Kartal iş hukuku avukatı ekibimiz İstanbul / Kartal ve çevresinde iş hukukuna dair oluşan tüm hukuki süreçler için gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İş ve işveren arasında oluşması muhtemel krizler ve uyuşmazlıklar sebebiyle hukuki dava süreçleri veya hukuki düzenlemeler gerektiren süreçler yaşanabilmektedir. Bu tür hukuki süreçlerin tümüne dair donanımı ve birikimi ile iş hukuku avukatımız hukuki hizmet vermektedir. İş hukuku avukatının hizmeti sadece uyuşmazlık durumlarında değil bazı işveren ve bazı işçi haklarının, şartlarının belgelendirilmesi veya ibraz edilmesi hususlarında iş hukuku avukatı hizmeti gerekebilmektedir. Örneğin; işveren ve işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinin düzenlenmesi, belgelendirilmesi, hukuka göre dizayn edilmesi de iş hukuku avukatının hizmetlerindendir.

 

İşçi Avukatı

 

Kartal iş hukuku avukatı ekibimiz tarafından işçilere dair hukuki danışma ve avukatlık hizmeti sağlanmaktadır. İşçinin yaşadığı olumsuz hukuki süreçlerin çözümünün sağlanması ve davalık olacak kadar ileri bir hukuki sorun oluşmuşsa bu durumda iş hukuku avukatımız devreye girmekte ve gerekli hukuki çalışmalara başlamaktadır. İş hukuku davalarında işçi müvekkilimizin davadan önce avukatımıza başvurması ile birlikte dava için gerekli planlama yapılmaya başlanır ve en etkili dava süreci için uğraş verilmeye başlanır. Kıdem tazminatı davası, fazla mesai davası gibi dava türlerinde işçinin uğradığı hukuki haksızlık belgelendirilerek dava süreci başlatılmaktadır.

 

İşveren Avukatı

 

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri işçilere olduğu gibi işverenlere de sağlanan hizmetlerimizdendir. İşverenin hukuki haklarının dava süresince korunması, davanın planlanması gibi süreçler iş hukuku avukatımız temsilciliği ile yürütülmektedir. İşveren için iş hukuku avukatımızın dava dışı hizmetlerinden bazıları şöyledir;  yıllık izin veya izin belgelerinin hazırlanması, iş sözleşmesinin hazırlanması, ihtar ve ihbarname gibi belgelerin hazırlanması vb. hukuki belgeler yine iş hukuku avukatımız tarafından yürütülmektedir.

 

İş Kazası Avukatı

 

İş kazalarının çokça yaşandığı ve iş kazası davası olarak hukuki süreçlerin yaşandığı günümüzde Kartal iş hukuku avukatı ekibimiz hassas ve deneyimli hizmeti ile her zaman hukuki süreç için hazırdır. İş kazası davalarında işçi için gerekli dava dosyasının hazırlanması, davanın açılması, davanın takibinin sağlanması gibi hususlar iş hukuku avukatımız tarafından yürütülen hukuki süreçlerdir. İş kazası davaları ve beraberinde oluşan tazminat davaları gibi hukuki süreçler yine avukatımız tarafından yürütülmektedir. Tazminat alacaklı işçinin tazminat için gerekli icra işlemlerinin başlatılması ve takibinin sağlanması avukatımız tarafından yürütülür.

 

Kartal İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

Arabuluculuk iş hukuku davalarının kanunen zorunlu içeriklerinden biridir. 2018 yılı ile birlikte görülen tüm iş hukuku davaları için yürütülmesi zorunlu hale getirilmiştir. İşçi ve işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlık sebebiyle başlatılan sürecin hukuki düzenlemesi iş hukuku avukatımız tarafından yürütülmektedir. İş hukuku avukatımız bu gibi arabuluculuk süreçlerinin uyuşmazlık yaşanmadan önce devreye sokulması ile birlikte daha etkili sonuçlar elde edilebilmektedir.