Mirastan Feragat Nasıl Olur?

Mirastan feragat nasıl olur

Mirastan feragat mirasçının ileride olası doğacak olan hakkından vazgeçtiğini belirten sözleşmedir. Mirastan feragat sözleşmesi Türk Medeni Kanun’unun 528. Maddesinde düzenlenmiştir. Başka bir deyişle mirastan feragat mirastan ve mirasçılık sıfatından yoksun olduğunu belirtmek amacıyla yapılan bir sözleşme çeşididir. Feragat sözleşmesinin konusu miras haklarına ilişkin miras hakkı ve mirasçı sıfatı ancak miras bırakanın ölümü ile doğar. Mirastan vazgeçme Türkiye bünyesinde özellikle ikinci evliliklerde miras bırakan tarafından önceki evliliklerinden doğan çocukların haklarını koruması amacı ile eşleri ile arasında maddi meseleleri mirastan feragat sözleşmesine konu eder. Türk Medeni Kanun’un 528.Maddesinde mirastan feragat; “Mirastan vazgeçme” kanun koyucu; “Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder.” şeklinde ifade edilir. Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekir. Mirastan feragat söz konusu olduğunda karşılıklı olarak söz ile beyan kabul edilmemektedir. Bunu sözleşme şeklinde belirtmesi gerekir. Geçerli sözleşme için mirasçı ile miras bırakan arasında yazılı veya resmi kurumda yapılacak bir sözleşmenin varlığı olması gerekir. Geçerlilik şartlarını da taşıyacak olan bu sözleşmede, karşılıklı (ivazlı) mirastan feragat ve karşılıksız (ivazsız) mirastan feragat olmak üzere ikiye ayrılır.

Karşılıksız (İvazsız) Mirastan Feragat

Karşılıksız mirastan feragat adından anlaşıldığı üzere feragat eden herhangi bir karşılık veya ivaz elde etmez. Onun feragatini sağlayan taraf hiçbir şekilde ivaz borcuna girmez. Örnek verecek olursak bir taşınır malın mülkiyetini devretmek yükümlülüğü altına girmez. Mirasçı hayattayken herhangi bir şekilde karşılık almadan yasal hakkını kullanarak mirastan vazgeçip karşı tarafa ivaz borcu olmadan ve öldükten sonra da herhangi bir hakkın talep edemediği durumdur. Miras bırakan öldüğünde feragat eden hariç diğer kişiler arasında paylaştırılır.

Karşılıklı (İvazlı) Mirastan Feragat

Karşılıklı mirastan feragat karşılıklı bir şekilde feragat sözleşmesi ile oluşur. Ve feragat eden karşılığında bir mal varlığı değeri alır. Bir taşınmazın feragatinin bedelini kendisine ödenmesi gibi kişilerarası bir edim karşılığında mirastan feragat etmiş olur. İvazlı mirastan feragat sözleşmesi yapıldıktan sonra mirastan feragat eden kişi mirasçıya bedel ödeme sorumluluğu doğar. Saklı paydan düşük olması durumunda ise feragat eden mirasçı daha sonradan hiçbir şekilde hak talep edemez. Karşılığı alınarak mirastan feragat durumunda altsoyu da bu mirastan feragat edilir. Bunun aksi durumunda ise sözleşmede belirtilmelidir.

mirastan feragat nasıl olur

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi miras bırakan ile onun mirasçıları arasında yapılır. Saklı paya sahip olmayan mirasçıyı mirastan feragat edebilmek için sözleşmeye gerek kalmadan miras bırakan bunu tek başına yapabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi onun saklı payları arasında yapılmaktadır. Saklı paylı kişiler ise; anne, baba, eş, altsoy şeklinde Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Mirastan feragat sözleşmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Sözleşmenin tarafları ergin, ayırt etme gücüne sahip olup, kısıtlı olmamalıdır. Bunların yanında resmi bir vasiyetname şeklinde olmalıdır. Noter huzurunda yapılabilecek olan bu sözleşmede iki tarafında bulunması gerekir. Noterde hiçbir şekilde vekil veya temsilci kabul edilmez. Sözleşme bünyesinde feragat hakkı kişiye sıkı surette bağlıdır. Bu yüzden bir başkası ile sözleşme yapmaya hak tanınmaz.

Mirastan feragat sözleşmesi yapıldıktan sonra miras feragat sözleşmesinden caymak isterse bu hakka sahiptir. Hem miras bırakan tarafından hem de mirasçı tarafından bu mümkündür. Miras sözleşmesinde sözleşmeye uygun bir şekilde edimlerin yerine getirilmemesi ve güvenceye bağlanmaması durumunda borçlar hukuku kurallarınca sözleşmeden vazgeçebilir. Bu kural ivazlı mirastan feragatte uygulanacak bir fesihtir. Türk Medeni Kanunu 547. Sayılı kanunda feragat sözleşmesinden dönülebileceği açıklanmıştır. Dönme durumunda miras bırakılana yapılacak bir dönme beyanı gerekir. Feragat eden, tenkis talebi ile karşılaşma durumunda ise ivazı geri vermek yerine tamamen geri vererek mirasçı olma hakkına da sahiptir. Taraflar anlaşarak mirastan feragat dönmesi ya da bu iradi sonlandırma yapabilirler. Sonlandırma her iki tarafta hayattayken yapılabilir. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir