Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasının Sebepleri 4

TMK m. 166/1: “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.”

Boşanma sebebi oluşturan davranışlar bünyesinde şiddet içeren bir çok davranış barındırmakta olup bunlar duygusal şiddet, ekonomik şiddet, sosyal şiddet, cinsel şiddet, görsel şiddet, fiziksel şiddet olarak karşımıza çıkabilmektedir.

FİZİKSEL ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

Vücut bütünlüğüne zarar veren her türlü davranış fiziksel şiddet kapsamına girecek olup, bu tür davranışlar doğrudan gerçekleştirilebileceği gibi dolaylı olarak da gerçekleştirilebilir. Söz konusu fiziksel şiddet içeren davranışlar boşanma davasında boşanma konusu davranışlar içersine girmektedir.

 1. DOĞRUDAN FİZİKSEL ŞİDDET

Eşlerin doğrudan fiziksel şiddete yönelik hareketleri evlilik birliğinin sarsılması sebebi ile boşanma sebebini oluşturabilecektir. Bu davranışlar çeşitlilik gösterebilecek olup sayılanlar ile sınırlı olduğu söylenemeyecektir.

 1. DÖVME

Dövme eylemi evlilik birliğinin sarsılması sebebi ile boşanma konusu davranışlar içersine girmektedir. Her ne sebeple olursa olsun şiddete başvurma kabul edilebilir bir davranış değildir. Fiziksel şiddet akrabaların tanıklığı ile de ispatlanabilecektir.

 1. Eşini Dövmek

Eşlerin eşini dövme şeklinde fiziksel şiddet içeren davranışlar gerçekleştirebilirler. Buna dair dava öncesinde alınan bir koruma kararı eşin eşini dövdüğüne dair delil teşkil eder nitelikte olacaktır. Eşlerin akrabalarının tanıklık yapması ile eşin eşini dövdüğü ispatlanabilecektir. Ancak söz konusu dövme eyleminin dava öncesinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunun haricinde özel gereksinimi olan özürlü eşe de fiziksel şiddet uygulanması hali boşanma sebebini oluşturacaktır. Bu davranışın boşanma konusunu oluşturabilmesi için eşlerin dövme eylemi sonrasında barışmamış olması gerekmektedir. Söz konusu deliller haricinde eğer eşte dövülmüş olmasına dair belirtiler var ise eşin eşinin dövdüğüne yönelik beyanı yeterli olacaktır. Ya da bunun haricinde karakol kayıtının varlığı var ise başka bir delile ihtiyaç duyulmadan eşin dövdüğü kabul edilecektir. Ayrıca belirtilmelidir ki boşanma kararı için dövme eylemine ilişkin verilen beraat kararı aile hakimini bağlamayacaktır.

 • Çocuklarını Dövmek

Eşlerin ortak çocuklarını dövmesi de boşanma sebebidir. Çocukların her ne kadar ebeveynlerinin sözünü dinleme yükümlülüğü olsa da bu yükümlüğü yerine getirmeyen çocuğa bu sebepten ötürü şiddet uygulanması mümkün değildir. Bu durumda çocuğu döven eş kusurlu olup diğer eşe her hangi bir kusur atfedilemeyecektir. Eşlerin üvey çocuklarını dövmesi de fiziksel şiddete yönelik bir davranış olup evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile boşanma davasında boşanma konusu davranışlar içersine girer.

 • Akrabaları Dövmek

Eşlerin çocuklar dışındaki akrabalarını dövmesi de fiziksel şiddete yönelik davranışlar içersinde olup boşanma konusunu oluştururlar.

 • Karşılıklı Dövmek

Eşlerin birbirlerine karşı karşılıklı olarak fiziksel şiddet içeren eylem gerçekleştirmesi hali de boşanma davasında boşanma konusu davranışlar içersine girmektedir. Bu durumda eşlerin her ikisinin de fiziksel şiddet uyguladığı söylenebileceğinden ötürü kusuru hususunda eşit olarak kusurlu oldukları söylenebilecektir.

 • DÖVÜLMEK

Dövülme eylemi de fiziksel şiddete yönelik olup evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile boşanma konusunu oluşturur.

 1. Eş Tarafından, Çocuklar Tarafından, Aile Tarafından Dövülme

Eşin eşi tarafından dövülmesi ile söz konusu eylem gerçekleştirilebilecektir. Burada var ise hastane kayıtları getirilmelidir veyahut tanıkların “eşim yaptı” beyanını ifade etmiş olmaları da yeterli olacaktır. Bunun haricinde eşlerden birisinin çocuklar tarafından dövülmesi de bu kapsamda ele alınabilecek olup bu davranışın hem diğer eş hem de çocuk tarafından birlikte eşe karşı gerçekleştirildiği görülebilmektedir. Eşin ailesi tarafından dövülmesi hali de dövülme eylemini gerçekleştirecek olup söz konusu akrabalar kayınpeder, kayınvalide olabileceği gibi eşin kardeşleri de olabilecektir.

 • Dövülmeye Sessiz Kalmak

Davacının dövülmesine sessiz kalma hali de fiziksel şiddete yönelik olup boşanma konusunu oluşturabilecektir.

 • YARALAMAK

Yaralama eylemi de fiziksel şiddet içeren bir davranış olup değişik şekillerde gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu yaralama kesici alet ile, tırnakla veyahut kaynar su ile yaralama şeklinde ortaya çıkabilecek olup bu durumda boşanma konusunu oluşturabilecektir.

 • FIRLATMAK

Davalı eşin davacı eşe bir şeyler fırlatması da fiziksel şiddete yönelik davranışlar içersinde olup evlilik birliğinin sarsılmasına neden olabilecektir. Yargıtay uygulamasında eşin eşe çatal fırlatması, kolonya şişesi atması, terlik fırlatması, su bardağı fırlatması, çiçek saksısı fırlatması, çanta fırlatması gibi hallerin boşanma sebebi olarak ele alındığı görülebilmektedir.

 • ISIRMAK

Davalının davacıyı ısırması da fiziksel şiddete yönelik bir davranış olup Yargıtay uygulamasında evlilik birliğinin sarsılması sebebi ile boşanma davasında boşanma konusu davranışlar içersindedir.

 • İTMEK

Eşin diğer eşi bir yerden düşürme amaçlı olarak itmeye çalışması veyahut sarsmak üzere itmesi hallerinin boşanma sebebi oluşturabilecek eylemler olduğu Yargıtay uygulamasında görülebilmektedir. Söz konusu itme eyleminin sadece eşin eşe karşı gerçekleştirmesi değil eşin kayın hısımlarına karşı gerçekleştirmesi de boşanma konusunu oluşturabilecektir.

 • CİSİMLE VURMAK, TEKEMLEMEK, SAÇINI ÇEKMEK, TIRMALAMAK, KOPARMAK, ÜZERİNE YÜRÜMEK, KAYNAR SU DÖKMEK

Davalının davcıya cisim ile vurması, tekmelemesi, saçını çekmesi, tırmalaması, koparması, üzerine yürümesi, kaynar su dökmesi halleri de fiziksel şiddet içerecek olup boşanma sebebini oluşturur. Ayrıca belirtilmelidir ki eşin sadece eşinin saçını çekmesi değil, kaynanasının saçını çekmesi hali de boşanma sebebini oluşturacağı söylenebilecektir.

 1. DOLAYLI FİZİKSEL ŞİDDET

Eşlerin dolaylı fiziksel şiddete yönelik davranışlar da evlilik birliğinin sarsılması sebebi ile boşanma davasının konusunu oluşturan davranışlardır.

 1. KİLİTLEMEK

Davalının davacıyı bir yere kilitlemesi hali de fiziksel şiddete yönelik bir davranış olduğundan Yargıtay uygulamasında boşanma konusunu oluşturacaktır. Söz konusu kilitleme eylemi ev içersine kilitli bırakması, ev içersinde belirli bir yerde kilitli bırakması, çocukları kilitli bırakması şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

 • ZORLAMA İÇEREN DAVRANIŞTA BULUNMAK, KAVGAYA KATILMAK, ŞİDDETE KALKIŞMAK

Davalının davacıya zorlama içeren davranışta bulunması, davacının fiziksel şiddete uğradığı herhangi bir kavgaya davalının da katılması veyahut davalının şiddete kalkışması halleri dolaylı fiziksel şiddet içeren davranışlardır. Ancak ayrıca belirtilmelidir ki eğer davacı eşin fiziksel şiddete uğradığı herhangi bir kavgaya davalı eş katılmamış ise ve başka herhangi bir boşanma sebebi de gerçekleşmemiş ise açılan boşanma davasının reddi gerekecektir.

 1. DİĞER FİZİKSEL ŞİDDET SEBEPLERİ

Fiziksel şiddet içeren davranışlar çeşitlilik göstermekte olup farklı hallerle gerçekleştirilebilecektir. Yargıtay uygulamasında yukarı da sayılanlardan farklı olarak birçok davranışın fiziksel şiddetin varlığı sebebi ile boşanma konusu yapıldığı görülmekte olup bunlara örnek olarak tarafların karşılık müessir fiili, zorla şiddet kullanarak ziynet eşyalarının alınması gibi davranışlar verilebilecekti.

Call Now Button