Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

terk-nedeniyle-bosanma

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

Terk etmenin ve terk edilmenin kulağa bile hoş gelmediği bir gerçekken bu iki sevimsiz durumdan ötürü boşanma davası açmanın karşılığını siz düşünün.

Büyük sevgilerin ve geleceğe dair beklentilerin evlilik kurumuyla taçlanması, boşanma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmiyor ne yazık ki!

Konumuzu açıklamaya çalışalım:

Eşlerden birisi, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde terk edilen eş, Medeni Kanunu’nun 164. maddesi gereğince terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Terk nedeniyle boşama, özel ve mutlak bir boşanma nedenidir. Bu sebeple terk nedeniyle boşanmanın şartları oluşmuşsa eşler bakımından evlilik birliğinin çekilmez hâle gelip gelmediği araştırılmaz.

Hangi Durumlarda Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açılır?

Türk Medenî Kanunu’na göre eşler, birlikte yaşamak zorundadırlar. Ortak konutta birlikte yaşamaya devam ediliyor ise birlikte yatmamak veya birlikte yememek durumundaysa terk fillinden bahsedilemeyecektir.

Terkin varlığından bahsedebilmek için şu koşullar gereklidir:

 • Konut ayrılığı
 • Yatak Ayrılığı
 • Yemek ayrılığı

Yargıtay’a göre, diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eşin açmış olduğu terk sebebiyle boşanma davasının reddi gerekir.

Terk sebebiyle boşanma davası mutlak bir boşanma sebebi olduğundan, çağrı yapan eş tarafından açılacak olan terk sebebiyle boşanma davasında çağrı yapan eş evlilik birliğinin çekilmez duruma geldiğini kanıtlamak zorunda değildir. Sadece eve alınmama veya evin kapalı olması olgusu kanıtlandığında başkaca bir araştırmaya gerek kalmaksızın boşanmaya karar verilmelidir.

Mahkemece, terk sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için 4 koşul gereklidir.

Bunları açıklayalım:

 • Eşlerden biri, ortak yaşamdan ayrılmış olmalı,
 • Ayrılık, hukuka aykırı olmalı,
 • Evden ayrılan eşin, ortak yaşama son verme kastı bulunmalı,
 • İhtar koşulu yerine getirilmiş olmalıdır.

Burada önemli bir durumu belirtmeyi faydalı buluyoruz. Eşlerden birisinin, iş seyahatine çıkması, hastalık sebebi ile bir hastanede uzun süreli tedavi görmesi, eşlerin ayrı yaşamak konusunda mutabakatı ya da askerlik gibi nedenlerle konuttan ayrılması durumundan ötürü terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Terk Nedeniyle Boşanma Davasında Süreler Nasıl Hesaplanır?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için ortak yaşama ara vermenin toplamda en az 6 ay boyunca devam etmesi gerekmektedir. Burada belirtilen 6 aylık süre, ortak yaşamın sona ermesinden itibaren 4 ay ve yapılan ihtarın tebliğinden itibaren 2 ay olacak şekilde hesaplanmaktadır. İlk 4 aylık süre ihtarın gönderilmesinden önce; 2 ay da ihtarın tebliğinden sonra doldurulmalıdır.

6 aylık süre asgari süre olup; bu sürenin dolmasından sonra her zaman dava açılabilir. Terk nedeniyle boşanma davası açmanın bir üst sınırı yoktur.

Evi terk eden eş, yapılan ihtar sonrasında ya da altı ay dolmadan ortak konut konuta dönebilir. Bu tür durumlarda süreler dolmadığı için terk edilen eşin terk nedeniyle boşanma davası açma dava hakkı olmaz.

Terk eden eş, eve geldikten sonra yeniden evi terk ederek hakkını kötüye kullanıyorsa terk nedeniyle boşanma davası açılacağını kabul etmek gerekir.

Ayrı Yaşama Hakkı Olan Eşe Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açılır Mı?

Evlilik içinde ayrı yaşamanın haklı görüldüğü bazı durumlar vardır. Medeni Kanun’un 197. maddesi gereğince ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya huzuru ciddi biçimde tehlikeye düşen eşin ayrı yaşama hakkı vardır.

Benzer şekilde boşanma davası açıldığında da eşlerin ayrı yaşama hakkı doğmaktadır. Ayrı yaşamanın haklı görüldüğü bu tür durumlarda terk nedeniyle boşanma davası açılması mümkün değildir.

Terk Eden Eşe İhtarda Bulunurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, ortak konutu terk eden eşe, 2 ay içinde ortak konuta dönmesi ve dönmediği takdirde doğacak sonuçların ihtar edilmesi gerekir. İhtar, herhangi bir Aile Mahkemesinden talep edilebileceği gibi herhangi bir noterden de yapılabilir. Talebi alan mahkeme veya noter, terk eden eşe ihtarın tebliği tarihinden itibaren iki ay içinde eve dönmesini ve dönülmediği takdirde diğer eşin boşanma davası açma hakkı kazanacağı detaylı olarak ihtar edecektir.

İhtarnamenin hüküm ifade etmesi için samimi olması gerekir. Bu sebeple davet edilen eşe, uygun miktarda yol giderinin gönderilmesi ve paranın gönderildiğinin de ihtarda belirtilmesi gerekir. Yine aynı şekilde müşterek konutun anahtarının bulunduğu yer de gösterilmelidir. Benzer şekilde, davet edilen konutun, yaşam için asgari koşulları yerine getirecek nitelikte olması gerekir.

İhtarda Bulunması Gerekenler Nelerdir?

 • İhtar kararında davet edilen eşin davet edildiği evin açık ve ayrıntılı adresi gösterilmelidir.
 • İhtar olunan eş, bulunduğu yerden başka bir şehre ya da aynı şehirde uzak bir mesafeye çağrılıyorsa, yol giderlerinin de gönderilmesi, yol giderini karşılayacak paranın gönderildiğinin de ihtar kararında belirtilmesi gerekmektedir.
 • İhtarın tebliğinden itibaren 2 aylık süre geçmemişse, terk nedeniyle açılan boşanma davası reddedilecektir.
 • Tatil günleri de sürelere dâhil olup gerek 4 aylık terk süresinin, gerekse 2 aylık bekleme süresinin hesabında, tatil günleri, süreyi uzatmayacaktır.
 • Muhatabın bulunamaması, ihtarnamenin tebliğ edilememesi hâlinde izlenecek yol:
 • İhtar, muhataba tebliğ edilmeden, 2 aylık süre işlemeye başlamayacağından, terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, tebligatın bir şekilde muhataba yapılması gerekecektir.
 • İhtar, ilanen tebliğ edilmiş ise Tebligat Kanunu’na göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağından, terk nedeniyle boşanma davası açabilmek için beklenmesi gereken süre, ilanen tebligat söz konusu olduğu durumlarda, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 2 ay 7 gün olacaktır.

İhtara Karşı Mazeret Nedir?

 • Terk sebebiyle boşanma davasında ihtar dönemi içinde davalının ihtara uymamayı haklı gösterecek mazeretlerine şu örnekler verilebilir:
 • Tutuklanmak, tedavi görmek, mevsim koşulları, askerde olmak, doğum yapmak gibi sebepler ihtara uymamayı haklı gösterecek mazeretler arasında sayılabilir. Ancak elbette ki her türlü hastalık, ihtara uymamayı haklı göstermeyecektir.
 • Hastalık nedeniyle çağrı yapılan eş, ihtara uyamayacaksa terk nedeniyle açılacak boşanma davasında haksız duruma düşmemek adına, bu durumu, ihtara cevap dilekçesi ile rahatsızlığını belgeleyerek ihtar edene tebliğ ettirebilir.
 • İhtar dönemi içinde böyle bir işlem yapılmamışsa açılmış boşanma davasında hastalık savunmasını ileri süren davalıdan hastalığına ilişkin tedavi evrakları istenilerek bu kez dava sırasında bu durumun belirlenmesi yolunda sağlık kurulu raporu alınmalıdır.
 •  İhtardan uzun süre önceki olaylar, davacının, davalıyı bizzat alıp eve getirmemesi gibi durumlar, davalı açısından eve dönmemekte bir haklılık oluşturmaz.

İhtarın Sonuçları

İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için samimi olması gerekir.

İhtar;

 • Başkası ile ilişki sürüyorsa,
 • İhtar döneminde başkası ile evleneceğini açıklamışsa,
 • Şiddet uygulanıyorsa,
 • Tehdit veya hakaret varsa,
 • Eğitim durumunu engelliyorsa,
 • Cinsel ilişki kurabilme yeteneksizliği sürüyorsa,
 • Davalının istenmediği açıklanmışsa,
 • Eve almama varsa (Eve alınmama evde bulunan diğer kişilerce gerçekleştirilse de) samimi değildir.

Boşanma davasında, hukuki sebep olarak hem terke, hem de şiddetli geçimsizliğe dayanılması, Yargıtay’a göre ihtar isteğinin samimi olmadığını gösterir.

 •  Terk nedeni ile açılan boşanma davasında davalının terk konusunda haklılığını değil, eve dönmemekte haklı olduğunu kanıtlaması gerekir.

Sonuç

Çiftlerin birbirini terk etmediği, sevgilerin dürüst, menfaatsiz olduğu evlilikleri görmek ümidiyle…

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir