planlanmasında ve dava sonrasında oluşan hukuki gerekliliklerin her noktasında gerekli tüm hizmeti sağlamaktadır. Müvekkilimizin dava açmadan önce gerekli tüm hukuki süreçlere dair bilgilendirilmesi ve bu bilgiler ışığında en etkili avukatlık hizmetinin sağlanması için boşanma avukatımızın boşanma hukukunda biriktirdiği deneyimine başvurması yeterlidir.

 

Boşanma Davalarının Sebepleri ve Boşanma Davası Türleri

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi ile 166. maddeleri arasında gerekli hukuki düzenlemelerle belirtilmiştir. Özel ve Genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılan boşanma dava süreçleri kendi içlerinde de alt başlıklara ayrılmaktadır. Özel sebeplerle boşanma davaları; zina, terk, hayata kast etme, onur kırıcı davranış, akıl hastalığı gibi sebeplerle açılmaktadır. Genel sebeplerin olduğu boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Beykoz boşanma avukatı ekibimiz tüm değişkenlik gösteren boşanma davaları için gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Boşanma davası, taraflardan birinin veya her ikisinin evlilik birliğinin bitirilmesi isteği ile başvuru yaptığı hukuki süreçle başlamaktadır. Boşanma sebebi ile değişkenlik gösteren davaların hukuki süreçleri de farklılıklar gösterebilmektedir. Boşanma davalarının seyrini değiştiren başka hususlar olmasının yanında her davanın kendi özel sebepleri de söz konusudur. Nafaka, velayet, tazminat, mal varlığı gibi hususlar boşanma davasının seyrini etkileyen diğer faktörlerdir. Boşanma avukatımız tüm bu süreçlere dair biriktirdiği hukuki deneyim ile hizmetinizdedir. Beykoz boşanma avukatı ekibimiz tüm bu değişkenlikleri ve davanın özel veya genel sebeplerini saptayarak gerekli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini vermektedir.

 

      Beykoz Boşanma Avukatı Hizmetleri

  • Boşanma avukatımız anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi hizmeti vermektedir.
  • Çekişmeli boşanma davası için gerekli dava açma ve takip etme süreci avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Mal rejiminin tavsiyesi davaları boşanma avukatımız tarafından davayı açma ve takip etme gibi süreçlerle sağlanmaktadır.
  • Nafaka davasının açılması ve takibi, tazminat davasının açılması ve takibi boşanma avukatımızın hizmetlerindendir.
  • Tanıma ve tenfiz davasının açılması, gerekli hukuki süreç ve takibi boşanma avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Beykoz boşanma avukatı ekibimiz velayet davalarında, nafaka alacaklarının tahsil edilmesi vb. tüm davalarda gerekli hizmetleri sağlamaktadır.