Koronavirüs İş Kazası Sayılır Mı?

koronavirüs iş kazası sayılır mı

Koronovirüs ilk olarak Çin’de ortaya çıkmış olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs olmuştur. Henüz resmi olarak açıklanan bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalık çok hızlı bir şeklide bulaşmakta ve öldürücü nitelikte olmaktadır. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde daha da hızlı ilerlemekte can kaybına neden olmaktadır. Ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyada bu hastalığa karşı bir tedavi yöntemi bulunamamıştır. İlk aşama olarak koronovirüsüne karşı ülkemizde bir dizi tedbirler ortaya çıkmıştır. Hastalık ilk olarak Türkiye’de 11 Mart tarihinde ortaya çıkmış hızlı bir şekilde ilerlemiştir. Bu nedenle devlet yetkilileri hemen duruma müdahil olmuş bazı tedbirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Koronavirüs iş yerinde bulaşırsa iş kazası sayılacak mı?

Koronavirüs (COVID-19) salgının ülkemizde baş göstermesi ile yetkililer bu konuda çeşitli önlemlere başvurmuştur. Bunlar arasında kamu kurumlarında kurumsal olarak hizmet veren yerlerde esnek çalışma esasını getirmiştir. Okullar ve üniversiteler kapanmış, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Zaman zaman ise belirlenen şehirlerde kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulamaları getirilmiştir. Ancak bazı iş yerleri üretimin durmaması ve ekonomik koşullar nedeniyle de çalışmaya ara verememiştir. Bu nedenle de devlet bu konu ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Koronovirüsü ile ilgili çeşitli çalışma koşullarında önlemler yayınlamıştır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işveren tarafından alınması gereken önlemler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre;

  • Gerekli risk analizlerinin yapılması ve buna ait çözüm önerilerinin getirilmesi
  • Mesleki risklerin önlenmesi amacı ile ilgili personel gerekli eğitimin verilmesi
  • İşyerinde yapılan düzenlemelerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak
  • Çalışanların sağlık durumunu göz önünde bulundurarak gerekli iş dağılımını yapmak
  • Yeterli bilginin çalışanlara verilerek tehlikeli sayılabilecek ortamlara girilmesinin önüne geçmek işverenin yükümlülükleri arasında yer almıştır.

Yapılan bu düzenlemeler ile açıkça ortaya konulan şey işverenin çalışanlarının sağlık koşullarını en iyi seviyeye getirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Örneğin; yemekhane, kafe gibi toplu halde bulunulması gereken alanların bir süre olacak şekilde durdurulması işçi sağlığı açısından oldukça önemli olacaktır. Koronovirüs ne yazık ki hem sağlımızı hem de ekonomik koşulları oldukça etkilemektedir. Bu nedenle işverenler çalışanlarının sağlığını korumak ile yükümlüdürler.

Korona (Covid-19) Virüsü İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Etkisi Ve İş Kazası Kapsamındaki Değerlendirilmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu iş kazasının neler olabileceğini açıkça ortaya koymuştur. İlgili kanunun 13. Maddesi gereğince iş kazası;

  • Sigortalı kişinin iş yerinde bulunması koşulu ile
  • İşveren tarafından verilen işi gereklerini yerine getiriyor ise
  • İşveren tarafından sigortalı olarak çalıştırılan kişinin iş sebebiyle başka bir yere görevlendirilmesi ve kendine verilen işi gerçekleştiriyor ise
  • Çocuğunu emzirme hakkına sahip olan kadının iş yerinden bu amaçla ayrılma sürecinde
  • Sigortalının iş yerine ait bir araç ile gidiş ya da dönüşü sırasında

Ortaya çıkan ve sigortalının bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak belirlenmiştir. Koronovirüsünün oldukça yeni bir hastalık olması ve çok hızlı bir şekilde yayılması sebebiyle bu konu ile ilgili tedbirler kapsamında yasak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak konunun iş kazası sayılıp sayılmayacağı hüküm altına alınmamıştır. Aslen kanunlara göz atıldığında işveren çalışanın sağlığını her koşulda korumak zorundadır. Fakat burada söz geçen her koşul yalnızca sigortalının işverene ait işyerinde geçirdiği süreyi ifade etmektedir. İşverenin sigortalıyı bir yere görevli olarak göndermesi ve bu esnada işçinin bir kaza geçirmesi iş kazası olarak açıkça belirlenmiştir.

korona iş kazası

İşçinin Koronavirüs’e Yakalanması İş Kazası Teşkil Eder Mi?

Koronovirüsü bir pandemi olarak doğmuş ve bütün dünyayı etkisi altına almıştır. Bu nedenle tüm dünya devletleri ülkelerinde bu konuya ilişkin tedbirleri almaya devam etmektedir. Burada merak edilen ise koronovirüsünün iş kazası sayılıp sayılmayacağıdır. Devletimiz bu konuda pek çok önlemi almış ve bu konuda yükümlülüklerini işverene bildirmiştir. Bir iş yerinde yeterli sağlık tedbirlerinin alınması işverenin sorumluluğundadır. Eldiven ya da maske ile çalışmak oldukça önemlidir. Bu nedenle de işveren bu ekipmanları işçiye sağlamak zorundadır.

Genel olarak değerlendirilecek olursa burada dikkat edilmesi gereken şey bu salgını iş yerinden kapmamış olması önemlidir. Çünkü işyerinde kapılan salgının iş kazası sayılması mümkün olmaktadır. Gerekli dezenfektan çalışmalarının yapılması büyük önem taşımaktadır. Eğer işveren olarak işyerinizin temizlik ve dezenfektan işlemlerini yeterli düzeyde yapmıyorsanız ve bu ispat edilecek bir durumda ise başınız derde girebilir. Çünkü bir işveren olarak işçiyi gözetme yükümlülüğünüz vardır. İşyerinizde bir işçide böyle bir hastalığın görülmesi durumunda acil olarak harekete geçmeli diğer işçileriniz için karantina sürecini başlatmalısınız.

İşçinin İşini İfa Ederken Bulaşıcı Hastalığa Yakalanması İş Kazası Olarak Değerlendirilebilir Mi?

Bu durum pek çok açıdan değerlendirilebilir. Ancak Covid-19 Mart ayından beri Türkiye’de varlığını göstermekte ve hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu nedenle de işveren olarak sorumluluklarınız oldukça yüksek olmaktadır. Devlet olarak bu konuda çok hassas çalışmalar yapılmakta tartışmalara yer olmayacak şekilde düzenlemelere gidilmiştir. Örneğin; iş gereği bir sigortalınızı başka bir yere gönderdiğiniz zaman mutlaka 14 günlük karantina sürecini uygulamalısınız. Aksi takdirde diğer sigortalı olarak işini ifa eden kişileri risk altına atmış olacaksınız. Daha önce Yargıtay kararı ile domuz gribinin iş kazası olduğunu onayladığını düşünürsek koronovirüsünde bir iş kazası olarak sayılması mümkündür. Bu nedenle tedbirlerin elden bırakılmaması hem sizin için hem de çalışanlar için oldukça önemli olacaktır.

Günümüzde ortaya çıkan ve Çin’de başlayan bu salgın herkesi çıkılmaz bir duruma sokmuştur. Ancak Türkiye bu konuda aldığı tedbirler ve gösterdiği muhteşem duruş ile tüm dünyaya örnek olmuştur. Türkiye sağlık tedbirlerinin yanı sıra açıkladığı ekonomik paketler ile işvereni yalnız bırakmamıştır. Devlet olarak bu kadar sıkı çalışmanın sonucu olarak da işverenler de bu konuda oldukça hassas çalışmıştır. İster işveren olun, ister işçi mutlaka gerekli tedbirleri alarak görevinizi yerine getirin. Bu süreçte destek son derece önem taşımaktadır. İşveren olarak yapmanız gereken en önemli şey işçi sağlığı için toplu alanlara kısıtlama getirilmesi ve personele gerekli ekipmanları vermek olacaktır.

koronavirüs hukuk

İşçinin COVID-19 ile Enfekte Olması İş Kazası Olarak Değerlendirilebilir mi?

En çok merak edilen konular arasında yer alan bu durum pek çok tartışmaya konu olmuştur. Ancak daha önceleri salgın hastalık üzerine verilen kararlar koronovirüsünün de iş kazası sayılacağı yönündedir. Bu nedenle bir işveren olarak bu konuda tedbirli olmanızda oldukça fayda olacaktır. Çünkü konunlar son derece açıktır. Herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalmamanız için 14 gün kuralını, dezenfektan işlemlerini, gerekli olan ekipmanları sağlamanız sağlıklı olacaktır. Koronovirüs her ne kadar tüm dünyada da yeni bir pandemi olsa da en azından hızlı yayılmamasının önüne geçilebilir. Kronik rahatsızlığı olan çalışanlarınıza izin vermeniz bu süreç için oldukça doğru bir karar olacaktır.

Diğer Yazılarımız:

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir