Üsküdar boşanma avukatı ekibimiz Üsküdar ilçesi ve çevresinde gerekli boşanma dava süreçleri için gereken hukuki hizmeti sağlamaktadır. Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, büromuzun bu tür dava süreçlerinde göstermiş olduğu hizmetlerdir. Boşanma davalarının hangi sebeple olduğu fark etmeksizin boşanma avukatımız tarafından gerekli hukuki hizmet sağlanmaktadır. Boşanmanın değişkenlik gösteren sebeplerine uygun hukuki süreç boşanma avukatımız tarafından tecrübesine dayanarak hukuki sürece göre dizayn edilmektedir.

Boşanma davalarının süreçleri belli başlı süreçlerinde içinde barındığı komplike davalardandır. Bu davaların geniş ayrıntılı içerikleri ve süreçleri davanın öz kimliği ve boşanmanın sebebi ile değişkenliklere gebedir. Tüm bu süreçlerin içerisinde gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti Üsküdar boşanma avukatı ekiplerimiz tarafından hassasiyetle sağlanmaktadır. Sebeplerinin kanunen birkaç maddede düzenlendiği boşanma davalarının süreçlerine bakacak olursak…

Boşanma Davalarının Özel ve Genel Sebepleri

Boşanma davaları Türk Medeni Kanunu’na göre iki ana sebeple birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu ayrımın iki kolundan biri özel sebeplerdir. Özel sebepler ilişkilerin ortaya çıkan etkenlerle zarar görmesi ve evlilik birliğinin sonlandırılması isteği mantığına dayanmaktadır. Zina sebebiyle boşanma ve terk etme sebebiyle boşanma davaları gibi davalar özel sebeplerle ortaya çıkan boşanma davalarıdır. Genel sebepli olan boşanma davaları ise çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları alt başlıklarına ayrılmaktadır.

Sebeplerine göre ayrılan boşanma davaları  Aile Mahkemeleri’nde görülmektedir. Mahkeme öncesi boşanma sebeplerinin saptanması ve hukuka göre dosyalandırılması gerekmektedir. Mahkemeye yapılan boşanma başvurusu için boşanma dava dosyasının hazırlanması gereklidir. Üsküdar boşanma avukatı ekiplerimiz tüm hukuki dosyaların hazırlanması ve davanın başvurusu, davanın takibi gibi hususlarda gerekli hizmetleri layıkıyla sağlamaktadırlar.

Boşanma davaları genel tabiriyle evlilik kurumunun sonlandırılması isteğiyle başlayan hukuki süreçlerin tamamıdır. Bu davanın kendi içinde nafaka davası, velayet davası gibi davaları veya hususları barındırmaları sebebiyle çok yönlü ve komplike davalar olduklarını söylemek gereklidir. Bu dava süreçlerinin avukatsız ilerletilebilme şansı yoktur. Boşanma avukatımız bu süreçlerde her türlü hukuki yardım için hizmetinize açıktır.

Üsküdar Boşanma Avukatı Hizmetleri

  • Çekişmeli boşanma davalarının hukuki gerekliliklerinin sağlanması boşanma avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davaları boşanma avukatımız tarafından hukuka göre düzenlenir ve davanın başvurusu ile birlikte takibi sağlanır.
  • Mal rejiminin tasviyesi davası da yine avukatımızın hizmet alanına girmektedir. Gerekli hukuki süreç, davanın başvurusu ve takibi sağlanmaktadır.
  • Nafaka davasının açılması, davanın takibinin sağlanması gibi süreçler avukatımızın hizmetleriyle sağlanmaktadır.
  • Tanıma ve tenfiz davası gibi davalar da yine boşanma avukatımız tarafından hizmetine açık olan davalardır.
  • Velayet davası ve nafaka uyarlama davaları da boşanma avukatımız tarafından hukuki süreçlerine göre takip edilir ve hizmet sağlanır.
  • Nafaka alacaklarının tahsili, tazminat alacaklarının tahsili, nafaka ve tazminat hususlarına dayanarak icra işlemleri başlatma gibi hizmetler avukatımız tarafından sağlanmaktadır.
Call Now Button