Yabancıların Mülk Edinmesi ve Oturma İzni, Vatandaşlık Alma

Oturma izni alma Türk vatandaşlığı alma

Türkiye sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle birçok turistin gezme amacı dışında konakladığı ve yaşamayı tercih ettiği bir ülkedir. Bu neden de birçok turist yatırım veya kullanmak amaçlı Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak istemektedir. Kanuni kaidelere uymak kaydıyla yabancılar da ülkemizden mülk edinebilir, oturma izni ve vatandaşlık alabilir. Türkiye’de yabancı uyruklu vatandaşların ev satın alması, 2644 sayılı Tapu Kanunu’na dayanmakla birlikte kanunda yapılan değişiklikle yabancı uyruklu kişilerin ülkemizden taşınmaz sahibi olmasında ‘karşılıklılık’ şartı kaldırılmıştır.  2012’de yapılan bu değişiklik sonrasında yabancıların ülkemizdeki gayrimenkul taleplerinde de belirgin bir artış gözlenmiştir. 

Ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkul alımı kolaylaştırılmakla birlikte birtakım sınırlandırmalara da getirilerek ülke vatandaşlarımızın hakları koruma altına alınmıştır. Bu sınırlandırmalar şu şekildedir;

-Yabancı bir kişi Türkiye’den en fazla 30 hektar yüzölçümüne sahip gayrimenkul alabilir. Bu rakam ancak Cumhurbaşkanı kararıyla iki katına yani 60 hektara çıkarılabilir. Farklı şehirlerden dahi olsa bu sınırlamaya uymak zorunludur.

-Türkiye’den taşınmaz mülk satın almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar öncelikle, askeri makamlardan izin almalı ve izin almadan bir ödeme yapmamalıdır.  Yabancıların askeri güvenlik bölgesinde ve yasak olan bölgelerde bir taşınmaz mülk edinmesi veya kiralaması mümkün değildir. Bölgenin askeri güvenlik bölgesi durumu içinde olması durumunda satışı yapılmayacaktır. Bu konuda askeri makamlardan izin ve netlik sağlandığında gerekli satış işlemlerine başlanabilir.

-Yabancı uyruklu gerçek kişiler, taşınmaz edindikleri ilçenin yüz ölçümün %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak elde edebilir.

 

Yabancıların Mülk Edinmesi Hakkında Genel Hususlar

-Tapu kanununda belirtilen hususlara ek olarak Cumhurbaşkanının belirlemiş olduğu ülke vatandaşları ülkemizden belirli şartları taşımaları halinde gayrimenkul satın alabilirler.

-Kanunda yapılan değişiklikle birlikte 183 ülke vatandaşına karşılılık ilkesi aranmadan gayrimenkul sahibi olma hakkı tanınmıştır. Kanunda yapılan değişiklikle Türkiye’de yabancı yatırımlarının önünün açılması ve engellerin kaldırılması hedeflenmiştir.

-Yabancı uyruklu işiler kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla ülkemizde arazi, arsa, tarla, iş yeri, ofis vb. her türlü taşınmaz malı satın alabilirler.

-Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre, gayrimenkul devri ancak Tapu müdürlüklerinde sicil imzası ve resmi senet tesciliyle mümkün olmaktadır. 

-Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları taşınmaz üzerinde bir proje geliştireceklerse durumu, 2 yıl içerisinde ilgili bakanlığın onayına bildirmek zorundadırlar. 2 yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunulmaması durumunda veya projenin belirtilen süre içinde bitirilmemesi durumunda proje tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

-Ülkemizde hangi ülkelerin vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak çerçevesinde gayrimenkul alabileceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik/Konsolosluklarından ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden bilgi alınabilir. Gizlilik esası gereği, 2012’de yapılan değişiklikle belirlenen söz konusu olan 183 ülkenin hangi ülkeler olduğu açıkça belirtilmemiştir. Suriye vatandaşları haricinde, diğer İslam ve Arap ülkelerinin vatandaşları Türkiye’de gayrimenkul sahibi olabilmektedir.

 

Yabancıların Taşınmaz Satın Alımlarında Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yabancıların gayrimenkul satın alım talepleri olumlu bulunduğu takdirde e- devlet üzerinden tapu müdürlüğüne ön başvuru yapılarak randevu alınır.

-taşınmaz tapu senedi belgesi,

-kimlik belgesi veya pasaport,

-binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,

-SPK Lisanslı gayrimenkul değerleme şirketine hazırlatılmış olan değerleme raporu(3 ay içinde hazırlanmış olmalı)

-Türkçe bilmeyen taraf var ise yeminli tercüman ve iki tanık,

-satıcının 1 adet alıcının ise 2 adet fotoğrafı(son 6 ay içinde çekilmiş)

-ilgili bölgenin belediyesinden ‘Emlak Beyan Değeri Belgesi’’,

-Yurtdışında düzenlenmiş vekâletnameyle işlem yapılacaksa vekâletnamenin tercümeli haliyle aslı veya onaylı örneği.

Bu işlemler esnasında hem alıcı hem de satıcı her yıl yenilenen döner sermaye ücreti üzerinden bir ödeme yapmakla yükümlüdür. Gerekli olan bu belgeler eksiksiz olarak sunulduktan sonra Tapu Müdürlüğünde işlemler 1-2 gün içerisinde tamamlanır.

Yabancılar mülk edinme sürecinde bunlara özellikle dikkat etmelidir;

-Bu süreçte taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz gibi kısıtlama olup olmadığı Tapu Müdürlüklerinden araştırılmalıdır.

-Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi için ikamet şartı aranmamaktadır.

-Yabancılar gayrimenkul edinimi sırasında alanında uzman danışman kişi ve firmalarla çalışmalıdır.

-Gayrimenkul edinme işleminin reddi durumunda ise Tapu müdürlüğünün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir.

-Gayrimenkul alım-satım işlemleri esansında taraflar arasında uyuşmazlık çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılabilir.

Oturma İzni Nedir?

Oturma izni, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de yasal koşullar altında kaldığını gösteren bir belgedir. Bu belge, ülkemizde öğrenim görme amacıyla kalacak olanların veya çalışanların, 90 günden fazla süre boyunca ülkemizde zamana geçirecek olanların alması zorunlu olan bir belgedir. Bunun dışında bir Türk vatandaşıyla evli olup ülkemizde kalmak istene yabancı uyruklu vatandaşlar da oturma izni almak zorundadırlar. Oturma izin belgesinin bir diğer adı da ikamet tezkeresidir. Bu belgeyi almak isteyen yabancılar vize süresi içerisinde oturma izni belgesini almak zorundadırlar.

 

Yabancıların oturma izni başvuruları prosedüre göre İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Oturma izni almak için gerekli belgeler ise alınacak izin türüne bağlıdır. Oturma izni belgesi ilk verildiğinde 6 ay ile 1 yıl arasında geçerlidir.

Oturma izni belgesi uzatılmak istendiği takdirde son geçerli olduğu tarihten 15 gün içinde başvuru yamak gerekir. Uzun dönemli veya süresiz oturma izni almak isteyen yabancıların;

-ülkemizde son 3 yılda yardım almamış olması ve 8 yıldır kesintisiz Türkiye’de yaşıyor olması,

-Kamu düzeni ve güvenliği tehdit edecek biri olmaması,

-geçerli bir sağlık sigortasının bulunması ve düzenli, yeterli bir gelire sahip olması gereklidir.

Kişinin almış olduğu oturma izni, kamu güvenliğine bir tehdit oluşturduğu nedeniyle iptal edilirse bu kişi tekrar oturma izni başvurusu yapamaz.

Oturma izni başvurusunu, idare aksini belirtmediği sürece yabancı kişinin kendisi, avukatı veya temsilcisi yapabilir. Son dönemde kanunda yapıla değişikliklerle çalışma izni alan yabancıların ayrıca oturma izni alması gerekmez. 

Ayrıca oturma izni sırasında yalan beyanda bulunduğu tespit edilen yabancıların haklarında adli işlem yapılarak ikamet izni başvurusu reddedilecek bununla birlikte oturum izni verilmişse de izin iptal edilerek yabancı şahıs sınır dışı edilecektir.

Oturma izni konusunda kanun, yönetmelik ve mevzuatta sık sık değişiklikler yapılmaktadır.  Bu yeniliklerin takip edilmesi ve sürecin sorunsuz olarak tamamlaması noktasında bir hukuk destek sağlamanız çok önemlidir. Yabancılar hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan destek almanız doğru oturum izni çeşidinin belirlenerek ilgili prosedürlerin profesyonelce tamamlanması açısından önemlidir. Oturum izni için gerekli profesyonel desteği kurumsal danışmanlık büromuzdan sağlayarak en kısa sürede oturum izni belgenize sahip olabilirsiniz.

 

Vatandaşlık Alma

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı olmayan yabancı kişinin kanunlarla belirlenen bağ ile vatandaşlık almasıdır. Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır. Yabancılar için Türk vatandaşı olma hususu 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11inci maddesiyle düzenlenmiştir. Bu kapsamda Türk vatandaşlığı alma süreci uzun ve kapsamlı bir süreçtir. 

Kurumsal danışmanlık büromuzda Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılara 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında hukuki destek sağlanmakta olup, vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılarak sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırması hususunda avukatlarımız tarafından profesyonel hizmet verilmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir