İstanbul / Tuzla ve tüm Tuzla çevresinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlayan Tuzla boşanma avukatı ekibimiz müvekkillerimiz için en etkili boşanma davaları süreci yürütmektedir. Boşanma hukuku konusunda yıllardır biriktirilen tecrübe ile dava süreçleri geçiren boşanma avukatımızın hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi çekişmeli boşanma davalarında da boşanma avukatımızın yürüttüğü hukuki süreç ve avukatlık hizmetleri etkili sonuçlar ortaya koymaktadır.

Tazminat, velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi davalarda boşanma davasının bir parçası olduğundan boşanma avukatlarımız bu davalarda gerekli hukuki süreçleri planlı bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Birçok sebeple birbirinden ayrılan dava süreçleri ve süreleri boşanma avukatımızın dava öncesi, dava süreci ve sonrası gibi planlarıyla etkili bir şekilde sonuca ulaştırılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma davalarının sebepleri maddeler halinde belirtilmiş olsa bile her davanın kendine özgü sebepleri oluşabilmekte ve bu noktada hukuki süreçler değişkenlik gösterebilmektedir. Bu süreçlerin en iyi şekilde planlanıp hukuka uygun hale getirilmesi ve bu sayede boşanma davasının görülmesi için avukatlık hizmeti gereklidir. Tuzla boşanma avukatı ekibimiz hukuki danışma ve avukatlık hizmeti ile yanınızdadır.

 

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Avukatı Etkisi

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmalar iki ana başlığa ayrılan sebeplerle olmaktadır. Boşanma davalarının sebepleri özel ve genel sebepler olarak kanun tarafından kabul edilmektedir. Zina, terk, yaşama kast gibi sebeplerden, birbirinden ayrışan boşanma davaları Aile Mahkemeleri’nde görülmekte ve sonuca bağlanmaktadır.

Boşanma davaları tarafların evlilik birliğini sonlandırmak isteği ile ortaya çıkan hukuki süreçlerdir. Bu süreçler velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi etkenlerle daha da genişlemekte ve süreç daha da karmaşıklaşabilmektedir. Bu süreçlerin hukuka uygun ve daha düzenli ilerleyebilmesi için avukat hizmetinin şart olduğunu söylemekte fayda olacaktır. Tüm sürecin öncesi ve sonrasının hukuka göre düzenlenmesi, tanıkların ve delillerin hukuka aykırı olmayacak şekilde dava dosyasında oluşturulması avukat nezdinde sağlanabilecek hukuki bir süreçtir. Tuzla boşanma avukatı ekibimiz bu ihtiyacı gören bir yerden ve tecrübesi ile müvekkillerimiz için en etkili dava sürecini yürütebilmektedir. Boşanma avukatımızın sağladığı hukuki danışmanlık hizmeti ve avukatlık hizmetleri aşağıda genel başlıklar altında belirtilmektedir.

 

Tuzla Boşanma Avukatı Hizmetleri

  • Anlaşmalı boşanma davası için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi hizmeti verilmektedir.
  • Çekişmeli boşanma davası için gerekli hukuki süreç, mahkemeye başvuru ve dava takibi hizmeti sağlanmaktadır.
  • Mal paylaşımına dair oluşan davaların açılması ve takip edilmesi avukatımız tarafından sağlanır.
  • Nafaka davası, tanıma ve tenfiz davası gibi davaların her türlü hukuki süreci avukatımız tarafından yürütülmektedir.
  • Velayet davaları, nafaka uyarlama davaları gibi davalarda avukatımızın hizmet verdiği durumlardır.
  • Özel ve genel sebeplerle dava konusu olmuş tüm boşanma davalarının hukuki süreçleri, davanın açılması ve davanın takibi gibi süreçler avukatımız tarafından sağlanmaktadır.