Tuzla iş hukuku avukatı ekibimiz Tuzla ve Tuzla çevresinde hizmet istenilen tüm iş hukuku dava ve süreçleri için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sağlamaktadır. İş hukuku konusunda yıllardır tecrübe biriktirmiş olan iş hukuku avukatımız dava sürecinin planlanması ve en etkili şekilde işlenebilmesi adına hizmetlerini sağlamaktadır. İş hukuku davalarının sebeplerinin ve içeriklerinin fazlasıyla değişkenlik gösterebildiği her türlü iş hukuku  davaları avukatımız için en iyi hizmetle karşılanmaya çalışılmaktadır. İş hukukuna dair işçi ve işveren için her türlü hukuki hizmet sunan avukatımız dava sürecinin her ayrıntısını hukuki olarak düzenleyerek dava sürecine girmektedir.

 

İşçi Avukatı

 

İşçi haklarının hukuki karşılığı anayasa mahkemesince gerekli maddeler ile düzenlenmiştir. İşveren ve işçi ilişkileri bu maddeler üzerine inşa edilmekte ve olası uyuşmazlıklarda bu maddelere göre çözümler aranarak hukuki süreçler işletilmektedir. Tuzla iş hukuku avukatı ekibimiz de düzenlenen bu maddeler ışığında iş ilişkisinin kanuni gereklilikler kapsamında yürütülmesini sağlamakta ve ortaya çıkan uyuşmazlıklarda bu maddeleri referans alarak dava süreçlerine girişmektedir.

 

İşçi haklarının hukuken sağlanamadığı durumlarda iş hukuku gereğince düzenlenen hukuki yollarla çözüm arayışı başlamaktadır. İş hukuku avukatımız bu yolların dava sürecine girmesi ile birlikte dava süresince gerekli tüm hukuki işlemlerini müvekkilimiz için yerine getirmektedir.

 

İşveren Avukatı

 

İşçilere olduğu gibi işverene de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti iş hukuku avukatımız tarafından sağlanır. İşveren için iş yerinin hukuki bir düzenle işlemesi adına iş hukuku avukatımız bazı gerekli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden bazıları şöyledir; iş sözleşmeleri, devamsızlık tutanakları, yıllık izin belgeleri, ihtar, ihbarname gibi belgelerin hukuka göre düzenlenip işleme sokulması. Yine iş hukuku avukatımız tarafından iş sağlığı güvenliğinin düzenlenmesi ve iş yerinde uygulanması süreci için de işverene hizmet sağlanmaktadır.

 

İş Kazası Avukatı

 

Tuzla iş hukuku avukatı ekibimiz iş kazalarından dolayı oluşan hukuki süreçler için en etkili ve doğru hizmeti vermeye çalışmaktadır. İş kazalarında açılan dava süreçlerinin hukuki karşılıklarının sağlanması, yaşanılan iş kazasında işverenin kusurlu bulunması sebebiyle tazminat alacaklarının hesaplanması ve tahsil edilmesi gibi hususlar iş hukuku avukatımız tarafından yürütülen süreçlerle sonuca ulaştırılır. Dava süreçlerinin planlanması ve  yürütülmesi de yine iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır.

 

Tuzla İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

2018 yılı itibariyle arabuluculuk, iş hukuku davasının zorunlu içeriği haline getirilmiştir. İşçi ve işveren arasında yaşanan iş ilişkisinin sekteye uğraması gibi durumlarda söz konusu olan arabuluculuk hizmeti iş hukuku avukatımız tarafından hizmete tabi görülmektedir. İşçi ve işveren arasında iş ilişkisinin başlaması iş sözleşmesi ile söz konusu olmaktadır. Bu süreçle birlikte iş ilişkisinin hukuki düzen içinde yürümesi iş hukuku avukatı tarafından en etkili şekilde sağlanabilmektedir. Bu süreçler için iş hukuku avukatımız gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.