Kadıköy boşanma avukatı ekibimiz Kadıköy ve tüm çevresinde boşanma davaları, boşanma davalarının getirdiği diğer hukuki hususlar vb. davalarda gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Boşanma davalarının sebeplerinden kaynaklı anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olması fark etmeksizin boşanma avukatımız boşanma hukuku alanında biriktirdiği deneyim ile hizmet sağlamaktadır. Boşanma davası ile birlikte ortaya çıkan diğer hususlar ( nafaka, mal varlığı paylaşımı, tazminat, velayet gibi) için de boşanma avukatımız hukuki her türlü desteği sağlamaktadır.

 

Kadıköy boşanma avukatı ekibimiz müvekkilimizin en etkili şekilde dava öncesi, dava süreci ve dava sonrası süreçlerini geçirebilmesi için gerekli planlamalar ile yola çıkmaktadır. Dava öncesinde boşanma avukatımız ile müvekkilimizin dava süresince takip edeceği plan doğrultusunda en etkili sonuç alınmaktadır. Boşanma davalarına dair her türlü hukuki destek ve avukatlık hizmeti boşanma avukatımız tarafından hassasiyetle sağlanmaktadır. Dava açılmadan önce avukat ile çalışmaya başlamak ve dava sürecini avukat ile birlikte hukuki düzenlemeyle planlamak gerekmektedir ve en etkili sonuç böyle sağlanabilmektedir.

 

Boşanma Davası Süreci, Sebepleri ve Avukatlık Hizmeti

Boşanma evlilik birliğinin bitirilmesi isteği ile alınan hukuki bir karardır. Alınan boşanma kararının hukuki yollarla çözülmesi ve sonuca bağlanması süreci boşanma davası olarak adlandırılmaktadır. Boşanma davasının süreci, davanın kendine has sebepleriyle değişkenlik gösterebilmektedir. Tüm bu değişkenliklerin hukuki yollar ile bir sonuca bağlanabilmesi için hukuki destek ve avukatlık hizmeti gerekmektedir. Bu süreçlerin tamamına hakim olan boşanma avukatımız hukuki yollarla en etkili dava sürecini yürütmektedir.

Boşanma davalarının sebepleri ve kendi iç dinamiklerinden sebeple farklılıklar göstermesi ve her davanın farklı hukuki süreçler gerektirdiğinin bilinmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun belirlemiş olduğu bazı sebeplerden dolayı bazı boşanma davalarının kanunen işleyişi düzenlenmiştir. Özel ve genel sebepler olarak ikiye ayrılan boşanma davalarında, boşanma avukatımız müvekkilimizin haklarını gözeterek planlı bir dava süreci sağlamaktadır. Yürütülen dava sürecinin en etkili haliyle görülebilmesi için, boşanma hukukunda deneyim biriktirmiş Kadıköy boşanma avukatı ekibimize başvurabilirsiniz. Boşanma davası ile birlikte ortaya çıkan nafaka, velayet davaları gibi, nafaka alacaklarının tahsili veya bu sebeple icra başvurusu gibi hususlar yine boşanma avukatımızın hizmetlerindendir.

Kadıköy Boşanma Avukatı Hizmetleri

  • Anlaşmalı boşanma davası için dava açma ve takip etme
  • Çekişmeli boşanma davası için dava açma ve takip etme
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası için dava açma ve takip etme
  • Nafaka ve tazminat davaları için davanın açılması, dava takibinin sağlanması
  • Tanıma ve tenfiz davası için dava açma ve takibini sağlama
  • Velayet davası için davanın açılması ve takibinin sağlanması
  • Nafaka uyarlama davası için davanın açılması ve takibinin sağlanması
  • Nafaka alacaklarının tahsil edilmesi, tazminat alacaklarının tahsil edilmesi. Nafaka ve tazminat alacakları için icra işleminin başlatılmasının sağlanması