İstanbul / Beykoz ve tüm Beykoz çevresinde oluşan iş hukuku davaları, iş hukuku süreçleri, işçi ve işveren arasında arabuluculuk hizmetleri vb. Beykoz iş hukuku avukatı ekibimiz tarafından çözüme kavuşturulmakta ve hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmetleri sağlanmaktadır. Deneyimli iş hukuku avukatımız işçi ve işveren için gereken tüm hukuki süreçlerde hukuki  temsilcilik yapmaktadır. İş ilişkilerinde olası tüm uyuşmazlıkların hukuki çözümleri için avukatlık büromuz gereken hukuki tüm süreçlerde müvekkilimize hukuksal yardımda bulunmaktadır. İşçi ve işveren arasında başlayan iş ilişkisinin hukuki süreçlerinin hukuki anlamda doğru işleyebilmesi için iş hukuku avukatı ile çalışmak hayati önem arz etmektedir. Tüm dava ve dava süreçleri için iş hukuku avukatımızdan faydalanabilirsiniz.

 

İşçi Avukatı

 

İşçi haklarının sağlanabilmesi için iş hukuku avukatının rolü büyüktür. Bazı sebeplerden dolayı işçiler işverenden gerekli hukuki hizmetler ve haklarını alamayabilmektedir. Bu gibi durumlarda Beykoz iş hukuku avukatı ekibimiz hassasiyetle bu durumun hukuksal anlamda çözümüne odaklanmaktadır. Örneğin; işçinin fazla mesai ücretlerini alamadığı durumlar gibi süreçler iş hukuku dava süreçlerine dönüşmektedir. İş hukuku avukatı bu gibi süreçlerde işçinin hukuki haklarının sağlanması ve davanın en etkili şekilde yürümesi için çaba sarf etmektedir.

 

İşveren Avukatı

 

İş hukukunda işverenin de hakları veya işverenin işçilere karşı hukuki şartlarının sağlanması iş hukuku avukatımız tarafından işveren için sağlanan hizmetlerdendir. Örneğin; iş sözleşmesinin hazırlanması, işçiye ihtar belgesi yollanması gibi hizmetler iş hukuku avukatı tarafından sağlanmaktadır. Yıllardır iş hukuku avukatımızın biriktirdiği iş hukukuna dair tecrübeler, müvekkillerimizin en etkili dava sürecini yaşamalarını sağlamaktadır. İş sağlığı güvenliğinin hukuki uygulanabilirliği ve olası işyerinde ki değişiklikler ile iş hukuku avukatımız ilgilenmektedir.

  

İş Kazası Avukatı

 

İş kazası avukatı özellikle ülkemizde son derece önemli bir noktadadır. İş kazalarında yaşanan ihmalin hukuki belgelerce düzenlenmesi veya iş kazasının hukuki açıklaması iş hukuku avukatları tarafından sağlanmaktadır. İş kazasından doğan tazminat davasının yürütülmesi, davanın açılması, dosyanın takibi iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. İş hukuku davaları ve dava süreçlerinde Beykoz iş hukuku avukatı ekibi olarak gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

Beykoz İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

Türkiye iş hukuku davalarında 2018 yılından itibaren davanın şartı olarak kabul edilen arabuluculuk iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. İşçi ve işveren arasında işe başlamayla birlikte iş ilişkisi kurulmaya başlanmaktadır. İş ilişkisinin başlangıcı, devamı ve gerekliyse sonlandırılması gibi hususlarda iş hukuku avukatımız gerekli hukuki tüm süreçleri yönetmektedir. İşçi ve işveren arasında yaşanan iş ilişkisinin bozulması veya sekteye uğraması gibi durumlar öncelikle arabuluculuk yolu ile hukuki bir sonuca oturtulmaya çalışılmaktadır. İş hukuku davalarında son iki yıldır zorunlu olan arabuluculuk hizmeti Beykoz iş hukuku avukatı ekibimiz tarafından hassasiyetle sağlanmaktadır.