Ümraniye iş hukuku avukatı ekibimiz İstanbul / Ümraniye ve bu çevreler için istenilen iş hukuku hizmetlerine cevap olmaktadır. Deneyimli ve donanımlı iş hukuku avukatımızın iş hukuku davalarında ki olumlu etkisi oldukça yüksek olmaktadır. İşçi ve işveren tarafların hukuki ihtiyaçlarının gerekli kanuni planlama içerisinde yürütülmesi ve etkili bir sürece tabi olması açısından iş hukuku avukatımız ile çalışılması önemli bir ayrıntı olacaktır. İş hukukunun sağlanamadığı durumlarla ortaya çıkan iş hukuku davaları için gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti büromuz tarafından sağlanmakta olup sürecin tüm detayları ile sonuca ulaşması için gerekli özveri ile avukatımız tarafından çalışılmaktadır.

 

İşçi Avukatı

 

İşçi avukatı işçiye dair oluşan hukuki sorunların çözülmesi ve gerekli mercilerle temasların sağlanması adına hizmet veren kişiye denmektedir. İş hukuku avukatımız işçi için gerekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamakla birlikte sürecin müvekkilimiz tarafından detaylıca bilinmesi için uğraş vermektedir. İşçi müvekkilimiz ile davanın detaylarına dair toplanan bilgiler iş hukuku davasının dosyasının hukuki dilinin oluşmasını sağlamaktadır. İş hukuku avukatımız da gerekli dava dosyasının hazırlanması, davanın başvurusunun yapılması ve dava için gerekli hukuki takiplerin yapılması hususunda üzerine düşeni yapmaktadır. Kıdem tazminatı davası gibi bir tarafının işçi olduğu dava süreçleri iş hukuku avukatımız tarafından gerekli hassasiyet ile karşılanmaktadır.

 

İşveren Avukatı

 

İşveren için gerekli hukuki süreçlerin hizmeti yine iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. Ümraniye iş hukuku avukatı ekibimizin işverenlere dair bazı hizmetleri şöyle sıralanabilmektedir.

 

  • iş sözleşmesinin hukuka uygun bir şekilde hazırlanması
  • işçiler için gerekli yıllık izin belgelerinin hazırlanması
  • ihtar belgesinin hazırlanması ve işçiye ihtar çekilmesi
  • ihbarname belgesinin düzenlenmesi
  • İş sağlığı güvenliğinin iş yeri içinde gerekli hukuki düzen ile işlemesi
  • İş sözleşmesinin feshedilmesi için gerekli hukuki belgeler

 

 

İş Kazası Avukatı

 

İş hukukunun çokça karşı karşıya kaldığı davalardan biri de iş kazası davalarıdır. İş kazası davaları için gerekli hukuki delillerin dava dosyasında toplanması, tanık listesinin dosyada belirtilmesi, iş kazasının hukuki karşılığının ve bu durumda hukuken destekleyici maddelerin saptanarak dosyada belirtilmesi, iş kazası davasının açılması, davanın hukuki süreçlerinin takip edilmesi gibi dava süreçleri iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır. İşverenin  iş kazasında kusurlu bulunması durumunda gerekli tazminat başvurusu ve tazminatın tahsili iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır.

 

Ümraniye İş Hukuku Avukatı ve Arabuluculuk

 

İş hukukunun içeriklerinden biri de işveren ve işçi arasında yaşanan uyuşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkan arabuluculuk sürecidir. Arabuluculuğun dava içeriğinde olması zorunlu sayılmakla birlikte bu konuda gerekli hukuki hizmetlerin sağlanması avukatlık büromuz tarafından yapılmaktadır. Arabuluculuk 2018 yılı itibariyle iş hukuku davalarının zorunlu içeriği olarak yasalaşmıştır. Arabuluculuk için gerekli hukuki danışma ve avukatlık hizmeti iş hukuku avukatımız tarafından sağlanmaktadır.