Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

terk-nedeniyle-bosanma

Terk Sebebiyle Boşanma Süreci Nasıldır?

Terk etmenin ve terk edilmenin kulağa bile hoş gelmediği bir gerçekken bu iki sevimsiz durumdan ötürü boşanma davası açmanın karşılığını siz düşünün.

Büyük sevgilerin ve geleceğe dair beklentilerin evlilik kurumuyla taçlanması, boşanma ihtimalini ortadan kaldırmaya yetmiyor ne yazık ki!

Konumuzu açıklamaya çalışalım:

Eşlerden birisi, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde terk edilen eş, Medeni Kanunu’nun 164. maddesi gereğince terk nedeniyle boşanma davası açabilir.

Terk nedeniyle boşama, özel ve mutlak bir boşanma nedenidir. Bu sebeple terk nedeniyle boşanmanın şartları oluşmuşsa eşler bakımından evlilik birliğinin çekilmez hâle gelip gelmediği araştırılmaz.

Devamını Oku

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

bosanma

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Boşanma davalarının 2 türü vardır:

 •  Anlaşmalı Boşanma Davası
 •  Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

En yaygın boşanma davasıdır. Anlaşmalı bir boşanma davasında taraflar, önceden birlikte aldıkları kararlarını hukuk yoluyla tescillemek isterler.

Böyle bir durumda neredeyse tüm konular konuşulmuş ve kararlaştırılmıştır. Çiftlerin, mahkemeden bekledikleri, boşanmalarının resmiyete kavuşturulmasıdır.

 • Boşanma davasının bu şekilde açılabilmesi için bazı şartlar gereklidir:
 •  Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması
 • Çiftin mahkemeye beraber başvurması ya da diğer eşin boşanma davasını kabul etmesi
 •  Tarafların mahkemede boşanma isteklerini açıklamaları,
 •  Boşanacak çiftin boşanmanın malî sonuçları ve çocukların velayetiyle ilgili mahkemeye sundukları anlaşmanın hâkim tarafından kabul edilmesi.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 

 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi
 • Boşanma davasının taraflarına ve varsa eğer çocuklara ait kimlik belgeleri
 • Çocuğun resimli vekâletnamesinin avukata ibraz edilmesi
 • Anlaşmalı boşanma davasının harç ve giderlerini ödenmesi
 • Mal paylaşımı veya devir işlemlerini gösteren evraklar

Söz konusu belgelerin tamamının hukuka uygun olarak hazırlanmış olması, dava sürecinin hızla sonuçlanmasına olumlu etki etmektedir.

Hem anlaşmalı boşanma protokolünün hem de boşanma dava dilekçesi ve varsa vekâletnamelerin hukuki açıdan uygun bir şekilde yazılmasına özen gösterilmelidir.

Dava, taraflardan birinin ya da ikisinin avukatlarına vekâleten geçirilmiş ise daha çabuk sonuçlandırılabilir. Aksi halde söz konusu evrakların hukuka aykırı bir şekilde hazırlanmış olması dava süresini uzatacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların anlaşmalı bir şekilde boşanmak istediklerini belirten en net resmî belge olarak öne çıkmaktadır.

Bu belgenin olmaması hâlinde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkün olamamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma durumunun olmadığı hâllerde ortaya çıkmaktadır. Bu tür boşanma davalarında taraflar, maddi açıdan mal varlığı ile manevi açıdan varsa eğer çocuk vekâleti konusunda bir mutabakata varmadıkları için mahkemeye çekişmeli boşanma davası dilekçesi ile başvururlar.

Çiftler arasındaki geçimsizlik, hakaret ve şiddete varan tartışmalarla sağlıklı bir evliliğin ortadan kalkmasına neden olabilir.

Geçimsizliğe giden yolsa karakter uyumsuzluğu, evlilik sorumluluklarını yerine getirmeme ve güven sarsan eylemlerle başlar.

Bu genel geçimsizlik durumlarının yanında bazı özel hâller de bulunur. Zina, hayata kast, suç işleme, onur kırıcı davranış, terk etme ve akıl hastalığı gibi.

Bu kavramları içinde barındıran geçimsiz evlilikler bir süre sonra çekişmeli boşanma davası olarak karşımıza çıkacaktır.

Bu tür boşanma davalarında kötü giden evliliklerin boşanma sürecinin de zorlu geçtiğini görürüz.

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha uzun sürebilmektedir. Davaların uzun sürmesindeki sebepler, tarafların öne sürdükleri delillerin araştırılması, dava dosyasına ek olarak tanıkların dinlenmesi ve müzakere süreçlerinin uzamasından kaynaklanır.

Ayrıca davaların söz konusu sebeplerle uzaması halinde doğal dava ücretlerine de yansıma yapmaktadır. Davanın seyrine göre bu ücretler artış göstermektedir.

Öte yandan çekişmeli boşanma davalarında taraflardan istenen evraklarda da farklılıklar görülmektedir.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Tarafların sunduğu tanıkların listesi
 • Mahkemeye sunulan delillerin listesi
 • Kredi kartı hesap özetleri
 • Telefon operatörlerinden anılan arama dökümleri
 • Varsa darp raporu
 • Telefon mesajları
 • Karakol ifade kayıtları
 • Sosyal medya paylaşımları
 • Dava dilekçesine ek olarak maddi manevi tazminat talepleri, nafaka ve alacak gösterilmesi

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma işlemleri için atılan ilk adım, kişinin ikamet ettiği şehirdeki adliyeye gitmesidir. Aile mahkemesine hitaben yazılan dilekçe ile boşanma başvurusu resmi bir şekilde yapılır. Çeşitli ilçelerin adliyelerinde hukuk mahkemesi de konuyla ilgilenmektedir.

Dava dilekçesi, tevzi bürosuna ya da yazı işleri müdürüne teslim edildikten sonra kişilere ödemeleri gereken harçlar bildirilir. Maddi durumu bir avukat tutmaya yetmeyen kişiler, durumunu beyan ederek ücretsiz hukuk hizmeti alabilirler.

Söz konusu boşanma davası olduğunda deliller ve tanıklar ayrı bir önem kazanır. Dilekçe yazılırken bu delilleri dilekçe eki olarak belirtmek ve dilekçede tanıkların isimlerine yer vermek önemlidir. Yine aynı şekilde dilekçede davadan beklenen sonuçlar da yazılmalıdır. Bu sonuçlar arasında nafaka ve çocukların velayeti yer alabilir.

Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davalarında yetkili kurum olan aile mahkemeleri tarafından davacı taraftan talep edilen belgeler arasında yer almaktadır. Boşanma dava dilekçesinin hukuk kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması dava sürecini hızlandırdığı gibi dava sonucu verilen kararın hukuki açıdan zeminini de oluşturmuş olmaktadır.

Boşanma dava dilekçeleri, boşanmanın türüne ve tarafların beklentilerine göre farklı özelliklere sahip olmaktadır. Örneğin, anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe tarafların iki tarafının da onayını gösterirken, çekişmeli boşanma davalarında mahkemeye sunulan dilekçeler birbirinden bağımsız olmaktadır. Bu sebeple boşanma davasının türüne göre söz konusu dilekçenin yazılması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında hazırlanan dilekçe, aile mahkemesine dava başvurusu sırasında sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinin, diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanma davalarından farklı olan birtakım özellikleri bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolüne paralel olarak hazırlanmalıdır. Aynı zamanda hukuki açıdan da doğru bir şekilde yazılan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi mahkeme sürecini hızlandıran önemli bir etkiye sahiptir.

Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır? 

Avukata vekâlet verilmeden boşanma davası açmak, boşanmak isteyen tarafların istemesi hâlinde yapılabilecek bir işlemdir.

Medeni Kanun’da yer alan açıklamaya göre boşanma davası açmak için sadece 1 gün bile evli kalmak yeterli görülmektedir. Bunun dışında boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türk Hukuku’na göre taraflar isterlerse avukata vekâlet vermeden kendi başlarına boşanma davası başvurusunda bulunabilirler. Bunun için yazımızın başında belirttiğimiz prosedürlere hukuki açıdan dikkat ederek geçerli bir boşanma dava dilekçesi oluşturarak avukatsız boşanma başvurusunda bulunulabilir.

*Önemle belirtelim ki hukuki işlemlerle ilgili avukat desteği alınması sonuca ulaşmada çok daha faydalı olacaktır. Hem davada izlenecek yolun bilinmesi hem de beklenmedik bir durumla karşılaşılmaması için avukata başvurmak büyük önem taşır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi tamamen davanın türüne ve çekişmeli ya da anlaşmalı olup olmadığına göre değişir. Davanın açılması ve duruşmaya çıkmak için tarafların mahkemeye gelmemesi, çekişmeli boşanmalarda ortaya sunulan delillere karşı gelinmesi, karşı davalar açılması ya da taraflardan birinin boşanmak istememesi gibi durumlar davayı uzatacaktır.

Bu durumlar genelde çekişmeli boşanma davalarında görülür. Süresi de 20 aya kadar uzayabileceği için bu dava süreçleri hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok yıpratıcı olabilecektir.

Boşanma süreçlerinde en mantıklı ve hızlı olanı anlaşmalı boşanmadır. Bu nedenle tek celsede boşanmak için iki tarafın da boşanmayı kabul etmesi önemlidir.

Kolay Boşanmak İçin Ne Yapmalı?

Boşanmanın veya mahkeme yoluyla herhangi bir hakkınızı aramanın en temel yolu; kendinizi iyi ifade edebilmek ve ilgili mevzuat ile uygulamayı bilmekten geçer. Bu nedenle alanında uzman bir avukattan yardım almanız sizin için en uygun yol olacaktır. Avukata başvursanız da konu hakkında açıklama yapmayı faydalı buluyoruz.

Boşanma davası başında karşılaşacağınız dilekçeler aşamasında kendinizi iyi ifade etmeniz, olayları temiz bir dille sade ve anlaşılır şekilde anlatmanız gerekmektedir. Ayrıca asla yalan beyanda bulunmamanız, olayları çarpıtmamanız gerekmektedir, çünkü hâkimler dilekçe ve cevap aşamasında genellikle dava yönünden bir karara varırlar.

Dilekçeler aşamasında sizin haklı olduğunuzu düşünürken, mahkeme esnasında olayları çarpıtmış olduğunuz anlaşılırsa mahkeme süreci sizin için daha zorlu geçecektir.

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

bosanma-davasinda-hakim-hangi-sorulari-sorar

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Boşanma davasında hakim neler sorar, hangi nedenle olursa olsun boşanmaya karar veren çift ya da eş, durumun hukukî karşılığı için aile mahkemesine başvuracaktır.

Boşanmaya karar verildikten ve bu başvurudan sonra nafaka, tazminat gibi konularla beraber boşanacak tarafların aile mahkemesinde hangi sorulara maruz kalacağı önem kazanır.

Evliliğin bitirilmesi anlaşmalı da olsa çekişmeli de olsa hâkimin soruları kaçınılmaz olacaktır ancak bu soruların en az zorlu ve sayıca az olanı anlaşmalı boşanma davalarında yaşanmaktadır.

Hâkimin soruları, boşanmadaki kusurluyu bulmak ve nafakayla tazminat talebini iyi inceleyip hüküm vermesi için oldukça önem taşır.

Soruların çeşidiyse boşanmanın türüne ve nedenine göre değişiklik gösterir.

Boşanma kararı verenler, “Acaba mahkemede hâkim ne sorar?” diye düşüneceklerdir.

Sorular, boşanma nedenlerine dayalı olarak değişeceği için konuyu başlıklar altında işlemeyi yararlı görüyoruz.

Devamını Oku

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

aldatmak

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birinin evlilik devam ederken diğer eşi aldatması sebebiyle Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereği aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi bir dava türüdür.

Zina, evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerin başkasıyla öpüşmesi, sarılması veya dokunması vb. haller Medeni Kanun’a göre zina olarak kabul edilmemektedir.

Devamını Oku

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

velayet-davasi

Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Evliliklerin bitirilmesi amacıyla başlatılan hukukî girişimle karşımıza boşanma davasının çıktığını biliyoruz. Dava içinde ya da sonrasında görülen en önemli konu da çocuk ya da çocukların hangi eşin yanında kalacağıdır. Burada velayet kavramıyla karşılaşırız.

Velayet davası; çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı aile mahkemesinde açtığı bir davadır.

Velayet davası, boşanmış veya boşanma aşamasındaki eşlerin önüne her zaman sorun olarak çıkabilen davaların başında gelmektedir. Velayet talepleri boşanma davası içinde görüleceği gibi, boşanma sonrasında da velayet davaları açılmaktadır.

Boşanma davalarının içinde görülen velayet davalarına, boşanma davasının makul sonuçlanma süresi içerisinde boşanma ile birlikte karar verilir.

Devamını Oku

Yoksulluk Nafakası Nedir?

yoksulluk nafakası nedir

Yoksulluk nafakası; boşanan çiftlerden herhangi birisinin ekonomik olarak yoksulluğa düşecek kişiye verilen nafakadır. Günümüzde evliliklerin sık olması kadar, boşanmalarda sık olmaktadır. Gerçekleşen boşanma işlemlerinde çiftler yeni bir ekonomik yoksulluğa düşebilmektedir. Türk Medeni Kanunu Madde 175 / 1 uyarınca; ekonomik yoksulluğa düşen bireylerin eski eşi tarafından düzenli nafakaya bağlanması gereği bulunmaktadır. Elbette bu yoksulluk nafakası ödenmesi için gereklilikleri bulunmaktadır.

Devamını Oku

Şiddetli Geçimsizlik Nedir?

şiddetli geçimsizlik nedir

Şiddetli geçimsizlik, evli çiftin aralarında yaşadığı psikolojik, ekonomik, fiziksel ve benzeri durumların yaşanmasıdır. Şiddetli geçimsizlik, şüphesiz boşanma davasına doğru yol almalıdır. Aksi taktirde her iki bireyde de daha ciddi sorunlara yol açma ihtimali bulunmaktadır. Yasalarda ve toplumsal ahlak yapısında şiddettin hiçbiri kabul edilmektedir. Alanında uzman aile terapistleri ve adli merciler bu tür şiddet olaylarının yaşanması durumunda; derhal önüne kesilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu durum her iki taraf için daha sağlıklı olacaktır.

Devamını Oku

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu dahilinde belirli şartlar ile yararlanılması mümkün olan bir imkandır. Genel olarak ekonomik, sektörel, bölgesel krizler ya da zorlayıcı nedenlerin sebep olduğu anlarda işyerlerinde var olan haftalık çalışma sürelerinde belirli bir dönemde ve geçici olacak şekilde minimum üçte bir oranında azalma ya da devamlılık şartı aranmadan işyerlerinde yapılan çalışmaların tamamıyla ya da belirli bir miktarda minimum dört hafta kadar durdurulması, işyerlerinde üç ayı aşmayacak şekilde sigortalı çalışanlara uygun olmayan çalışma koşullarından dolayı çalışamadıkları zamanlar için gelir desteği oluşturan bir uygulamadır. Kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’inci maddesine ve bu kanuna dayanan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği konusundaki Yönetmelikte ayrıntılı bir biçimde düzenlenmesi yapılmıştır. kısa çalışma konusu genel ekonomik krizlerde ulusal ya da uluslararası ekonomi içerisinde meydana gelen olayların, ülkelerin ekonomileri ve bununla beraber de işyerlerini ciddi manada etkileyerek sarsan durumları kapsar. Kısa çalışma konusu bölgesel krizlerde ulusal ya da uluslararası konulardan ötürü belli bir il ya d bölge içinde faaliyette olan işyerlerinin ekonomik anlamda ciddi oranda etkilenerek sarsılması durumları kapsar. Kısa çalışma konusu sektörel krizlerden ulusal ya da uluslararası ekonomi hakkında meydana gelen olaylardan direkt olarak etkilenmiş sektörler ve bun sektörlerle bağlantılı olan diğer sektörlerde var olan işyerlerinin ciddi oranda sarsılma yaşadığı durumları kapsar. Kısa çalışma konusu bakımından zorlayıcı sebepler, işveren kişinin kendi sevk ve idaresi sonucunda ortaya çıkan ve daha öncesinde kestirmenin mümkün olmadığı, bu durumun sonucu olarak bertaraf edilmesinde fırsat olmayan, geçici sürelerle çalışma zamanının düşürülmesi ya da faaliyetlerin tamamıyla ya da kısmi şekilde durdurulması ile sonuçlanabilir olan dışsal olaylardan kaynaklı dönemsel durumları veya deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik ilanı gerektiren durumları kapsar. İşte burada Koronavirüs (Covid-19) salgını da zorlayıcı sebepler arasında kabul edilir.

Devamını Oku

Dini Nikahın Hukuktaki Yeri

dini nikahın hukuktaki yeri

Dini nikah; halk arasında ‘’İmam Nikah’’ olarak da nitelendiren Dini nikah; geleneklere göre değişerek 2 şahit, bir din adamı ve nikah kıyılacak çiftler ile birlikte gerçekleştirilen ritüel / gelenektir. Toplumda oldukça yaygın olan Dini Nikah,  Türk Medeni Kanunu tarafından ‘’Dini Nikah’’ olarak nitelendirmiştir. ‘’Dini Tören’’ başlığı altında detaylı gereklilikleri açıklanmıştır.

Devamını Oku

Sözleşme Hazırlama Ve İnceleme Teknikleri

sözleşme hazırlama teknikleri

Sözleşmeler pek çok konuda düzenlenen taraflar arasında imzalanan belgelerdir. Sözleşmenin temel amacı; hukuki olarak iki tarafın karşılıklı birbirine teminat vermesidir. Böylelikle herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda sözleşme ispat niteliği taşıyacaktır. Sözleşmeler genellikle ticari amaçlı olarak imzalanır. Ancak bazı durumlarda ise farklı nedenlerle de sözleşme imzalanabilir. Sözleşme profesyonel olarak hazırlanmalı ve hukuki olarak kurallara uygun olmalıdır.

Devamını Oku