İş hukukuna dair gerekli tüm kanuni süreçler Üsküdar ve çevresi için Üsküdar iş hukuku avukatı ekibimizi işaret etmektedir. İş hukuku konusunda gerekli donanıma sahip avukatımızın dava süreci ve dava öncesi verdiği hizmet hukuken en etkili sonucun sağlanması adına dikkatle yerine getirilmektedir. İşveren ve işçi haklarının dava süresince korunması hassasiyetiyle davayı planlayan iş hukuku avukatımız, birçok sebeple birlikte değişkenlik gösteren tüm bu süreçlerin hukuki gerekliliklerini üstlenmekte ve en etkili şekilde yerine getirmesi çabasında bir hizmet sağlamaktadır.

 

İşçi Avukatı

 

İşçi ile işveren arasında iş hukukunun başlaması için gerekli olan iş sözleşmesi imzalanmalıdır. İş sözleşmesini karşılıklı anlaşarak imzalayan işçi ve işveren tarafı iş hukuku konusunda da anlaşmış olmaktadırlar. İş hukukunun gerekliliklerinin işveren tarafından delinerek işçi hakkının göz ardı edilmesi ile birlikte iş hukuku süreçleri veya davaları başlayabilmektedir. Göz ardı edilen davaların sebeplerinin değişkenlik göstermesi dava sürecinin ve süresinin de değişken olmasına neden olmaktadır. Her davanın kendi içinde özel sebeplerinin yanında hukuki sebepleri ile birlikte değişkenlik göstermesi, bu davanın diğer davalardan ayrı olarak hukuki sürecinin yürütülmesini şart koşmaktadır. Üsküdar iş hukuku avukatı ekibimiz bu gibi değişkenlikler gösteren her türlü dava için gerekli donanım ve birikime sahiptir. Dava dosyasının hazırlanması, davaya sebep olan durumun irdelenerek hukuki bir zemine oturtulması ile oluşmaktadır ve bu süreç iş hukuku avukatımız tarafından layıkıyla yerine getirilmektedir.

 

İşveren Avukatı

 

Üsküdar iş hukuku avukatı ekibimiz işverenlere de dönük hukuki danışma sağlamaktadır. İşverenin haklarının da gözetilerek dava süreçlerinin işlenmesinin yanında, iş hukuku avukatımızın işverene dair bazı diğer hizmetleri ise aşağıdakiler gibidir.

 

  • iş anlaşma sözleşmesinin hukuken hazırlanması
  • İşçiler için yıllık izin belgesinin hazırlanması
  • Mesai ücret ve zamanlarının hukuken iş yeri şartlarına göre düzenlenmesinin belgelendirilmesi
  • İş feshi konusunda sözleşmenin feshi ve işçiye bildirimi
  • İhtar belgesinin hukuken hazırlanması ve işçiye ihtar çekilmesi
  • İhbarname belgesinin düzenlenmesi
  • İş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği şekilde iş yerinde uygulanması

 

İş Kazası Avukatı

 

İş hukukunun ilgilendiği bir diğer hassas konu ise iş kazalarından doğan hukuki süreçlerdir. İş kazalarında ihmallerin saptanarak dava dosyasına hukuka uygun bir şekilde geçirilmesi, dava dosyasının hazırlanıp dava için başvurunun yapılması gibi süreçler iş hukuku avukatımız tarafından yerine getirilen hizmetlerdendir. İş kazası sebebiyle açılan tazminat dava süreçleri ile yine iş hukuku avukatımız ilgilenmektedir.

 

Üsküdar İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

Üsküdar ve çevresinde yaşanan işçi ve işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. Kanunen her iş hukuku davasında görülmesi zorunlu olan arabuluculuk için iş hukuku avukatımıza başvurabilirsiniz. Büromuz tarafından bu gibi hukuki işlemler için gerekli avukatlık hizmetleri sağlanmaktadır.