Mirasçılık Belgesi Veraset İlamı İptali Davası

mirasçılık veraset ilamı

Veraset ilamı, mirası bırakan kişinin ölümünden sonra kimlerin onun mirasçısı olduğunu ve bu mirasçıların mirastaki paylarını belirten belgedir. Bu belgede yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar bulunur. Belgenin alınabilmesi için yasal mirasçıların sadece kimlikleriyle notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gitmesi yeterlidir. Atanmış mirasçılar, mirasa bir ay içerisinde itiraz etmediği sürece veraset ilamını alabilirler. Atanmış mirasçıların veraset ilamı alabilmeleri için mirasçı olduklarını kanıtlayacak delilleri de bu yetkili kurumlara götürmeleri gerekir. Bu mirasçılık belgeleri aksi ispat edilene kadar geçerliliğini korurlar. Her mirasçı istediği yerdeki noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ve istediği zaman bu belgeyi alabilir.

Veraset  İlamının İptali

mirasçılık veraset ilamı

Mirasçıların farklı yerlerden alabildikleri veraset ilamlarının aynı olması gerekmektedir fakat bazı durumlarda farklı kurumlardan alınan belgelerde mirasçı sayısında ve mirasın pay durumuna farklılıklar olabilmektedir. Başka bir durum da bir mirasçının mirası reddetmesi ya da gizli mirasçıların ortaya çıkması olabilir. Böyle durumlarda veraset ilamında yanlışlık olduğunu düşünen taraf dava açarak, yanlışlığın düzeltilmesini yeni bir belge düzenlenmesini talep edebilir. Davacı taraf veraset ilamında ismi yazılmamış bir mirasçı ya da pay durumu yanlış yazılarak mağdur edilmiş bir mirasçı olabilir. Bu dava bir mirasçı tarafından açılmazsa, Türk Medeni Kanunu 598. Maddede belirtildiği gibi hazine bu davayı açma yetkisine sahiptir. Davalılar, veraset ilamında ismi yazılı tüm mirasçılardır. Bunun nedeni de davanın sonucundan tüm mirasçıların etkilenecek olmasıdır. Yine aynı maddede bu belgenin geçersizliğinin her zaman öne sürülebileceği ve bu davanın her zaman açılabileceği de belirtilmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 11’de davanın görüleceği mahkemenin mirası bırakanın son ikamet yeri ya da mirasçılardan herhangi birinin ikamet yerine bağlı Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Bu davanın Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmesi, veraset ilamının iptali davasının çekişmeli yargı çerçevesinde gerçekleşen bir dava olmasından kaynaklanmaktadır. 

Davacının davayı açmak için ilk olarak kendisinin mirası bırakan kişinin ölü olduğunu ve kendisinin de mirasçı olduğunu ve veraset ilamında yanlışlık olduğunu kanıtlaması gerekir. Davanın açılması durumunda tüm taraflar mahkemeye çağırılarak dinlenir. Mirasçıları ve mirasçıların paylarının doğru bir şekilde tespit etmek hakimin görevidir. Dava süresince oluşacak masraflar da davacı tarafından karşılanmaktadır. Davanın sonucuna göre veraset ilamı iptal edilip, yeni bir veraset ilamı hazırlanır. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir